Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Ремонт основних фондів і його фінансування

Ремонт основних фондів і його фінансування

Назва:
Ремонт основних фондів і його фінансування
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
1,97 KB
Завантажень:
511
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Ремонт основних фондів і його фінансування
Однією з форм відтворення основних фондів є їх ремонт. Своє-
часний ремонт діючих основних виробничих фондів запобігає перед-
часному їх зносу і вибуттю, подовжує термін служби, підвищує екс-
плуатаційні можливості й ефективність використання.
Ремонт основних фондів — це усунення ушкоджень, поломок, вад
основних засобів з метою відновлення їх експлуатаційних якостей.
Розрізняють поточний, середній і капітальний ремонти основних
засобів.
Поточний ремонт — це ремонт, при якому заміняються зношені
деталі машин, устаткування, ліквідуються незначні дефекти, не-
справності і поломки з метою підтримки в робочому стані машин,
устаткування тощо.
Середній ремонт — це ремонт, при якому заміняються зношені де-
талі, вузли, конструкції обмеженої номенклатури без повного роз-
бирання об’єкта, що ремонтується.
Капітальний ремонт — це ремонт, що передбачає повне розби-
рання об’єкта, що ремонтується, заміну всіх зношених вузлів, дета-
лей, конструкцій тощо з метою відновлення робочого ресурсу, по-
ліпшення експлуатаційних показників об’єкта, що ремонтується.
Обсяг витрат на капітальний ремонт, що здійснюється підприє-
мством у відповідному році, визначається при складанні плану ка-
пітального ремонту. План складається на основі кошторисно-фі-
нансових розрахунків з ремонту окремих об’єктів виходячи з видів
і кількості ремонтних матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей, конст-
рукцій, що витрачаються, витрат живої праці та діючих на них цін
і тарифів. Складений план затверджується керівником підприєм-
ства.
Капітальний ремонт основних фондів може здійснюватись як
підрядним, так і господарським способами. Залежно від цього виби-
рається і порядок його фінансування ремонту.
При підрядному способі виконання капітального ремонту машин,
устаткування, транспортних засобів на підставі договорів або на-
рядів-замовлень розрахунки з підрядником (виконавцем) здійсню-
ються на підставі актів приймання цілком завершених ремонтом
вузлів, агрегатів, машин тощо.
При господарському способі виконання капітального ремонту
об’єктів основних фондів розрахунки здійснюються, як правило, за
елементами витрат (виплата заробітної плати ремонтникам, оплата
матеріалів, деталей, використовуваних запасних частин тощо).
Витрати на всі види ремонтів (поточний, середній, капітальний)
об’єктів основних виробничих фондів протягом звітного року під-
приємства можуть включати у валові витрати в розмірі щонай-
більше 10 % сукупної балансової вартості груп основних фондів на
початок звітного року. У таких самих розмірах зазначені витрати
відносять на собівартість виробленої продукції.
Витрати на ремонти, що перевищують 10 % балансової вартості
основних фондів, відносяться на збільшення балансової вартості
фондів другої та третьої груп або балансової вартості окремих
об’єктів основних фондів першої групи з наступним нарахуванням
на цю вартість амортизації за нормами, передбаченими для відповід-
них видів основних фондів.
Витрати на ремонти в межах встановлених обмежень можуть
включатись у собівартість двома методами:
· повного їх віднесення на собівартість в обсязі вартості фактич-
но виконаних ремонтів за відповідний звітний період;
· віднесення цих витрат на ремонтний фонд, створюваний за ра-
хунок собівартості продукції.
Витрати на ремонт основних невиробничих фондів покривають-
ся за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприєм-
ства.
Витрати на капітальний ремонт орендованих основних фондів
здійснюються за рахунок коштів орендаря, якщо це передбачено до-
говором оренди. У цьому разі відрахування на капітальний ремонт
не повинні включатися в суму орендної плати.
У разі виконання капітального ремонту орендованого май-
на орендодавцем витрати на такий ремонт включаються в орендну
плату й оплачуються орендодавцем.

Завантажити цю роботу безкоштовноРеферат на тему: Ремонт основних фондів і його фінансування

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок