Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Нематеріальні ресурси, нематеріальні активи, оцінка вартості та амортизація нематеріальних активів

Нематеріальні ресурси, нематеріальні активи, оцінка вартості та амортизація нематеріальних активів

Назва:
Нематеріальні ресурси, нематеріальні активи, оцінка вартості та амортизація нематеріальних активів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,43 KB
Завантажень:
309
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему:
Нематеріальні ресурси, нематеріальні активи, оцінка вартості та амортизація нематеріальних активів.


Нематеріальні ресурси
Визначальною рисою сучасного пе-ріоду розвитку всіх без винятку роз-винених країн є зростання в суспіль-ному виробництві ролі науково-технічних знань та інших результатів творчої діяльності людини. Вико-ристання накопиченого капіталу знань веде до суттє-вих змін у характері функціонування підприємств та організацій Значення фізичних товарів і обладнання поступово зменшується, тоді як значення послуг і не-матеріальних ресурсів неухильно зростає.
За природою свого походження нематеріальні ре-сурси виникають або завдяки новим, унікальним знан-ням у будь-якій формі, або через рідкісність ресурсів (природну чи організовану). В обох цих випадках не-достатність ресурсів (унаслідок унікальності чи на-явності в обмеженій кількості) сприяє появі ренти Використання таких ресурсів або робить їхніх влас-ників єдиним виробником певної продукції, або за-безпечує зменшення витрат проти інших виробників. Отже, нематеріальні ресурси багато важать у підви-щенні конкурентоспроможності діючих підприємств. За умов насиченості ринку різноманітними товарами підприємство-виробник повинно вдосконалювати можливості пропонування, просування та реалізації своїх товарів або послуг. Дійовим інструментом кон-куренції у цьому разі може бути використання нема-теріальних ресурсів. Наприклад, володіння ліцензією надає її власникові виключне право використання пев-ного технічного досягнення, а тому забезпечує йому відповідні конкурентні переваги. Зареєстроване зазначення походження товару завжди гарантує споживачу особливі, елітарні, а іноді унікальні властивості товару, що також підвищує конкурентоспроможність останнього.
Відтак необхідною умовою успішного функціонування будь-якого підприємства в ринковій економіці є ефективне використан-ня його власних так званих нематеріальних ресурсів.
Нематеріальні ресурси — це складова частина потенціалу підприємства, здатна забезпечувати економічну користь протягом відносно тривалого періоду. Відмітними рисами цих ресурсів є брак матеріальної основи здобування доходів та невизначеність розмірів майбутнього прибутку від їхнього використання.
Поняття «нематеріальні ресурси» використовується для харак-теристики сукупності об'єктів інтелектуальної власності. Інтелек-туальна власність у широкому розумінні — це юридична катего-рія, яка застосовується для:—
визначення результатів творчої праці людини (творів науки, техніки, мистецтва та інших видів діяльності);—
позначення належності таких результатів творчої праці відпо-відним суб'єктам творчої діяльності;—
закріплення за цими суб'єктами особистих немайнових і май-нових прав, пов'язаних із розробкою та використанням створених ними інтелектуальних продуктів.
У складі об'єктів інтелектуальної власності виокремлюють:
1) об'єкти промислової власності. З-поміж об'єктів промислової власності окремо також виділяють так звані засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту і виготовлюваної ними продукції, робіт, послуг (знаки для товарів і послуг, фірмове найменування, зазначення походження товарів);
2) об'єкти, що охороняються авторськими та суміжними правами;
3) інші (нетрадиційні) об'єкти інтелектуальної власності.
Згідно з Паризькою конвенцією з охорони промислової власності (1883р.) до об'єктів цієї власності належать винаходи, корисні мо-делі, промислові зразки, товарні знаки, знаки обслуговування, фірмові найменування, зазначення походження товарів, а також спо-соби захисту від недобросовісної конкуренції.
Стокгольмська конвенція (1967 р.) включає в поняття «інтелек-туальна власність» права, що стосуються літературних, художніх і наукових творів, виконавчої діяльності артистів, звукозапису, радіо і телевізійних передач, винаходів у всіх галузях людської діяль-ності, наукових відкриттів, промислових зразків, товарних знаків, знаків обслуговування, фірмових найменувань та комерційних по-значень, захисту проти недобросовісної конкуренції, а також всі інші права щодо інтелектуальної діяльності у виробничій, науковій, літературній і художній галузях.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: Нематеріальні ресурси, нематеріальні активи, оцінка вартості та амортизація нематеріальних активів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок