Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Методи впровадження дистанційного навчання з використанням електронних бібліотек та Internet технологій

Методи впровадження дистанційного навчання з використанням електронних бібліотек та Internet технологій

Назва:
Методи впровадження дистанційного навчання з використанням електронних бібліотек та Internet технологій
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,32 KB
Завантажень:
179
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему:
Методи впровадження дистанційного навчання з використанням електронних бібліотек та Internet технологій


У сучасному інформаційному середовищі України важливе місце в становленні систем навчання та освіти займає глобальна комунікація, яка дозволяє організувати не тільки оперативне спілкування, а й одержувати доступ до інформації незалежно від відстані та розташування студентів і слухачів. Ці способи базуються на технологіях мережної взаємо-дії (у першу чергу, на використанні глобальної комп’ютерної мережі Інтернет). Повно-цінні Інтернет-комунікації поки що обмежено доступні, а інколи й занадто дорогі. Інтернет – унікальний за своїми можливостями спосіб дос-тупу до першоджерел інформації незалежно від кордонів та відстані. Самі ж джерела необхідно створити і відповідним чином підтри-му-вати. Зви-чайно найчастіше ці дані подано на англійській та інших іноземних мовах при певних обмеженнях через Інтернет знаходять своїх користувачів, але це значною мі-рою пов’язано зі специфікою іноземних вузів та англо-мовних застосувань. В українській частині Інтернету сховища текстів та методи організованого спілкування (зокрема з тема-тики електронної освіти і дистанційного навчання) тільки починають формуватися .
Створення повномасштабної системи електронної підтримки процесів обміну нав-чально-методичними матеріалами і навчальними курсами відкриває мож-ливості ефективної організації процесів перепідготовки і підвищення ква-ліфікації корпоративних користу-вачів, до яких належить система ДПА.
У зв’язку з цим виникає питання – наскільки Інтернет може замінити такі звичні спосо-би комунікації, як традиційні професійні журнали і лі-тература, які видаються? Сьогодні рішення може бути тільки інтегро-ваним, коли об’єднуються можливості новітніх інформа-цій-них технологій і традиційні способи тиражування друкованої продукції, складовою части-ною якої можуть бути електронні посібники та інтерактивні навчальні кур-си в сис-темі дистанційної освіти. Це пов’язано з певними обставинами, серед яких виділялось дві основні: 1) доступність Інтернету ще довго не можна порівнювати з доступністю зви-чай-ної пошти; 2) типовий корис-тувач Інтернету не може створити “підручними” засо-ба-ми такий зручний носій, як поліграфічне видання. Таким чином, повноцінна інформа-ційна система, призначена для бібліографічних завдань, повинна бути інтегро-ваною і включати обидві складові: сучасні телекомунікаційні технології і традиційний видав-ничий підхід.
Важливим етапом у розвитку дистанційного навчання є індивідуаль-ний підхід, в якому системи навчання повинні мати наступні компоненти:–
телеконференцію, призначену для оперативного (протягом одного-двох днів) взаємо-інформування через комп’ютерну мережу всіх користу-вачів, які цікавляться замовленою тематикою;–
електронну бібліотеку, тобто доступний через комп’ютерну мере-жу архів текстів, зображень, аудіо матеріалів тощо;–
серійні видання (ті, що систематично видаються і за певним сте-реотипом оформля-ються);–
книжкову серію – діючу послідовність видання томів (посібників, монографій, літературно-художніх здобутків тощо), що мають ознаки єдиної серії.
Названі компоненти повинні бути взаємопов’язаними з новими над-ходженнями в бібліотеку, публікаціями у серійних виданнях, про видання книг необхідно повідомляти в телеконференції. Найбільш цінні матеріали з телеконференції потрібно розміщувати в електронній бібліотеці, там же зберігаються повні тексти матеріалів, опублікованих у серійних виданнях з уривками з книг, прийнятих у бібліотеку, які раніше публікувалися тощо.
Часто в дистанційному навчанні використовують профільні телекон-ференції, але такі підходи не завжди бувають доцільними. Інформаційне наповнення не завжди відповідає вузькій предметній сфері. Крім того, не кожен навчальний заклад має можливість вико-рис-товувати сучасні телеко-мунікаційні зв’язки.
Коли ж вимагаються оперативність, надійність і незалежність від відстаней, то неми-нуче доводиться розраховувати на комерційних поста-чальників телекомунікаційних послуг.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Методи впровадження дистанційного навчання з використанням електронних бібліотек та Internet технологій

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок