Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Правове регулювання цін та ціноутворення

Загрузка...

Правове регулювання цін та ціноутворення

Назва:
Правове регулювання цін та ціноутворення
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,43 KB
Завантажень:
67
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Правове регулювання цін та ціноутворення
§ 1. Поняття та функції ціни. Політика ціноутворення
Основу ціни як економічної категорії становить вартість това-ру, величина якої визначається суспільно необхідними затратами праці. Як зазначав відомий український економіст М. І. Туган-Барановський, «ціна вільно виробленого товару визначається тими видатками на його виробництво, які дають змогу вироби-ти товару стільки, скільки його потребує ринок»1. Разом з тим ціна є вираженням узгодженого продавцем і покупцем грошово-го або іншого майнового еквівалента, який покупець згоден за-платити за переданий йому товар (роботи, послуги).
Суб'єктивістські та волюнтаристські уявлення щодо ціноут-ворення, які відмічалися в нашій країні, коли ігнорувалися ви-моги об'єктивних економічних законів (передусім закону вар-тості та закону розподілу за працею), зумовили те, що ціни лише фіксували рівень витрат того чи іншого виробництва, що склав-ся. У багатьох випадках цей рівень був досить далеким від суспіль-но необхідних витрат. Відірвані від об'єктивної вартісної бази, ціни, таким чином, перестали відповідати суспільно необхідним затратам праці і по суті перетворилися у планово-обліковий ви-мірювач. Цілком зрозуміло, що така система цін не могла засто-совуватися в умовах реформування економіки, фундаменталь-ним моментом якого у сфері ціноутворення є найбільш повне відображення в нових цінах суспільно необхідних затрат праці.
За такої умови ціна щонайкраще виконує властиві їй функції в період побудови ринкових відносин, а саме:
1) функцію обліку і виміру затрат суспільної праці. Виконую-чи її, ціна виступає одним з найважливіших показників народногосподарського виробництва, є орієнтиром для прийняття господарських рішень;
2) функцію пропорційності та рівноваги в господарстві. Саме через ціну здійснюється зв'язок між виробництвом і споживан-ням, пропозицією і попитом. В умовах пропорційного розподі-лу засобів виробництва і праці між галузями рівновага на ринкупідтримується за допомогою цін, що відповідають суспільно не-обхідним затратам;
3) стимулюючу функцію. У народному господарстві ціни можуть сприяти або перешкоджати збільшенню виробництва і споживання тих або інших товарів. Так, занижені ціни, які не забезпечують нормальну рентабельність або завдають збитків, не зацікавлюють підприємства у нарощуванні обсягів виробницт-ва. Разом з тим, завищені ціни, які дають змогу отримати над-мірний прибуток, створюють для підприємства незаслужені економічні привілеї і водночас можуть викликати розширення ви-робництва, що не відповідає суспільним потребам;
4) розподільчу функцію, пов'язану з можливістю відхилення ціни від вартості. Так, встановлення високих цін на певну про-дукцію (товар) дає змогу державі перерозподіляти кошти шля-хом встановлення дотацій на інші товари (послуги)1.
Ринкові перетворення в економіці спрямовані на кардиналь-ну перебудову не лише існуючої системи цін і методології їх встановлення, а й організації самого процесу ціноутворення. Підвищення відповідальності господарюючих суб'єктів за резуль-тати своєї господарської діяльності, з одного боку, і необхідність реорганізації в діяльності органів ціноутворення та контролю за цінами, з іншого, визначили лінію на демократизацію політики ціноутворення.
Політика ціноутворення є складовою загальної економічної та соціальної політики України і спрямована на забезпечення:
рівних економічних умов і стимулів для розвитку всіх форм власності, економічної самостійності підприємств, організацій та адміністративно-територіальних регіонів держави;
збалансованого ринку засобів виробництва, товарів і послуг;
протидії монопольним тенденціям виробників продукції,товарів та послуг;
об'єктивних співвідношень у цінах на промислову та сільськогосподарську продукцію, що забезпечує еквівалентність обміну;
розширення сфери застосування вільних цін;
підвищення якості продукції;
соціальних гарантій насамперед для низькооплачуваних та малозабезпечених громадян, включаючи систему компенсацій- них виплат у зв'язку зі зростанням цін і тарифів;
створення необхідних економічних гарантій для виробників;
орієнтації цін внутрішнього ринку на рівень цін світового
ринку.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему: Правове регулювання цін та ціноутворення

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок