Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Ціни і ціноутворення в системі господарювання

Ціни і ціноутворення в системі господарювання

Назва:
Ціни і ціноутворення в системі господарювання
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,74 KB
Завантажень:
469
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Ціни і ціноутворення в системі господарювання
§ 1. Ціни в ринковій економіці
Державного впливу в умовах переходу до ринку потребують різно-манітні процеси, що відбуваються в економіці, в тому числі і ціноутворен-ня. В ринковій економіці ціна є найпоширенішою категорією, тобто ціну мають усі види продукції, робіт та послуг. За допомогою цін визначаються різноманітні показники й вимірюються економічні величини: обсяги ви-робництва і споживання, основні і оборотні фонди та інші ресурси. Ціна, за Господарським кодексом, є формою грошового визначення вартості продукції (робіт, послуг), яку реалізують суб'єкти господарювання (ст. 189).
Ціна являє собою одну з найскладніших економічних категорій. Вона є грошовим вираженням вартості, тобто визначенням за допомо-гою грошей субстанції ціни. У ринковій економіці ціна є загальним ре-гулятором процесу суспільного виробництва, вплив якого на діяльність суб'єктів господарювання доповнюється іншими регуляторами, що застосовуються державою (податками, дотаціями, валютним курсом і т. ін.)
Що ж лежить в основі ринкових цін і відтак в основі мінових пропорцій в обміні товарів? Історія розвитку ринкової економіки і економічної науки позначилася багатьма теоріями вартості й ціни1. Найвідомішими з них є, насамперед, теорія трудової вартості, розроблена фундаторами класичної політичної економіки, англійськими економістами В. Петті, А. Сміттом та Д. Рікардо і завершена в працях К. Маркса. Вона виходить з того, що суб-станція і величина вартості як основи мінової вартості та ціни визначається затратами праці на виробництво товарів.
Приблизно одночасно з теорією трудової вартості виникла і теорія витрат виробництва, яка визначає їх як основу мінової вартості і цін (ви-сунута представником французької класичної політекономії Ф. Кене). Оскільки, однак, величина витрат виробництва, у свою чергу, залежить від цін на окремі види витрат (палива, сировини, матеріалів, робочої сили), то використання витрат як основи цін означає, по суті, пояснен-ня цін на продукцію цінами на елементи витрат.
Серед перших теорій вартості також набула поширення так звана те-орія трьох факторів виробництва. Ця теорія пояснювала формування вар-тості в процесі виробництва впливом сукупності витрат його трьох основ-них факторів: труда, капіталу (в розумінні засобів виробництва) і землі (як головного природного фактору). Ця теорія вперше була обґрунтована в працях французьких економістів Ж.-Б. Сея і Ф. Бастіа.
Наприкінці XIX століття набули розвитку теорії вартості, які у ви-значенні величини вартості наголошували на потребі, — так звані теорії граничної корисності. Вони були обґрунтовані представниками австрійської, англійської та швейцарської шкіл. Спільними рисами цих теорій було те, що в процесі ринкової взаємодії попиту і пропозиції, яка визначає рівень ринкових цін, вирішального значення надавалося попиту. Вартість розглядалась як суб'єктивна категорія, наслідок оцінки індивіду-умом споживчих благ залежно від інтенсивності потреб і рідкості блага.
Близькими до цих теорій є теорії вартості, які визначають вартість, а також ціну самим лише коливанням попиту і пропозиції. Слабкістю теорій попиту і пропозиції є те, що вони не дають відповіді на запитан-ня, чим визначаються ціни в разі збігу попиту і пропозиції, а також не вра-ховують того факту, що і попит та пропозиція залежать від цін товарів.
Найбільший вплив на сучасні теорії вартості і цін має неокласична теорія англійського економіста кінця XIX — початку XX століття А. Маршала, яка поєднувала теорію класиків політекономії про визна-чальну роль витрат виробництва і теорії граничної корисності, попиту і пропозиції у формуванні і рухові цін.
У сучасних теоріях ціноутворення панівне становище належить ви-кладеному А. Маршалом підходу, згідно з яким теорія вартості вже не посідає центрального місця, як це було до XX століття. На передній план вийшла теорія ціни, яка комплексно вивчає вплив різноманітних фак-торів, що утворюють ціну. Вони впливають на ціни завдяки зміні попиту і пропозиції на ринках як товарів, так і факторів виробництва.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Ціни і ціноутворення в системі господарювання

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок