Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Актуальні проблеми управління державним боргом

Актуальні проблеми управління державним боргом

Назва:
Актуальні проблеми управління державним боргом
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,08 KB
Завантажень:
125
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Актуальні проблеми управління державним боргом.
Дефіцит бюджету: причини та наслідки.
Під дефіцитом бюджету розуміють об'єктивні економічні відносини, які виникають між учасниками суспільного виробництва щодо використання коштів понад наявні закріплені джерела доходів бюджету через зростання граничних витрат виробництва. Бюджетний дефіцит виникає внаслідок не збалансованості бюджету, тобто нестачі бюджетних коштів у порівнянні :і потребою в них для фінансування необхідного обсягу державних витрат.
Прийняття Державного бюджету України або бюджету Автономної Республіки Крим, міського бюджету на відповідний бюджетний період з де-фіцитом дозволяється у разі наявності обґрунтованих джерел фінансування дефіциту відповідного бюджету.
За своєю природою бюджетний дефіцит як економічна категорія має конкретний інтервал дії, що визначається, з одного боку, законами зрос-тання вартості (капіталу), з другого - законами інфляції. Якщо бюджетний дефіцит тяжіє до законів зростання вартості, то він об'єктивно набирає активної економічної форми, якщо ж до законів інфляції - то пасивної еко-номічної форми. Регулювання бюджетного дефіциту полягає в тому, щоб за умови готівково-грошового потенціалу за допомогою фінансового маневру .іктивною та пасивною формами бюджетного дефіциту ефективно адапту-и.ітись до тенденцій зростання граничних суспільних витрат виробництва. Водночас це означає і стимулювання розвитку продуктивних сил країни. Онолодіння такою політикою дає змогу суспільству залежно від рівня еко-номічного розвитку і грошового потенціалу знаходити прийнятний розмір дефіциту бюджету.
Розрізняють такі форми дефіциту:
реально спостережуваний дефіцит - визначається як різниця обсягу загальних доходів (грошових надходжень) від загально-державних податків та витрат на державні закупівлі і трансфертні платежі;
структурний дефіцит - визначається як різниця між загально державними доходами та видатками за певної фіскальної політики (чинний рівень оподаткування та поточних видатків) і базовим рів-нем безробіття. Коли економічна ситуація входить в період спаду, а рівень безробіття підвищується понад базовий, реально спостере-жуваний дефіцит бюджету перевищує рівень структурного дефіциту, що відбувається частково через зростання виплат по соціальних програмах, а частково через падіння доходів населення;
циклічний дефіцит - різниця між реально спостережуваним дефі-цитом бюджету і структурним дефіцитом.
Напрямки подолання дефіциту бюджету визначаються відповідно до за-гальної бюджетної політики держави. Теоретично можливо визначити такі основні напрямки подолання дефіциту:
збільшення дохідної частини бюджету - напрямок, пов'язаний з проведенням податкової політики, яка б стимулювала виробників до розвитку виробництва та збільшення його обсягів, що має стати
передумовою збільшення національного доходу - основного дже-рела поповнення бюджетних ресурсів. До цього напрямку варто віднести проведення реформування заробітної плати, зростання доходів основної частини населення, що безпосередньо пов'язане як із зацікавленістю виробників у збільшенні випуску продукції, так і з підвищенням платоспроможного попиту населення. Результатом
має стати зростання обсягів виробництва і бюджетних коштів за рахунок бюджетних відрахувань;
скорочення видаткової частини бюджету - непряме пов'язаний із скороченням витрат бюджетної системи на розвиток господар-ства, зменшення участі держави у виробничих інвестиціях (за винятком окремих об'єктів загальнодержавної інфраструктури, пріоритетних напрямків у структурі промислового виробництва, екологічних проектів тощо). Витрати, пов'язані з інноваційним роз-витком, повинні фінансуватись за рахунок власних коштів суб'єктів господарювання. Скорочення видаткової частини бюджету може бути пов'язане зі скороченням витрат на управління, військових ви-трат, витрат на соціально-культурні заходи. Вибір функціонального напрямку скорочення витрат залежить від загальних засад еконо-мічної політики держави, при цьому враховуються можливі наслід-ки.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Актуальні проблеми управління державним боргом

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок