Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Організація і засоби інформаційних технологій забезпечення управлінської діяльності

Організація і засоби інформаційних технологій забезпечення управлінської діяльності

Назва:
Організація і засоби інформаційних технологій забезпечення управлінської діяльності
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,74 KB
Завантажень:
86
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Організація і засоби інформаційних технологій забезпечення управлінської діяльності
Види, структура й організаційно-методичне забезпечення сучасних інформаційних технологій
Інформаційна технологія може розглядатися як комплекс нау-кових і інженерних знань, реалізованих у прийомах, наборах ма-теріальних, технічних, енергетичних, трудових факторів вироб-ництва, способах їх об'єднання для створення продукту або по-слуги, що відповідають певним вимогам. Тому технологія нероз-ривно пов'язана з автоматизацією виробничого і управлінського процесу. Управлінські технології ґрунтуються на застосуванні комп'ютерів і телекомунікаційної техніки. За допомогою інфор-маційної технології відбувається переробка первинної інформа-ції в інформацію нової якості.
Сучасний етап економічного розвитку підприємств характе-ризується розширенням і удосконаленням форм і методів керу-вання з використанням інформаційних систем компанії. Розви-ток інформаційних систем (ІС) наочно демонструє ефект маятни-ка: централізована модель обробки інформації на базі мейнфреймів, яка домінувала до середини 1980-х років, усього на кілька років поступилася розподіленій архітектурі однорангових мереж персональних комп'ютерів, але потім почався зворотний рух до централізації ресурсів системи, і на сьогодні в центрі уваги опини-лася технологія «клієнт - сервер», що ефективно поєднує перева-ги своїх попередників.
Характерною рисою сучасних ІС є ієрархічна організація, у якій централізована обробка і єдине керування ресурсами ІС на верхньому рівні сполучаться з розподіленою обробкою на ниж-ньому рівні. Подібна побудова ІС є свого роду компромісом між бажанням використовувати комфорт графічного інтерфейсу індивідуальних додатків і вимоги максимальної доступності да-них для всіх клієнтів системи, підвищення швидкості обробки, простоти адміністрування і зниження експлуатаційних витрат.
На цій підставі можна зробити такі висновки про особливості
сучасних ІС:
повне використання потенціалу настільних комп'ютерів і середовища розподіленої обробки;
модульна побудова системи, що припускає існування безлічі різ-
них типів архітектурних рішень у рамках єдиного комплексу;
економія ресурсів системи за рахунок централізації збереження й обробки даних на верхніх рівнях;
наявність ефективних централізованих засобів мережного і си--
стемного адміністрування, що дозволяють здійснювати наскріз--
ний контроль за функціонуванням мережі і керування на всіх
рівнях ієрархії, а також забезпечують необхідну гнучкість і ди--
намічну зміну конфігурації системи.
Можна зробити висновок, що на сьогодні можливі чотириформи організації стратегії функціонування інформаційних сис-тем компанії: І
централізоване збереження й обробка інформації при централі--
зованому керуванні економіко-виробничими об'єктами (тради--
ційна АСУ);
централізовано збереження й обробка інформації при де центра--
лізованих або незалежних системах керування;
розподілене збереження й обробка інформації при централізо--
ваному керуванні;
розподілена обробка і-збереження при децентралізованому ке--
руванні,
Дві останні організаційні форми визначають концепцію но-вої інформаційної технології, основу якої складають комп'юте-рна техніка розподіленої обробки даних, програмне забезпечен-ня, орієнтоване на користувача і розвинені засоби комунікації. При цьому потужні програмно- апаратні засоби (бази даних, експертні системи, бази знань і системи підтримки ухвалення рішення та ін.)створюють комфорт у роботі, дозволяють автоматизувати не тільки процес зміни форми і місця розташування інформації, але також зміни її змісту.
Для нової інформаційної технології характерні:
робота користувача в режимі маніпулювання даними;
крізна інформаційна підтримка на всіх етапах проходження інформації на основі інтегрованих баз даних, що передбачають єдину уніфіковану форму подання, збереження, пошуку, відобра-ження, нідновлення і захисту даних;
безпаперовий процес обробки документів;
інтерактивний режим вирішення завдань;
можливості колективного виконання документів на основі мережної технології «клієнт - сервер», об'єднаних засобами комуні-кації;
можливість адаптивної перебудови форм і засобу подання ін-
формації в процесі вирішення завдання.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: Організація і засоби інформаційних технологій забезпечення управлінської діяльності

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок