Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Макроекономічні фактори забезпечення ефективних процесів роздержавлення та приватизації

Макроекономічні фактори забезпечення ефективних процесів роздержавлення та приватизації

Назва:
Макроекономічні фактори забезпечення ефективних процесів роздержавлення та приватизації
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,60 KB
Завантажень:
402
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
 
Реферат
на тему:
Макроекономічні фактори забезпечення ефективних процесів роздержавлення та приватизаціїЗМІСТ
1.Державне управління процесами приватизації 3
2.Порівняльна характеристика механізмів приватизації інших країн 3
3.Управління процесами приватизації в Україні. Способи приватизації 5
4.Державна підтримка малого підприємництва 7
5.Використана література 10
Державне управління процесами приватизації
Одним з елементів економічної політики і однією з найваж-ливіших функцій держави у період переходу до ринку є зміна еко-номічної структури - створення структури змішаної економіки.
Структура змішаної економіки формується через роздержав-лення і приватизацію. Поняття роздержавлення і приватизація не ідентичні. Роздержавлення - глибший процес, його метою є при-скорене створення потрібних для повноцінної ринкової економі-ки різноманітних суб'єктів підприємницької діяльності, ліквіда-ція майнової монополії держави у підприємницьких відносинах. Воно передбачає роздержавлення економіки (ліквідацію диктату плану, централізованого розподілу ресурсів тощо), комерціаліза-цію діяльності державних підприємств (запровадження принци-пу самостійного господарювання); демонополізацію виробницт-ва і розвиток конкуренції; приватизацію державної власності, тоб-то її перехід у приватні форми (власне приватна, індивідуальна, кооперативна, колективна, акціонерна, змішана та ін.).
Зміну форми державної власності провадять через комерціа-лізацію, корпоратизацію (акціонування) тощо. Це супроводжуєть-ся зняттям підприємств з державного фінансування і переведен-ням на приватне кредитування, що розвантажить бюджет.
Порівняльна характеристика механізмів приватизації інших країн
Приватизацію у країнах з ринковою економікою вели з ме-тою розвитку підприємництва. Вона відбувалася за умов сталих ринкових відносин, була орієнтована на вільні грошові кошти гро-мадян, мала локальний характер; відмінними були лише форми, способи і темпи приватизації.
Найповільнішою приватизація була у Великобританії. Голов-ною її формою тут став продаж державних підприємств, який вели переважно двома методами: публічним (відкритим) з обов'язко-вим перетворенням підприємств у відкриті акціонерні товариства і приватним (закритим) без зміни його юридичної форми. У випадку публічного продажу для працівників приватизованого підприємства були передбачені деякі пільги. Продаж підприємств супроводжувався збереженням або створенням нових механізмів регулювання. Уряд резервував так звану золоту акцію, що давала змогу контролювати нові компанії. Процес приватизації у Великобританії відбувався не лише на національному, а й на регіональному рівнях, тому важливими об'єктами приватизації були житло та муніципальні підприємства.
У Японії приватизацію, розпочату 1985 р., провадили шля-хом перетворення: державних корпорацій у санкціоновані юри-дичні особи з приватним володінням (санкціоновані компанії); державних компаній в акціонерні з наступним продажем части-ни акцій приватним власникам (спеціальні компанії); держав-них або державно-приватних корпорацій у приватні (повна при-ватизація).
Процес приватизації в США відбувався у вигляді передачі приватної власності (повністю або частково) трудовим колекти-вам.
Програма з формування власності працівників ESOP, прийнята конгресом США 1974 р., довела свою високу ефективність. Керівники компаній, які мали працівників-власників, що брали участь в управлінні компанії, домоглися високих результатів виробництва, високої якості продукції та оцінок споживачів. Закла-дену у програмах ESOP концепцію застосовують нині більше, ніж у 50 країнах світу. У багатьох випадках вона стала складовим еле-ментом денаціоналізації.
У Франції розпочату у 80-х роках приватизацію розгорнули, як пріоритетний напрям економічної політики держави. У її про-цесі головну роль відводили не приватним, а юридичним особам, що дало змогу організувати шляхом переговорів групу стабіль-них акціонерів - "тверде ядро". Акціонери "твердого ядра", які володіють 15-30% капіталу, забезпечують стабільність управлін-ня, тобто реальний контроль над діяльністю підприємства.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Макроекономічні фактори забезпечення ефективних процесів роздержавлення та приватизації

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок