Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Конкурентоспроможність продукції українських корпорацій на міжнародних ринках

Конкурентоспроможність продукції українських корпорацій на міжнародних ринках

Назва:
Конкурентоспроможність продукції українських корпорацій на міжнародних ринках
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,58 KB
Завантажень:
211
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
Конкурентоспроможність продукції українських корпорацій на міжнародних ринках


Для ефективного включення в світовий економічний простір українським підприємствам необхідно виробляти таку продукцію, яка буде конкурентоспроможною на зарубіжних ринках. Це може бути досягнуто, розробивши стратегію про-сування національної експортної продукції на світовому ринку.
Така стратегія повинна полягати не в простому нарощу-ванні обсягів експорту, а в сприянні створенню довгостроко-вих конкурентних переваг та стабільному розширенні і якісно-му поліпшенню на основі цих переваг позицій країни на світо-вому ринку. Для цього необхідно мати чітку концепцію еко-номічної політики, яка сприяла б розширенню експорту лише в поєднанні із загальними цілями макроекономічної політики.
Матеріальною основою стратегії просування продукції ук-раїнських підприємств на зарубіжних ринках є експортний по-тенціал країни.
Загальновідомо, що Україна має великий експортний по-тенціал. Якщо площа країни становить 0,4% загальної світової суші і численність населення 0,8% загальносвітової кількості людей, то в Україні виробляється 5% світової мінеральної си-ровини та продуктів її переробки. Розвідані запаси корисних копалин України приблизно оцінюються в 7 трлн дол. У світовому виробництві марганцевої руди частка Ук-раїни становить 32%. Українські підприємства експортують близько 30% глин та 18% каолінів, що видобуваються[5].
Крім того, Україна має конкурентоспроможні технології в аерокосмічній галузі, ракето- та суднобудуванні, виробництві нових матеріалів, біотехнології, регулюванні хімічних, біохімічних та біофізичних процесів. Великий потенціал ма-ють також агропромисловий та енергетичний комплекси Ук-раїни[5].
Таким чином, є достатні підстави для висновку про те, що Україна має шанси для поліпшення своїх позицій на світово-му ринку.
Досягнення цього можливе лише за умови проведення відповідної експорторозширюючої політики, коли поруч з роз-витком традиційного експорту розвиватимуться й потенційні експортні галузі відповідно до тенденцій на світовому ринку. Цього можна досягти при сприянні у структурній політиці ви-робництву товарів високого ступеня переробки шляхом вико-ристання провідних технологій, які дозволять ефективніше використовувати наявні ресурси.
На основі аналізу класифікації факторів, запропонованої М. Портером, що впливають на конкурентоспроможність країни[6], визначено основні напрями формування стра-тегії українських підприємств на міжнародних ринках.
Перший напрямок: на-ука і технологія. З одного боку, Україна має певні наукові й технічні розробки в аеро-космічній галузі, ракето- та суднобудуванні, виробництві нових матеріалів, біотехнології, регулюванні хімічних, біохімічних та біофізичних процесів і в деяких інших галузях, а з іншого боку - існує досить велике технологічне відставання в харчовій промисловості, ряді галузей машинобудування, ви-робництві інформаційно-обчислювальних систем тощо. Наприклад, харчова промисловість (при за-безпеченні високої продуктивності сільськогосподарського виробництва та наявності провідних технологій і устаткування підприємств з переробки сільськогосподарської продукції), могла б успішно просуватися на міжнародному ринку.
Другий напрям тісно пов'язаний з першим: для подолання технологічного відставання необхідні відповідні капіталов-кладення, які значною мірою, можуть бути досягнуті за раху-нок іноземних інвестицій. Існує багато шляхів залучення іноземного капіталу для інвестування економіки країни. Найважливішими з них, на наш погляд, є:
кредити, позики та гранти міжнародних фінансових інституцій, країн, державних установ, міжнародних фондів, експортних агентств, банків тощо;
прямі інвестиції через створення підприємств з іноземним капіталом, у тому числі спільних підприємств;
портфельні інвестиції шляхом продажу іноземним резидентам і нерезидентам цінних паперів.
На сучасному етапі розвитку економіки країни через великі ризики та нестабільний інвестиційний клімат країни, фактичні обсяги та частка іноземних інвестицій у реальну економіку України за-лишаються мізерними по відношенню до масштабів еко-номіки [5, c.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Конкурентоспроможність продукції українських корпорацій на міжнародних ринках

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок