Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Аудиторський ризик

Аудиторський ризик

Назва:
Аудиторський ризик
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,94 KB
Завантажень:
34
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
ПЛАН
Аудиторський ризик
1. Поняття ризику і правила його оцінювання
2. Ризик аудиту або загальний ризик
3. Ризик невідповідності внутрішнього контролю підпри-ємства
4. Ризик не виявлення


АУДИТОРСЬКИЙ РИЗИК
1. Поняття ризику і правила його оцінювання
Проведення аудиту завжди супроводжується певним ризиком. Немає практичного способу звести аудиторський ризик до нуля. Аудитор завжди намагається, щоб ризик неправильної думки був не-значним. Тому він повинен спланувати аудит так, щоб ризик непра-вильного вирішення був достатньо малим. Для цього аудиторові не-обхідно досягти такої обізнаності (компетентності) про системи обліку і внутрішнього контролю, яка дала б йому змогу правильно сплану-вати аудит і розробити ефективний підхід до його проведення. Крім того, аудиторові слід використовувати професійні знання для оціню-вання ризику аудиту і підготовки аудиторських процедур, необхід-них для зменшення ризику до сприятливого рівня.
У фінансовому словнику подано досить оригінальне визначення ризику: "Ризик економічний — ймовірність того чи іншого резуль-тату (отримання прибутку чи зазнавання втрат) від реалізації пев-ного господарського проекту чи здійснення певної дії. Кількісна величина ризику може виражатися в абсолютних та відносних по-казниках. В абсолютному вираженні ризик являє собою величину можливих втрат від здійснення певної операції. Відносний показ-ник ризику обчислюють шляхом віднесення абсолютної величини ризику до якогось певного показника, що характеризує господарську діяльність" [34, с. 253].
Аудиторський ризик являє собою ризик того, що аудитор може позитивно оцінити баланс та інші форми фінансової звітності тоді, коли вони приховують у собі істотно непевну інформацію, яка не відповідає реальності.
У зарубіжній і вітчизняній економічній літературі поняттю ризику, його видам дається різне тлумачення. У Національних нормативах № 12 "Оцінка системи внутрішнього контролю підприємства та ризику, пов'язаного з ефективністю її функціонування" та № 32 "Оцінки вла-стивого ризику і ризику невідповідності внутрішнього контролю, їх вплив на незалежні процедури аудиторської перевірки" сутність і ви-значення різних видів ризику також мають розпливчастий характер.
Оцінку аудиторського ризику подано в більш як шести міжнарод-них нормативах аудиту. Оскільки Національні нормативи аудиту України затверджені рішенням АПУ № 73 від 18.12.98 і проходять адаптацію на теренах України, аудиторські фірми й аудитори-під-приємці зобов'язані їх дотримуватися. Тому в цьому посібнику йти-меться про види аудиторського ризику, представлені в Національних нормативах аудиту України.
Метою нормативу № 12 є встановлення порядку отримання ауди-тором знань про систему бухгалтерського фінансового обліку і внут-рішнього контролю, ризик аудиту (загальний ризик) і його складові: властивий ризик, ризик невідповідності внутрішнього контролю і ризик невиявлення помилок.
Детальніше про взаємозв'язок властивого (притаманного) ризику та ризику відповідності внутрішнього контролю розповідається в нормативі № 32 "Оцінки властивого ризику і ризику невідповідності внутрішнього контролю, їх вплив на незалежні процедури аудитор-ської перевірки".
Незалежні процедури перевірки — аудиторські процедури, що використовуються аудитором для визначення того, чи були фінансо-во-господарські операції клієнта належним чином санкціоновані, правильно оформлені й відображені в облікових реєстрах.
2. Ризик аудиту або загальний ризик
Ризик аудиту або загальний ризик — це ризик того, що аудитор може висловити неадекватну думку в тих випадках, коли в докумен-тах фінансової звітності існують суттєві перекручення, інакше ка-жучи, за неправильно підготовленою звітністю буде представлено аудиторський висновок без зауважень.
Ризик аудиту має три складових:*
властивий ризик;*
ризик, пов'язаний із невідповідністю функціонування внутріш-нього контролю;*
ризик невиявлення помилок та перекручень.
Властивий ризик є показником вразливості залишку за певним бухгалтерським рахунком або певною категорією операцій сто-совно перекручень, які можуть бути суттєвими, або вразливість цих залишків щодо перекручень у загальній сукупності з перекручен-нями за іншими рахунками чи операціями, з припущенням, що за-ходи внутрішнього контролю підприємства на них не поширюва-лися.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Аудиторський ризик

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок