Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> ДОКУМЕНТАЦІЯ – ЯК СПОСІБ ПЕРВИННОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Загрузка...

ДОКУМЕНТАЦІЯ – ЯК СПОСІБ ПЕРВИННОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Назва:
ДОКУМЕНТАЦІЯ – ЯК СПОСІБ ПЕРВИННОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,55 KB
Завантажень:
72
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
1. ДОКУМЕНТАЦІЯ – ЯК СПОСІБ ПЕРВИННОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Особливістю бухгалтерського обліку є суцільне і безперерв-не спостереження за всіма господарськими операціями, що здійснюються на підприємстві. Для забезпечення такого спосте-реження кожну господарську операцію оформляють відповід-ним документом.
Документ є письмовим доказом фактичного здійснення господарської операції або письмовим розпорядженням па право її здійснення.
Спосіб оформлення господарських операцій документами нази-вається документацією. Документація є важливим елементом методу бухгалтерського обліку: вона служить для перейшло спостереження за господарськими операціями і е обов'язковою умовою для відображення їх в обліку.
Порядок документального оформлення господарських опе-рацій та вимоги щодо складання документів регламентуються Положенням про документальне забезпечення записів у бухгал-терському обліку, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 р. № 88.
Проте значення документації в господарській роботі підприємств не обмежується тільки тим, що її використовують для обґрунтування облікових записів. Документація відіграє важливу роль в управлінні діяльністю підприємства. У фермі відповідних документів (платіжних доручень, касових ордерів, нарядів, вимог тощо) даються розпорядження на здійснення господарських операцій (перерахування або видачу коштів, відпуск матеріалів, виконання робіт тощо). Для працівників, що виконують ці розпорядження (касирів, матеріально відповідальних осіб, виконавців робіт тощо), документи є обґрунтуванням здійснених ними операцій.
Документи мають практичне значення для попереднього і подальшого контролю за доцільністю і законністю господарсь-ких операцій, дотриманням державної дисципліни. Попередній контроль здійснюють керівні працівники: підписуючи доку-мент, вони беріть на себе відповідальність за законність операції, оформленої цим документом. Це допомагає дотриманню господарської дисципліни та чинного законодавства. Подальший контроль здійснюють облікові працівники при прийманні : опрацюванні документів, а також працівники податкових, фінансових і ревізійних органів. Цей контроль поширюється головним чином на виправдні документи для встановлення законності і господарської "цільності операцій, а також перевірки правильності оформлення самих документів.
Документи мають важливе значення для забезпечення конт-ролю за збереженням майна господарства, раціональним, його ви-користанням. Приймання і відпуск матеріальних цінностей, ви-користання грошових коштів, здійснення розрахунків тільки на підставі належно оформлених документів запобігають зловжи-ванням з боку посадових осіб. Практика свідчить, що нестачі, розтрати і безгосподарність, різні зловживання найчастіше бу-вають там, де документи оформляються неправильно і несвоєчасно, облік ведеться незадовільно.
Документи мають і правове юридичнеj значення як письмо-вий доказ здійснення господарських операцій, а тому викорис-товуються судовими органами при розгляді господарських позовів. Судові органи визнають за документом доказову, юри-дичну силу в тому разі, якщо кого складено своєчасно і належ-ним чином оформлено.
Документи використовують .три аналізі господарської діяль-ності, для фінансового контроль, аудиту і документальних ревізій.
Із застосуванням в обліку електронної обчислювальної техніки для збирання й опрацювання інформації про здійсню-вані господарські операції, поряд з паперовими документами, дедалі більшого поширення набувають машинні носії облікової інформації. Окремі з них відображають господарську операцію безпосередньо в момент її здійснення, інші — складаються за даними первинних носіїв інформації і використовуються для зручності її опрацювання, автоматичного введення з обчислю-вальну машину. Впровадження в облік удосконалених ЕОМ дає змогу автоматично фіксувати і відображати їхній зміст у запам'ятовуючому пристрої машини і отримувати після опра-цювання інформацію, потрібні; для управління і контролю.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: ДОКУМЕНТАЦІЯ – ЯК СПОСІБ ПЕРВИННОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок