Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Організаційно-правове забезпечення приватизації в Україні

Організаційно-правове забезпечення приватизації в Україні

Назва:
Організаційно-правове забезпечення приватизації в Україні
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,44 KB
Завантажень:
327
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Організаційно-правове забезпечення приватизації в Україні

Аналіз міжнародної практики свідчить про високий ступінь політичного впливу на здійснення процесів приватизації та націоналізації, а також на циклічність змін у підходах до формування політики приватизації, зумовлених політичними платформами правлячих коаліцій лівих і правих сил, що є найбільш характерним для розвинутих країн світу. Водночас ці зміни і провадження відпо-відної політики не спричиняють зміну системи відносин власності, не виклика-ють радикального реформування системи влади або державного устрою. На наше переконання, політична стабільність залежить від міцності державно-владного апарату, здатного витримати коливання політичних сил і захистити суспільство від потрясінь, які руйнують основу демократії- верховенство зако-ну для всіх і для кожного, а також спрямувати енергію політичної волі на подаль-ший еволюційний розвиток держави, включаючи як її інститути, так і недер-жавні органи та організації. Отже, сталість розвитку економіки держави забез-печується сталістю розвитку системи державного управління.
В Україні передумови для формування незалежної державної політики, ство-рення відповідних інституціональних, організаційних і правових засад розбу-дови незалежних економічної та політичної систем, а також громадянського суспільства було закладено з прийняттям Декларації про державний суверені-тет України від 17 липня 1990 р. № 55-ХІІ і Закону УРСР "Про економічну самостійність Української РСР" від 3 серпня 1990 р. № 142-ХІІ. На основі поло-жень цих фундаментальних документів 1 листопада 1990 р. було прийнято Кон-цепцію і Програму переходу Української РСР до ринкової економіки, які орієн-тували "на прискорення процесу роздержавлення та приватизації власності при чіткому і однозначному визначенні обсягу, структури і меж усіх форм власності народу Української РСР" з метою "забезпечення дії на ринку України великої кількості самостійних, вільних, економічно відповідальних не тільки своїми поточними доходами, але й їх майновою власністю товаровиробників, подо-лання відчуження робітників від засобів і результатів виробництва, відновлен-ня і розвитку конкуренції, структурної перебудови виробництва і управління економікою, залучення іноземних інвестицій". Роздержавлення мало здійсню-ватися на основі принципів "додержання інтересів трудящих та суспільства; доб-ровільності; рівноправності існування та захисту всіх форм власності; специфі-чності в різних галузях народного господарства; гласності".
У 1991 р. парламентом України було прийнято Концепцію роздержавлен-ня і приватизації майна державних підприємств, землі та житлового фонду. Головною метою роздержавлення і приватизації в Україні Концепція визнача-ла "створення багатоукладної соціально орієнтованої економіки", досягнути яке передбачалося шляхом формування "сприятливого економічного та законодавчого середовища" за дотримання принципів соціальної спрямованості, вільного вибору, конкурентності та прозорості процесу.
Основним законодавчим актом, який визначив цілі, пріоритети і завдання приватизації в Україні, став Закон України "Про приватизацію майна держав-них підприємств" від 4 березня 1992 р. № 2163-ХИ, згідно з яким головною ме-тою приватизації мали стати "підвищення соціально-економічної ефективності виробництва та залучення коштів на структурну перебудову національної еко-номіки". Цей, а також ряд Законів України того ж року ("Про приватизаційні папери" від 6 березня 1992 р. № 2173-ХІІ, "Про приватизацію невеликих дер-жавних підприємств (малу приватизацію)" від 6 березня 1992 р. № 2171 -XII, "Про оренду майна державних підприємств та організацій" від 10 квітня 1992 р. № 2269-ХІІ) створили правове поле для здійснення приватизації на початково-му етапі, а саме - паперової приватизації та оренди з викупом. У наступні роки було прийнято Закони України, які визначали особливості галузевої привати-зації (зокрема, "Про особливості приватизації майна в агропромисловому ком-плексі" від 10 липня 1996 р. № 290/96-ВР і "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва" від 14 вересня 2000 р.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: Організаційно-правове забезпечення приватизації в Україні

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок