Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Економічні дискусії 20—30-х pp

Економічні дискусії 20—30-х pp

Назва:
Економічні дискусії 20—30-х pp
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,67 KB
Завантажень:
329
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Економічні дискусії 20-30-х pp.
Після Жовтневої революції та приходу до влади більшовиків у Росії формування радянської економічної думки відбувалось у про-цесі дискусій, що здійснювались на демократичних засадах, і за-вершилось встановленням ідеологічного диктату так званої проле-тарської політичної економії.
Методологічні дискусії 20-30-х pp. позначилися на розвитку економічної теорії і, передовсім, сприяли визнанню необхідності іс-нування політичної економії навіть у соціалістичному суспільстві, визначили її структуру.
Наявність різноманітних напрямків та шкіл в економічній та історико-економічній науці — найважливіша реальність того часу, але такою ж реальністю була ідеологічна непримиренність більшовизму, що зумовила наприкінці 30-х pp. його повну перемогу, досягнуту не науковим переконанням опонентів, а насильницьким впровадженням власних поглядів на закономірності суспільного розвитку.
У перші роки Радянської влади вирішувалось питання про кон-цепцію побудови соціалістичного суспільства. Ленінська модель побудови державного соціалізму була аналогічною державно-капіталістичній (централізація банківської системи, монополізація підприємств у промисловості і торгівлі, створення споживчих това-риств і т.п.), але без приватної власності, без товарної форми розпо-ділу. Тобто з державно-капіталістичної форми вилучались основні фактори її саморегулювання. Натомість пропонувався новий меха-нізм управління економікою, який спочатку реалізувався як політи-ка «воєнного комунізму», а потім мав бути втілений у тотальному директивному плануванні.
Реалізація цієї концепції соціалістичного будівництва, що розроб-лялась Леніним як обгрунтування курсу партії на соціалістичну ре-волюцію і базувалась на двох складових — диктатурі пролетаріату та суспільній власності, — натрапила на неможливість негайного вирішення проблеми формування соціалістичної власності.
Тому уже на самому початку революційних перетворень у країні формуються два погляди на хід дальшого розвитку, на характер ви-рішення економічних та інших суперечностей. Один з них, орієнто-ваний на максимально швидкий і безпосередній перехід до соціалі-зму, обминаючи проміжні форми, був репрезентований концепцією «воєнного комунізму». Інший погляд було викладено В. Леніним у таких працях, як «Чергові завдання Радянської влади», «Про ліве хлоп'яцтво та дрібнобуржуазність». У цих працях було сформульо-вано основи майбутньої економічної політики.
Основним мотивом ленінських статей була критика ідеї Троцького про безпосереднє «запровадження соціалізму». Можливість вирішення проблеми співвідношення сил капіталізму та соціалізму на користь останнього Троцький убачав у негайному усуспільненні виробництва, тобто встановленні суспільної власності, та в плану-ванні народного господарства. Так, він указував, що намагання держави регулювати економічні відносини є безглуздими, коли не відбулося усуспільнення та одержавлення власності. Ленін же пи-сав, що соціалізм «безпосередньо, відразу, без перехідних заходів, у Росії нездійсненний».
Структура власності в Росії, країні, де капіталізм почав розвива-тися незадовго до революції, була дуже строкатою: поряд з капіта-лістичними її формами існували кооперативні, общинні форми се-лянської власності, малі приватні форми, значну частку становила дрібнобуржуазна власність. І якщо націоналізацію капіталістичних підприємств підтримували народні маси, то негайне усуспільнення малих приватних форм власності могло призвести до негативних наслідків.
Тому Ленін і висуває ідею про перехід до соціалізму через поступове перетворення всіх форм приватної власності на влас-ність суспільну, соціалістичну: «Перше, що встановлено абсолютно точно усією теорією розвитку, всією наукою взагалі, і що забували утопісти, що забувають сучасні опортуністи, які бояться соціалісти-чної революції, — це та обставина, що історично, безсумнівно, по-винна бути особлива стадія або особливий етап переходу від капіта-лізму до комунізму» .
Ленін сформулював ідею багатоукладності перехідної економі-ки, тобто об'єктивну необхідність достатньо тривалого співіснуван-ня соціалістичного укладу з укладами приватногосподарськими, у тім числі з дрібнотоварним і капіталістичним, та конкурен-цію «державної промисловості» («національних фабрик») з іншими укладами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: Економічні дискусії 20—30-х pp

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок