Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Контроль за використанням оборотних активів

Контроль за використанням оборотних активів

Назва:
Контроль за використанням оборотних активів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
1,51 KB
Завантажень:
152
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Контроль за використанням оборотних активів
Оборотні активи є однією із складових, що становлять матеріаль-
ну основу процесу виробництва. Від ступеня їх використання зале-
жать кінцеві результати виробництва, фінансовий стан усіх підпри-
ємств. Покращання використання оборотних активів сприяє під-
вищенню рентабельності підприємств і, навпаки, погіршення
використання таких активів і відволікання на позапланові цілі (капі-
тальні вкладення, капітальний ремонт й інші витрати, що покрива-
ються за рахунок спеціальних джерел), знижує їх ефективність, ство-
рює тяжкий фінансовий стан. Тому на підприємствах необхідно
організовувати систематичний контроль за використанням наявних
оборотних активів. Цей контроль має включати перевірку:
· зберігання наявних у підприємства власних оборотних активів;
· правильності витрачання власних та позикових коштів, вияв-
лення та ліквідацію надлишкових та непотрібних підприємству
активів;
· ефективності здійснюваних на підприємстві заходів з економно-
го витрачання на виробництво матеріальних цінностей та
коштів.
Важливим етапом у контролі за використанням власних оборот-
них активів є систематичне порівняння фактичної їх наявності зі
встановленою потребою (нормативом), оскільки як їх надлишок, так
і нестача негативно позначаються на діяльності підприємства.
Надлишок власних оборотних активів — це різниця між фактич-
ною їх наявністю та встановленим нормативом. Якщо ж норматив
перевищує фактичну наявність оборотних активів, то у підприємства
виникає їх нестача, яка є наслідком невиконання плану прибутку,
використання оборотних активів не за призначенням.
Нестача власних оборотних активів на підприємствах покри-
вається за рахунок прибутку, коштів резервного фонду.
При контролі за станом оборотних активів слід визначати на-
повненість нормативу (потребу) як за їх окремими елементами та
групами, так і по підприємству загалом, виявляти причини відхи-
лень.
Ефективність використання оборотних активів, врешті-решт,
можна встановити, аналізуючи їх оборотність. Порівняння оборот-
ності оборотних активів за поточний звітний період з оборотністю
базисного періоду дає змогу встановити уповільнення або приско-
рення оборотності активів, визначити, як це вплинуло на їх вивіль-
нення або заморожування, знайти причини уповільнення їх оборот-
ності та намітити шляхи її прискорення. Ефективність використання
оборотних активів підвищується при скороченні часу перебування їх
у виробничих запасах, тривалості виробничого процесу, приско-
ренні реалізації продукції та оборотів коштів у розрахунках, збіль-
шенні обсягів виробництва продукції та прибутку (чистого доходу)
у розрахунку на кожну гривню оборотних активів.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Реферат на тему: Контроль за використанням оборотних активів

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок