Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Суть малого бізнесу та його форми, спрощена система оподаткування

Суть малого бізнесу та його форми, спрощена система оподаткування

Назва:
Суть малого бізнесу та його форми, спрощена система оподаткування
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,89 KB
Завантажень:
327
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему:
Суть малого бізнесу та його форми, спрощена система оподаткування


Малий бізнес є органічним структурним елементом рин-кової економіки. Цей сектор економіки історично і логічно відігравав роль необхідної передумови створення ринкового се-редовища. Він був первинною вихідною формою ринкового гос-подарювання у вигляді дрібнотоварного виробництва. Саме то-му дрібнотоварне підприємництво відіграло структуроутворюючу роль в історії становлення економіки конкурентно-ринкового типу. Ця специфіка та своєрідне функціональне призначення ма-лого бізнесу набуває особливого значення для країн, які йдуть шляхом відтворення ринкової системи господарювання. Здатність малого бізнесу до структуроутворення ринку висуває завдання його відродження та спрямовує у число першочергових заходів реформування економіки України на її перехідному етапі. Підтвердженням значимості малого бізнесу є прийнята 29 січня 1997 р. Кабінетом Міністрів України "Програма розвитку мало-го підприємництва в Україні на 1997-1998 роки", яка містить цілий комплекс заходів правового характеру і заходів фінансово-кредитного, інноваційного, кадрового, науково-методичного та організаційного забезпечення.
У структурі сучасної змішаної економіки співіснують та органічно взаємодоповнюються малий, середній та великий бізнес. Проте на відміну від двох останніх малий бізнес є вихідним, найбільш чисельним, а тому і найбільш поширеним сектором економіки. Відмінності між цими трьома видами бізне-су обумовлені різним рівнем суспільного поділу праці, характе-ром спеціалізації та усуспільнення виробництва, а також вибо-ром технологічного типу виробничого процесу.
Малий бізнес - це самостійна, систематична господарсь-ка діяльність малих підприємств будь-якої форми власності та громадян-підприємців (фізичних осіб), яка проводиться на влас-ний ризик з метою отримання прибутку. Практично, це будь-яка діяльність (виробнича, комерційна, фінансова, страхова тощо) зазначених суб'єктів господарювання, що спрямована на ре-алізацію власного економічного інтересу.
Сектор малого і середнього підприємництва охоплює різноманітні види виробничої діяльності і типи робіт, які відповідають широкому спектру можливостей ринку, що усклад-нює будь-яку універсальну систематизацію чи готове порівняння діяльності підприємств. Аналіз сектора малого і середнього підприємництва ще більш ускладнюється в зв'язку з відмінностя-ми в офіційних визначеннях дрібних підприємств і термінології, яка використовується. Автори багатьох наукових досліджень да-ють більш чи менш довільні визначення цьому сектору, виходячи з чисельності робочої сили чи розміру вкладеного капіталу, нерідко в цілях регулювання цього сектора чи підготовки стати-стики, чи ж для обґрунтування надання допомоги уряду. Інші визначення, які стосуються таких функціональних характерис-тик, як здатність управління, право власності, спеціалізація і ме-тоди виробництва чи навіть орієнтація на той або інший ринок, використовуються для аналізу при вимірі продуктивності.
Немає нижньої межі розміру малих підприємств, хоча проблема виникає при спробах встановити прийнятну верхню межу: фінансисти часто говорять про верхні рівні основних фондів у їх чистому вигляді чи з доданого вартістю; обліковці мо-жуть вказувати на загальне число працюючих; торговці підкрес-люють максимальний рівень обсягу продаж; обслуговуючий пер-сонал може використовувати загальну кількість клієнтів; вироб-ники надають перевагу виходити з максимальної кількості енергії, необхідної для виробництва, і т.д.
Можуть поєднуватися різні критерії, які визначають той момент, коли підприємство перестає бути "дрібним": наприклад, підприємство, на якому працює 50 працівників, може вважатися "великим" у країні, яка розвивається, але "дрібним" - у кращі, промислове розвинутій.
Підсумовуючи сказане, можна виділити такі основні мо-менти:
визначення малих і середніх підприємств відрізняється не тільки за країнами, а й всередині країни за галузями і те-риторіями;
будь-яке визначення дається залежно від практичних по-треб і служить визначеним цілям;
більша диференціація визначень є реальним відображен-ням речей і показує, що малі підприємства не .

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Суть малого бізнесу та його форми, спрощена система оподаткування

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок