Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Міжнародне кооперування виробництва. Участь України в міжнародній виробничій кооперації

Міжнародне кооперування виробництва. Участь України в міжнародній виробничій кооперації

Назва:
Міжнародне кооперування виробництва. Участь України в міжнародній виробничій кооперації
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,33 KB
Завантажень:
130
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
Міжнародне кооперування виробництва. Участь України в міжнародній виробничій кооперації


План
1. Міжнародне кооперування виробництва
2. Участь України в міжнародній виробничій кооперації
Література


1. Міжнародне кооперування виробництва
Зворотною стороною МПП є міжнародне науково-технічне та виробниче співробітництво, кооперація. Так, сьогодні все більш важливим напрямком внутрішньогалузевого поділу праці стає спе-ціалізація не за кінцевою продукцією, а за деталями, вузлами та комплектуючими виробами. В сучасному машинобудуванні 15-20 % усіх деталей машин є оригінальними, а решта 80-85 % - це взаємозамінні деталі чи навіть деталі з однаковими технічними ха-рактеристиками для багатьох типів машин. Відокремлення цих ви-дів деталей машин в окремі виробництва - основа розвитку як внутрішньо національної, так і міжнародної промислової кооперації.
Кооперація - необхідна умова налагодження вузькоспеціалізованого виробництва та реалізації великомасштабних проектів, що нерід-ко нездійсненним для однієї країни. В умовах кооперації міжнародна торгівля все більше зводиться до заздалегідь погоджених постачань товарів між суб'єктами кооперування. У цьому випадку торгівля ви-ступає вже не як діяльність, що здійснюється між самостійними під-приємствами і служить для обміну їх надлишків, а як істотна всеохоплююча передумова та момент самого виробництва.
Загальною об'єктивною основою міжнародного кооперування виробництва (МКВ) є зростаючий рівень розвитку продуктивних сил, а отже, ступінь їх розчленування на галузі, виробництва, під-приємства. У результаті впливу НТР була створена матеріальна ос-нова для широкого розвитку виробничого кооперування. НТР зму-сила змінити і сам характер МКВ, включивши в нього в якості най-важливішого елемента науку. Таким чином, головна функція коо-перації праці - служити засобом збільшення вироблених матеріаль-них благ при більш високій продуктивності праці - була доповнена іншою важливою функцією - реалізацією принципово нових задач, які дуже складно чи неможливо вирішити без об'єднання зусиль виробників декількох країн. До основних ознак МКВ належать:
1) попереднє узгодження сторонами в договірному порядку умов спільної діяльності;
координація господарської діяльності підприємств-партнерів з різних країн у певній, взаємо узгодженій сфері цієї дія-льності в якості головного методу співробітництва;
наявність в якості безпосередніх суб'єктів виробничого ко-оперування промислових підприємств (фірм) з різних країн;
закріплення в договірному порядку в якості головних об'єктів кооперування готових виробів, компонентів у відповідній технології;
розподіл між партнерами завдань у рамках погодженої про-грами, закріплення за ними виробничої спеціалізації, виходячи з основних цілей коопераційних угод;
безпосередній зв'язок здійснюваних партнерами взаємних чи однобічних постачань товарів з реалізацією виробничих програм у рамках кооперування, а не внаслідок виконання звичайних дого-ворів закупівлі-продажу.
Основними методами, які використовуються при налагоджен-ні коопераційних зв'язків, є: 1) здійснення спільних програм; 2) спеціалізація в договірному порядку; 3) створення спільних під-приємств.
У рамках першого методу - здійснення спільних програм МКВ має прояв у двох основних формах: підрядному кооперуванні та спільному виробництві. Підрядне кооперування - найбільш ста-рий вид виробничих зв'язків у промисловості. Сутність підрядної діяльності полягає в тому, що одна зі сторін угоди (замовник) дору-чає іншій (виконавцю) виконання певної роботи згідно із заздале-гідь узгодженими вимогами до її виконання щодо термінів, обсягів, якості роботи й інших умов. Підрядне виробниче кооперування має два головні різновиди: "класичний" підряд з виготовлення продук-ції та підряд з проектування і випуску нового продукту.
Другий метод виробничого кооперування - договірна спеціа-лізація, що полягає в розмежуванні виробничих програм учасників такого роду угод. Відповідно до угоди про спеціалізацію сторони договору прагнуть усунути чи зменшити дублювання виробництва, а отже, і пряму конкуренцію між собою на ринку.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему: Міжнародне кооперування виробництва. Участь України в міжнародній виробничій кооперації

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок