Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Мале підприємництво

Мале підприємництво

Назва:
Мале підприємництво
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,93 KB
Завантажень:
449
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Контрольна робота з підприємництва
Тема: Мале підприємництво.
План.
Вступ
1.Економічна сутність малого підприємництва
2.Функції малого підприємництва
3.Особливості розвитку малого підприємництва в Україні й за кордоном
Література


Вступ
Одним із перспективних напрямів створення конкурентно-ринкового середовища є розвиток малого підприємництва. Сьогодні цілком очевидно, що успіх ринкових перетворень великою мірою визначатиметься тим, як вдасться реалізувати потенціал малого підприємництва, цього динамічного і мобільного сектору економіки. Що ж таке мале підприємництво? Які його роль і місце в рин-ковій економіці? Які основні функції малого підприємництва, особливості його розвитку в Україні? Саме на ці питання ви і знайдете відповідь у цій темі.
1. Економічна сутність малого підприємництва
Відповідно до розмірів підприємств, масштабів їх діяльності підприємництво поділяють на мале, середнє та велике. У світі існують фірми-гіганти з багатомільярдними оборотами, на яких працюють десятки й сотні тисяч працівників. Існують і розвиваються крихітні фірми, на яких зайнято дві, три особи. Розмір підприємств залежить від виробничої функції підприємства, технологічного типу виробничого процесу, здатності швидко реагувати на зміни ринкової ситуації, на рух попиту, появу нових потреб у суспільстві тощо. Світовий досвід і практика господарювання показують, що найважливішою ознакою ринкової економіки є існування і взаємодія багатьох великих, середніх і малих підприємств, їх оптимальне співвідношення. Найбільш динамічним елементом структури народного господарства, що постійно змінюється, є мале підприємництво. Набутий власний досвід, позитивні результати розвитку малого підприємництва в країнах, які пройшли етап реформування еконо-мічних систем, показують, що воно є одним із засобів усунення дис-пропорцій на окремих товарних ринках, створення додаткових ро-бочих місць і скорочення безробіття, активізації інноваційних про-цесів, розвитку конкуренції, швидкого насичення ринку товарами та послугами. А малі підприємства, за певних умов і за підтримки з боку держави, — потенційно інноваційні, гнучкі й витратоефективні, мають підприємницький досвід і достатній професійний рівень.
Властивістю сучасного етапу економічного розвитку є становлен-ня (для постсоціалістичних країн) і подальше вдосконалення (для розвинутих країн) змішаної економіки ринкового типу. Саме рин-ковий тип економічної організації суспільства, конкурентно-ринко-вий спосіб координації економічних процесів і прийняття рішень у межах національних економічних систем є найбільш перспектив-ним. Він стає історично виправданим для країн, що вирішують про-блему вибору способу соціально-економічного розвитку.
Об'єктивними перевагами сучасної ринкової економіки є ефек-тивне і переважно раціональне використання виробничих ресурсів, динамізм, конкурентність, високі адаптаційні властивості науково-технічного прогресу тощо. Ринковий механізм господарювання за-безпечує свободу економічного вибору, реалізацію власного економіч-ного інтересу та взаємоузгодженість інтересів ринкових суб'єктів. Не менш важливими ознаками ринкової економіки є реалізація під-приємницького потенціалу, мобілізація самостійної ініціативи гос-подарського суб'єкта. Отже, мале підприємництво виступає рушій-ною силою соціально-економічного розвитку.
Мале підприємництво є органічним структурним елементом ринкової економіки. Цей сектор економіки історично і логічно ві-дігравав роль необхідної передумови створення ринкового середо-вища. Він був первинною вихідною формою ринкового господарю-вання у вигляді дрібнотоварного виробництва. Саме тому дрібното-варне підприємництво відіграло структуроутворюючу роль в історії становлення економіки конкурентно-ринкового типу. Ця специфі-ка та своєрідне функціональне призначення малого підприємниц-тва набувають особливого значення для країн, які йдуть шляхом відтворення ринкової системи господарювання. Здатність малого підприємництва до структуроутворення ринку висуває завдання його відродження та спрямовує в число першочергових заходів реформу-вання економіки України на її перехідному етапі.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Мале підприємництво

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок