Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Планування і фінансування видатків на утримання дошкільних закладів

Планування і фінансування видатків на утримання дошкільних закладів

Назва:
Планування і фінансування видатків на утримання дошкільних закладів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,17 KB
Завантажень:
313
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат на тему:
”Планування і фінансування видатків на утримання дошкільних закладів”


ВИТРАТ НА УТРИМАННЯ ДИТЯЧИХ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ (ДИТЯЧИХ САДКІВ, ЯСЕЛ, ЯСЕЛ-САДКІВ)
І. Загальні положення
Кошторис витрат дитячого дошкільного закладу (ди-тячого садка, ясел і ясел-садка) є основним документом, який визначає обсяг, цільове спрямування і покварталь-ний розподіл коштів, призначених на утримання закладу. На основі кошторису передбачаються асигнування в бюд-жеті й відпускаються кошти для фінансування дитячих дошкільних закладів.
Державні дитячі дошкільні заклади створюються за вказівкою міністерств, відомств і виконкомів Рад депу-татів трудящих підлеглими їм підприємствами, устано-вами і відділами виконкомів у межах контингентів дітей, встановлених народногосподарським планом.
На відкриття санаторних дитячих дошкільних закла-дів для дітей з ранніми проявами туберкульозної інфекції, з малими і затухаючими формами туберкульозу у від-повідності із затвердженими Міністерствами охорони здо-ров'я СРСР 21 вересня 1961 р. № 04-14/27 положеннями про них : вимагається, крім того, дозвіл органів охорони здоров'я.
Інші типи санаторних дошкільних закладів створю-ватись не можуть.
Тривалість перебування дитини в дошкільному закла-ді, як правило, не повинна перевищувати 9—10 годин на добу. Подовжене до 12—14 годин і цілодобове перебу-вання дітей в дошкільних закладах допускається у ви-падках, викликаних особливими виробничими умовами, з дозволу виконкомів Рад депутатів трудящих (по до-шкільних закладах, що фінансуються з місцевих бюдже-тів) та вищестоящої організації (по дошкільних закла-дах, що фінансуються з бюджету.
Кошторис дитячого дошкільного закладу складається . за встановленою Міністерством фінансів України типовою формою. На лицьовій стороні бланка кошторису зазна-чається повне найменування закладу, його адреса, рік, на який складений кошторис, і бюджет, за рахунок кош-тів якого фінансується заклад.
У кошторисі показуються всі витрати дошкільного за-кладу і джерела покриття цих затрат: асигнування з бюд-жету і кошти батьків.
До кошторису витрат дитячого дошкільного закладу не включаються витрати на проведення літніх оздоровчих заходів У разі проведення таких заходів, на додат-кові витрати по їх здійсненню складається окремий кош-торис. Такий окремий кошторис складається на витрати по утриманню в дитячих садках груп по вивченню іноземних мої., які організуються за рахунок коштів батьків.
Кошторис складається по статтях витрат бюджетної класифікації, затвердженої Міністерством фінансів України. Обчислена закладом на майбутній рік сума ви-трат як в цілому, так і за окремими статтями проводить-ся в кошторисі у зіставленні з сумами, затверджени-ми на поточний рік з врахуванням внесених змін, і з фактичними витратами за попередній період — залеж-но від того, коли складається кошторис.
Зіставляючи зазначені дані, слід виявити відхилення, що виникли в процесі виконання кошторису, встановити їх причини, з тим, щоб правильно визначити витрати на майбутній рік.
І При складанні кошторису дитячий дошкільний заклад одночасно керується вказівками вищестоящої організа-ції, якій він підпорядкований, за показниками роботи закладу в майбутньому році (про збільшення кількості груп і дітей, тривалість перебування дітей та ін.).
Витрати, включені до кошторису, повинні бути обґрунтовані розрахунками, наведеними на бланку кошторису.
У кошторисі поряд з розрахунками наводяться та-кож загальні відомості про зайнятий дошкільним закла-дом будинок (його кубатура, площа, система опалення, наявність водопроводу, каналізації) і виробничі показ-ники, характеризуючи обсяг діяльності закладу (кіль-кість груп, дітей і т. ін.). Обов'язковим додатком до кош-торису є тарифікаційний список педагогічного, медично-го та іншого персоналу дошкільного закладу. Цей список складається у двох примірниках.
Проект кошторису з відповідними додатками пода-ється дошкільним закладом вищестоящій організації в установлений строк у двох примірниках, а в разі необхід-ності — в трьох примірниках.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: Планування і фінансування видатків на утримання дошкільних закладів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок