Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Операції РЕПО по цінним паперам

Загрузка...

Операції РЕПО по цінним паперам

Назва:
Операції РЕПО по цінним паперам
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,06 KB
Завантажень:
289
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат на тему:
Операції РЕПО по цінним паперам


План
Суть операції РЕПО
Процентний дохід від інвестування коштів в угоду РЕПО.
Переміщенні і зберігання цінних паперів за функціонування ринку РЕПО.


Операція РЕПО (REPO, RP-repurchase agreement) — це фінансо-ва операція, що складається з двох частин. У першій частині цієї операції одна сторона продає цінні папери іншій стороні. Водно-час перша сторона бере на себе зобов'язання викупити вказані цінні папери у визначений термін або на вимогу другої сторони. Це зобов'язання на зворотну купівлю відповідає зобов'язанню на зворотний продаж, яке бере на себе друга сторона. Різниця між ці-нами і є тим процентним доходом, який повинна отримати сторо-на, що виступає покупцем цінних паперів (продавцем грошових коштів) у першій частині РЕПО. Ціна зворотного викупу являє со-бою суму первісної ціни продажу і деякого процента, що сплачу-ється позичальником коштів. Ставка цього процента (ставка РЕПО) розраховується на основі року (365 днів), що дає певну підставу розглядати РЕПО як форму короткострокового кредиту, забезпече-ного цінними паперами.
Процентний дохід, який можна отримати бід інвестування коштів в угоду РЕПО, визначається за формулою:
У світовій практиці угоди РЕПО укладаються, як правило, на позабіржовому ринку, на короткий проміжок часу і на великі су-ми, тобто це операції оптового грошового ринку. Окремі параметри операцій РЕПО є стандартизованими.
Що стосується переміщення і зберігання цінних паперів, то, як показує світова практика функціонування ринку РЕПО, можуть за-стосовуватись різні способи. Перший спосіб полягає у тому, що цінні папери, куплені у першій частині операції РЕПО, справді перераховуються (переказуються) покупцеві цінних паперів. У цьому випадку покупець цінних паперів у першій частині РЕПО мінімізує свій кредитний ризик. Другий спосіб передбачає пере-казування (переміщення) цінних паперів на користь третьої сто-рони, що визначило назву цієї операції — «тристороннє» РЕПО. Третя сторона, згідно з договором, має певні зобов'язання перед безпосередніми учасниками угоди. Останній, третій спосіб здій-снення операцій РЕПО вирізняється тим, що цінні папери залиша-ються у сторони, яка є продавцем цінних паперів у першій части-ні цієї операції. Продавець виступає у ролі зберігача цінних паперів для покупця. Цей епосів РЕПО традиційно називають «Довір-чим РЕПО». Він характеризується мінімальними витратами на пе-реміщення цінних паперів, а також найвищим рівнем кредитного ризику для покупця цінних паперів.
Починаючи з 1997 р. Національний банк проводить на позабіржовому ринку операції з державними цінними паперами на умовах угоди РЕПО. При проведенні цих операцій НБУ укладає з комерційним банком договір про продаж-купівлю цінних папе-рів на певний строк із зобов'язанням зворотної операції у ви-значений термін або на вимогу однієї зі сторін за ціною, обумо-вленою заздалегідь.
Згідно з нормативними документами МНУ операції РЕПО поді-ляються на три види залежно від терміну дії і порядку встановлення процентної ставки:
* нічне РЕПО. Термін дії становить один день. Процентна став-ка є фіксованою на весь період проведення операції;
* відкрите РЕПО. Термін операції в угоді не визначається. Кож-на зі сторін угоди може вимагати виконання операції РЕПО в будь-який час, але з обов'язковим повідомленням про завершення операції. Процентна ставка не є фіксованою;
* строкове РЕПО. Термін операції визначається в угоді. Ставка є постійною протягом усього терміну проведення операції.
Національний банк може здійснювати операції РЕПО з купівлі-продажу державних цінних паперів як шляхом безпосеред-ньої домовленості з комерційними банками, так і проведенням тендера заявок комерційних банків на участь в операціях РЕПО.
Починаючи з 2001 р. НБУ запровадив новий механізм рефі-нансування комерційних банків під забезпечення цінними па-перами.
Комерційні банки можуть використовувати державні цінні па-пери, що перебувають у їх власності, як предмет застави при оде-ржанні кредиту овернайт.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат на тему: Операції РЕПО по цінним паперам

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок