Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Державне регулювання процесу структурної перебудови економіки та інвестиційної діяльності

Загрузка...

Державне регулювання процесу структурної перебудови економіки та інвестиційної діяльності

Назва:
Державне регулювання процесу структурної перебудови економіки та інвестиційної діяльності
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
2,98 KB
Завантажень:
122
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат
Державне регулювання процесу структурної перебудови економіки та інвестиційної діяльності


План
Структура економіки як об'єкт державного регулювання.
Міжгалузевий баланс виробництва та розподілу продукції, його роль у державному регулюванні економіки.
Державне регулювання інвестиційних процесів.


1. Структура економіки як об'єкт державного регулювання.
Структура економіки – це співвідношення різних еле-ментів економічної системи, що відображають народногосподарські пропорції та стан суспільного поділу праці.
Критерії визначення структури економіки:
- обсяги виробленої продукції та наданих послуг (абсолютні чи відносні);
- чисельність зайнятого населення;
- обсяг спожитого капіталу (вартість основних фондів).
Основні види структури економіки
- Відтворювальна
- Галузева
- Територіальна
- Соціальна
- Зовнішньоекономічна
Відтворювальна структура характеризує:
- використання ВНП (ВВП) на відновлення основного капі-талу, споживання та нагромадження;
- співвідношення між виробничим та особистим споживанням.
Галузева структура виражає пропорції розвитку окре-мих галузей, підгалузей, видів діяльності, виробництв, сфер націо-нальної економіки.
У складі національної економіки України вітчизняна статис-тика та управління виділяють галузі, підгалузі, міжгалузеві гос-подарські комплекси тощо. За Класифікатором галузей економіки виділяють такі великі галузі:
Соціальна структура характеризує співвідношення між:
- організаційно-правовими формами підприємництва з ура-хуванням рівня концентрації й централізації виробництва (між великими, середніми та малими підприємствами) та на основі форм власності (між приватними, державними та колективними підпри-ємствами);
- групами населення за рівнем доходів (диференціація до-ходів різних груп населення).
Зовнішньоекономічна структура відображає пропорції між експортом та імпортом товарів, послуг, капіталів тощо.
Територіальна структура відображає розміщення ви-робництва в окремих економічних районах, що визначаються пев-ними умовами (наявністю природних ресурсів, географічним по-ложенням, кліматичними та іншими умовами).
2. Міжгалузевий баланс виробництва та розподілу продукції, його роль у державному регулюванні економіки
Міжгалузевий баланс виробництва та розподілу про-дукції (МГБ) – це економіко-математична структурна модель, яка відображає існуючі функціональні зв'язки між галузями і сферами економіки, а також взаємозв'язок між загальноеко-номічними пропорціями та пропорціями розвитку окремих галузей.
В основу МГБ покладена модель американського економіста В.Леонтьєва «витрати – випуск».
Класифікація МГБ
1. За масштабом (широтою охоплення економічних про-цесів):
- народногосподарські (національні) – характеризують на-ціональну економіку в цілому;
- регіональні – відображають взаємозв'язки між окремими економічними районами та регіонами країни.
2. За вимірниками:
- натуральні – характеризують зв'язки, що складаються у процесі виробництва і споживання всієї номенклатури продукції, яка виробляється національною економікою (у натуральних величинах);
- вартісні – відображають зв'язки щодо виробництва та розподілу створеного продукту на відновлення, нагромадження і споживання.
- натурально-вартісні – дають можливість в одній схемі відоб-разити міжгалузеві зв'язки і конкретизувати їх за найважливі-шими пропорціями й основними продуктами.
3. За характером відображення процесу виробництва:
- статичні – фіксують стан національної економіки за пев-ний період і базуються на попередніх обсягах і структурі кінце-вого споживання та наступному визначенні обсягів виробництва окремих галузей (причому обсяг інвестицій є попередньо визна-ченою величиною);
- динамічні – відображають процес відтворення у динаміці: попередньо визначається частина кінцевого продукту – невироб-ниче споживання, сальдо зовнішньої торгівлі, а далі на цій основі розраховуються обсяги виробництва, потреби та розподіл капіта-ловкладень за галузями.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат на тему: Державне регулювання процесу структурної перебудови економіки та інвестиційної діяльності

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок