Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Інвестиційна активність в Україні

Інвестиційна активність в Україні

Назва:
Інвестиційна активність в Україні
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,07 KB
Завантажень:
495
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
В С Т У П
Сьогодні проблема активізації інвестиційних процесів є однією із найбільш важливих у системі державного регулювання економіки України.
Для забезпечення стабільного розвитку економіки й досягнення Україною конкурентоспроможності на світовому ринку виникає потреба у значному
надходженні інвестиційних ресурсів в економіку і їх оптимальному розподілі з
урахуванням балансу між короткотерміновою рентабільністю і стратегічними
завданнями щодо розвитку національної економіки України.
Однак за роки реформ інвестиційні процеси були порушені і глибоко де-
формовані. Адміністративні методи управління інвестиційним процесом, які
діяли за часів командної економіки, вже не працюють, водночас ринкові
інструменти і важелі ще тільки формуються.
В українських підприємств досі спостерігається недостатність стимулів
щодо використання частини своїх доходів на інвестиції. Низький рівень реаль-
них доходів, і як наслідок, зниження сукупного попиту населення, недовіра
громадян до кредитних установ зменшують і без того низький потенціал ін-
вестиційних ресурсів. Нерозвиненість системи ринкового господарювання в
Україні гальмує перехід до переважно ринкових важелів та інструментів активі-
зації інвестиційного процесу.
Важливими умовами зростанння накопичень та активізації інвестиційних
процесів в економіці країни є зниження інвестиційних ризиків, підвищення
довіри потенційних інвесторів до господарських партнерів і держави. Для цього
необхідні політична й економічна стабільність, зміцнення права власпості, по-
ліпшення управління підприємстввами, успішнісь боротьби з економічною
злочинністю.
Перехід до переважно ринкових методів активізації інвестиційного проце-
су в Україні неможливий без становлення сучасної інституціональної інфра-
структури ринку капіталу; посилення державного контролю за ціноутворенням у природних монополіях з метою зміни несприятливого для обробної промис-
ловості співвідношення цін на сировину і готову продукцію, що знижує конку-
рентоспроможність продукції українських підприємств; участі держави у коьпенсуванні фінансового ризику інвестицій за рахунок як удосконалення за-
конодавства, так і часткового гарантування інвестицій.
Грунтовне дослідження різних аспектів державного регулювання інвести-
ційних процесів в економіці України здійснили у своїх п рацях І.В.Алєксєєв,
В.Г.Бодров, Ю.М.Бажал, О.В.Величко, А.П.Гріневич Ю.П.Шаров та ін.
Нині актуальним є аналіз нових тенденцій розвитку інвестиційних проце-
сів, їх трансформації в умовах становлення ринкових відносин в Україні.
Більш глибокого дослідження потребують проблеми підвищення ефективності
заходів щодо державного регулювання інвестиційних процесів як основного
чинника становлення ринкових відносин і подальшого розвитку економіки
України.
2
Під інвестиціями варто розуміти всі види майнових та інтелектуальних
цінностей, власник яких вкладає їх в об’єкти підприємницької діяльності з
метою одержання доходу. Майнові цінності можуть становити нерухомість,
цінні папари, устаткування для виробництва товарів, інтелектуальні – авторські
права, права на винаходи, промислові зразки, корисні моделі, товарні знаки,
goodwill (репутація підприємства), технології, інформаційне забезпечення.
Структура інвестицій має такі складові: розширення або модернізація ви-
робництва; створення виробничої інфраструктури; створення товарноматеріа-
льних запасів та резервіі; створення соціальної інфраструкури; підготовка та
перепідготовка персоналу; наука та наукове обслуговування.
Варто розрізняти ринкові і неринкові стимули інвестиційного процесу.
Прибутковість – це найважливіший структуроутворюючий критерій, що
визначає природу функціонування ринкових стимулів інвестиційного процесу.
До неринкових, суто державно-адміністративних стимулів варто віденести
ті, якими управляє безпосередньо держава і дія яких базується не на стихійному
ринковому механізмі, а встановлюється адміністративно, державними органами
на основі планування, складання бюджету тощо.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: Інвестиційна активність в Україні

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок