Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Міжнародна спеціалізація виробництва

Міжнародна спеціалізація виробництва

Назва:
Міжнародна спеціалізація виробництва
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,11 KB
Завантажень:
493
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему:
Міжнародна спеціалізація виробництва


Міжнародний поділ праці, міжнародна спеціалізація та коопе-рування (кооперація) виробництва - нерозривні суспільні явища, що зумовлюють одне одного, носять складний і суперечливий ха-рактер. МПП виступає більш ширшою економічною категорією по-рівняно з міжнародним кооперуванням, що є однією зі сторін і од-ночасно головних форм прояву МПП. У свою чергу, міжнародне кооперування ґрунтується на спеціалізації виробництва, що відби-ває іншу сторону й іншу основну форму МПП. Міжнародне коопе-рування та міжнародна спеціалізація є не просто формами МПП, але і його елементами, що визначають його сутність. У границях коопераційного процесу поділ праці виступає як форма кооперації праці. Саме в цьому зв'язку К. Маркс відзначав, що поділ праці вже сам по собі є особливим видом кооперації.
Міжнародна спеціалізація припускає наявність просторового розриву між окремими стадіями виробництва або між виробницт-вом і споживанням у міжнародному масштабі.
Під міжнародною спеціалізацією виробництва (МСВ) розумі-ється така форма поділу праці між країнами, при якій зростання концентрації однорідного виробництва й усуспільнення праці у сві-ті відбувається на основі процесу диференціації національних ви-робництв, виділення в самостійні (відособлені) технологічні проце-си, в окремі галузі та підгалузі виготовлення все більш однорідних продуктів праці понад внутрішні потреби, що викликає все більше взаємне доповнення диференційованих національних комплексів. Зазначені процеси відбиваються на інтенсифікації міжнародного обміну товарами, послугами, науково-технічними знаннями.
МСВ розвивається за двома напрямами - виробничим і територі-альним. У свою чергу, виробничий напрям поділяється на міжгалузе-ву, внутрішньогалузеву спеціалізацію та на спеціалізацію окремих підприємств (компаній). У територіальному аспекті МСВ припускає спеціалізацію окремих країн, груп країн і регіонів на виробництві пев-них продуктів та їх частин для світового ринку. Основними видами МСВ є предметна (виробництво продуктів), по детальна (виробництво частин, компонентів продуктів) і технологічна, чи стадійна, спеціалі-зація (здійснення окремих операцій або виконання окремих технологі-чних процесів, наприклад складання, фарбування, зварювання, термі-чна обробка тощо). МСВ - динамічна форма МПП. Вона перебуває під впливом технологічних змін через внутрішню логіку свого руху та ді-єю зовнішніх чинників, які визначають її розвиток. На всіх історичних етапах, а на сучасному особливо, для міжнародної спеціалізації вироб-ництва характерними є динамічність процесу, що протікає, безупинна зміна її видів, напрямів, перехід до більш складних форм, породжува-них глибинними змінами в суспільному виробництві, зрушеннями в структурі всесвітніх потреб, впливом НТР.
У 30-і р. XX ст. у світі переважали міжнародна міжгалузева спе-ціалізація виробництва та відповідний обмін продукції однієї компле-ксної галузі (наприклад, обробної промисловості) на продукцію іншої (видобувної промисловості і/чи сільського господарства). У 50-60-і р. провідне місце продовжувала займати міжнародна спеціалізація виро-бництва, але вже на рівні первинних галузей (автомобіле- й авіабуду-вання, виробництво пластмас, підшипників, радіоапаратури тощо). В 70—80-і р. на перший план виходить і закріплює своє положення внут-рішньогалузева МСВ і відповідний обмін товарами-аналогами з різ-ними споживчими характеристиками (наприклад, колісних тракторів на гусеничні машини, шкіряного взуття на гумове й т.ін.). Значущість МСВ як фактора підвищення ефективності національних виробництв і інтенсифікації міжнародного обігу стало зростає. Так, у 70—80-і р. тем-пи приросту світової торгівлі продукцією машинобудування на 40 % (у 60-і р. - на 4 %) забезпечувалися за рахунок комплектуючих виро-бів. За 1960-1990 р. частка деталей і вузлів в якості комплектуючих у зовнішній торгівлі економічно розвинутих країн продукцією машино-будування зросла більше ніж удвічі, нині - перевищує 40 %.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Міжнародна спеціалізація виробництва

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок