Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Характеристика товарного виробництва та його типи

Характеристика товарного виробництва та його типи

Назва:
Характеристика товарного виробництва та його типи
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,35 KB
Завантажень:
331
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
ЗМІСТ
Характеристика товарного виробництва та його типи 3
Товар і його властивості 7
Теорії вартості 13
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 20
1. Виникнення та суть товарного виробництва
Розвиток суспільного виробництва пов'язаний з існуванням різних його форм. Найпершою формою господарювання було натуральне виробництво, за якого продукти праці призначаються для задоволення власних потреб безпосередніх виробників життєвих благ, тобто для внутрігосподарського споживання. Для натурального господарства характерні нерозвинутість суспільного поділу праці, його замкнутість, відсутність зовнішніх зв'язків, примітивна техніка, технологія, патріархальність вироб-ництва загалом. Йому відповідає застій, повільність розвитку са-мого виробництва і суспільного розвитку в цілому.
Таке виробництво замикає всі економічні процеси в тісних межах локальних виробничих одиниць, не відкриваючи каналів для зовнішніх зв'язків. Робоча сила, закріплена за локальними виробничими одиницями, позбавлена мобільності. Виробничі відносини тут виступають у своїй «прозорій», неуречевленій, нематеріалізованій формі як прямі відносини між людьми. Саме та-ка форма господарювання є типовою для всіх докапіталістичних стадій розвитку суспільного виробництва. Вона довела свою життєвість протягом тисячоліть.
На зміну натуральній формі господарювання поступово прихо-дить товарна форма виробництва, яка тривалий час існує поряд з натуральною, проникаючи в неї і розкладаючи її. Остаточний роз-клад натурального виробництва як основної форми господарюван-ня відбувається в епоху пізнього середньовіччя, епоху зародження й прогресу капіталізму. Замкнутість натурального господарства, його відособленість, примітивність, косність, патріархальність, застій капітулюють перед взаємним обміном і прогресом.
Потребу в обміні результатами праці мають і натуральне, і товарне виробництво, оскільки в них в тій або іншій формі існує праці. Він виступає загальною умовою обміну незалежно від форми виробництва. Але якщо в натуральному господарстві обмін здійснюється у вигляді продуктообміну, без умови еквіва-лентності, то товарне господарство об'єктивно вимагає зовсім іншої форми обміну. Продукт праці в товарному господарстві призначається не для власного споживання, а для продажу, для обміну через ринок. Це передбачає постійне економічне спілку-вання, економічний взаємозв'язок між людьми, що розпочи-нається з придбання засобів виробництва й закінчується реаліза-цією готової продукції, обміном досвідом.
Отже, товарне виробництво — це така форма організації суспільного господарства, за якої продукти виробляються еко-номічно відособленими виробниками, котрі спеціалізуються на виготовленні певного продукту, що потребує обміну у вигляді купівлі-продажу на ринку. При цьому продукти праці, якими во-ни обмінюються, стають товарами. З даного визначення випливає:
по-перше, основою виникнення товарного виробництва й обміну, тобто перетворення натурального господарства в товар-не, є суспільний поділ праці. Саме він приводить до того, що ви-робники для задоволення особистих і виробничих потреб по-винні обмінювати продукти своєї праці на необхідні дія них про-дукти праці інших виробників. І коли перший суспільний поділ праці (відділення пастуших племен) зробив можливим регуляр-ний обмін між общинами, а другий (відокремлення ремесла від землеробства й скотарства) зумовив зародження товарного ви-робництва, то третій (відділення торгівлі) сприяв завершенню формування товарного господарства;
по-друге, поділ праці в суспільстві лише тоді стає основою формування товарного виробництва й обміну продуктів через ринок, коли відбувається відокремлення виробників як самос-тійних власників засобів виробництва. І якщо суспільний поділ праці потребує обміну взагалі, то економічна відособленість ви-робників вимагає еквівалентного, товарного обміну.
Товарне виробництво виникає як просте товарне виробницт-во. Воно засноване на особистій праці власника засобів вироб-ництва, дрібне за своїми розмірами, йому властиві пряме поєднання виробника із засобами виробництва та відсутність експлу-атації людини людиною.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: Характеристика товарного виробництва та його типи

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок