Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Функції конкуренції та її підтримка

Функції конкуренції та її підтримка

Назва:
Функції конкуренції та її підтримка
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,00 KB
Завантажень:
270
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Реферат на тему:
Функції конкуренції та її підтримка


Конкуренція виконує низку функцій. Найважливіші з них такі:
Функція регулювання. Для того, щоб вистояти у боротьбі, товаровиробник має пропонувати вироби, які користуються пріори-тетним попитом у споживача (суверенітет споживача). Тому і фак-тори виробництва під впливом ціни спрямовуються в ті галузі, де в них існує найбільша потреба.
Функція мотивації. Для товаровиробника означає шанс і ризик одночасно:
п підприємства, що пропонують кращу за якістю продукцію чи виробляють її з меншими виробничими витратами, отримують винагороду у вигляді прибутку (позитивні санкції). Це стимулює технічний прогрес;
° підприємства, що не реагують на побажання клієнтів або порушення правил конкуренції своїми суперниками на ринку, отримують покарання у вигляді збитків чи витісняються з ринку (негативні санкції).
Функція розподілу. Конкуренція не тільки включає стиму-ли до більш високої продуктивності, але і дає змогу розподіляти доход серед підприємств і домашніх господарств відповідно до їх ефективного внеску. Це відповідає пануючому в конкурентній бо-ротьбі принципу винагороди за результатами.
Функція контролю. Конкуренція обмежує та контролює економічну силу кожного підприємства. Наприклад, монополіст може призначати ціну. В той же час конкуренція надає покупцеві можливість вибору серед декількох продавців. Що більш досконала конкуренція, то більш справедлива ціна.
Політика в області конкуренції покликана опікуватися тим, щоб конкуренція могла виконувати свої функції. Керівний принцип "оптимальної інтенсивності конкуренції'" в якості цілей політики в області конкуренції припускає, що:
-технічний прогрес щодо виробів і процесів швидко впрова-джується (інновація під впливом конкуренції);
- підприємства гнучко адаптуються до мінливих умов, напри-клад схильності споживачів (адаптація під впливом конкуренції).
Масштаб інтенсивності конкуренції визначається тим, як швидко переваги щодо прибутку втрачаються в результаті успіш-ного відтворення інновації конкурентами. В першу чергу це залежить від того, наскільки конкуренти реагують на ривок уперед під-приємства-піонера і наскільки динамічним є попит.
Відповідно до керівного принципу інтенсивної оптимальної конкуренції сприятливі умови для нормального функціонування суперництва з'являються тоді, коли мають справу з "широкою" олі-гополією з "помірною" індивідуалізацією продукції. "Вузька" олі-гополія із сильною індивідуалізацією продукції, навпаки, зменшує інтенсивність конкуренції.
У кожній ринковій економіці існує небезпека того, що учас-ники конкурентної боротьби спробують ухилитися від обов'язкових норм і ризику, пов'язаних з вільною конкуренцією, вдаючись, наприклад, до змови щодо цін або імітації товарних зна-ків. Тому держава має видавати нормативні документи, що регла-ментують правила конкурентної боротьби і гарантують:
° якість конкуренції;
п саме існування конкуренції;
° ціни та якість виробів мають бути в центрі уваги конкуре-нції;
° послуги, що пропонуються, мають бути відповідними до ціни й інших договірних умов;
° захищені правовими нормами товарні знаки та марки допо-магають покупцеві розрізняти товари за їх походженням і своєрід-ністю, а також робити висновок про деякі їх властивості;
- обмежений за часом патентний захист (20 років) і зареєст-
ровані промислові зразки, а також зразки промислової естетики.
Конкурентна стратегія має ґрунтуватися на всебічному розу-мінні структури галузі та процесу її зміни. У будь-якій галузі еко-номіки не має значення, діє вона лише на внутрішньому ринку чи зовнішньому теж, - суть конкуренції виражається п'ятьма силами:
загрозою появи нових конкурентів;
загрозою появи товарів або послуг, які б могли замінити іс-нуючі;
- здатністю постачальників комплектуючих виробів та інших торгуватися;
- здатністю покупців торгуватися;
- суперництвом уже наявних конкурентів між собою
Значення кожної з п'яти сил змінюється від галузі до галузі та визначає, врешті-решт, прибутковість галузей. У тих галузях, де дії цих сил складаються сприятливо
(скажімо, у виробництві безалко-гольних напоїв, промислових комп'ютерів, у торгівлі програмним забезпеченням, у виробництві лікарських препаратів або космети-ки), численні конкуренти можуть одержувати високі прибутки від вкладеного капіталу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Реферат на тему: Функції конкуренції та її підтримка

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок