Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Розрахунки за виконані роботи в капітальному будівництві

Розрахунки за виконані роботи в капітальному будівництві

Назва:
Розрахунки за виконані роботи в капітальному будівництві
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
2,87 KB
Завантажень:
105
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Розрахунки за виконані роботи в капітальному будівництві
Капітальне будівництво різноманітних об’єктів виробничого і не-
виробничого призначення на підприємствах може здійснюватися
трьома способами: підрядним, господарським та змішаним.
При підрядному способі будівництва будівельно-монтажні роботи
виконуються спеціалізованими будівельними організаціями на ос-
нові договорів підряду, укладених із замовниками.
При господарському способі будівництва будівельно-монтажні ро-
боти здійснюються силами і засобами самих забудовників без залу-
чення підрядних будівельно-монтажних спеціалізованих організацій.
Змішаним є спосіб будівництва, коли основні будівельно-мон-
тажні роботи виконуються силами і засобами самих забудовників, а
для виконання частини робіт на договірних умовах залучаються
підрядні будівельно-монтажні спеціалізовані організації.
Проте незалежно від способу будівництва виконаний обсяг робіт
має фінансуватись або кредитуватись установами банку виконавцю
робіт за рахунок коштів замовника, передбачених на цю мету.
В основу фінансування будівництва при підрядному способі ви-
конання робіт покладено договір підряду, що укладається між під-
рядником і замовником.
Договір підряду — це письмова угода між підрядником і замовни-
ком про взаємні зобов’язання з приводу виконання визначеного
виду будівельних та інших робіт, з одного боку, та їх оплати —
з іншого.
У договорах підряду, що укладаються між підрядником і замов-
ником, вказуються обсяги робіт, умови і терміни їх виконання, пра-
ва й обов’язки сторін, порядок розрахунків за виконувані будівель-
но-монтажні роботи та ін. Договір підряду укладається на будівниц-
тво нових, реконструкцію і розширення діючих об’єктів, включених
у плани капітальних вкладень і в титульні списки. Виконання під-
рядними організаціями будівельно-монтажних робіт і фінансування
їх у разі відсутності договору забороняється.
Згідно з укладеним договором замовник передає підряднику
відповідно затверджену проектно-кошторисну документацію і
підрядник розпочинає виконання будівельно-монтажних робіт на
відповідному об’єкті, будівлі.
Підрядник зобов’язаний за договором підряду побудувати
передбачений планом об’єкт відповідно до затвердженої на нього
проектно-кошторисної документації, якісно й у встановлений тер-
мін. Замовник же зобов’язаний забезпечувати своєчасне фінансуван-
ня будівництва згідно з виконуваними обсягами будівельно-монтаж-
них робіт у межах їх обсягів, передбачених проектно-кошторисною
документацією, а також здійснювати контроль і технічний нагляд за
відповідністю обсягу, вартості та якості виконуваних робіт проек-
том і кошторисом.
Головною складовою фінансування і кредитування капітального
будівництва є порядок оплати виконаних будівельно-монтажних
робіт.
При підрядному способі будівництва розрахунки між замовником
і підрядником здійснюються за договірними цінами відповідно до
укладених контрактів і чинного законодавства.
Розрахунки за виконані будівельно-монтажні роботи можуть
здійснюватися за будівлю, об’єкт загалом або шляхом проміжних
платежів за етапи, черги, комплекси робіт, конструктивні елементи,
окремі види робіт і послуг, фактичні витрати підрядника тощо.
Нині найбільш поширені є проміжні розрахунки за роботи, вико-
нані за місяць. Такі розрахунки здійснюються в межах, що не пере-
вищують 95 % вартості об’єкта, на підставі довідок про вартість
виконаних підрядних робіт і витрат (форма № КБ-3) або Акта прий-
мання виконаних підрядних робіт (форма № КБ-2В), що скла-
даються підрядником і підписуються замовником.
Акт приймання виконаних підрядних робіт за формою № КБ-2В
є підставою для складання Довідки про вартість виконаних підряд-
них робіт і витрат за формою № КБ-3.
Остаточний розрахунок з підрядником за виконані на будів-
ництві роботи здійснюється після затвердження акта приймальної
комісії про прийняття їх в експлуатацію на основі договірних цін на
будівництво, що визначаються замовниками і підрядниками при ук-
ладенні контракту.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Розрахунки за виконані роботи в капітальному будівництві

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок