Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Податкова складова економічної безпеки України

Податкова складова економічної безпеки України

Назва:
Податкова складова економічної безпеки України
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,84 KB
Завантажень:
405
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
Податкова складова економічної безпеки України


Безпека, згідно з тлумачним словником, – це поняття, що відображає стан захищеності від несприятливих, небажаних і шкідливих для нормального функціонування тієї чи іншої системи, її прогресивного розвитку загроз та їх можливих наслідків. Відштовхую-чись від такого розуміння, економічна безпека в найбільш загальному вигляді може бути визначена як режим функціонування держави в особі законодавчої, виконавчої і судової влад, при якому забезпечуються невразливість і незалежність економічних інтере-сів держави щодо можливих зовнішніх і внутрішніх загроз і впливів. Тобто економічна безпека являє собою сукупність умов і факторів, що забезпечують позитивну динаміку національної економіки, її здатність задовольняти суспільні та індивідуальні потреби, зводити до мінімуму загрози зовнішнього і внутрішнього характеру.
Стаття 17 Конституції України проголошує забезпечення економічної безпеки поряд із захистом суверенітету і територіальної цілісності найважливішою функцією держави, справою всього українського народу. Згідно з теорією американського вченого Абдурах-ма-на Маслова, потреба людей у безпеці посідає друге місце після простих фізіологічних потреб. Задоволення потреб в економічній сфері є найбільш важливою умовою функціону-вання будь-якого цивілізованого суспільства. Водночас, на думку академіка О. Бандур-ки, саме в економічній сфері містяться головні загрози для національної безпеки України [1].
Одну з фундаментальних складових системи економічної безпеки становить податкова, оскільки вона забезпечує фінансовими ресурсами практично всі складові економічної безпеки: фінансову, кадрову, соціальну, екологічну, правову тощо. Податки є головним джерелом фінансових ресурсів, що централізовані державою для задоволення суспільно необхідних і законодавчо встановлених потреб, тобто забезпечення життєдіяльності суспільства. Подібні тенденції характерні багатьом країнам світу.
Проблема податкових реформувань на сьогодні є однією з найпопулярніших у вітчиз-няній економічній науці, проте на цьому фоні дещо за межами залишається їх розгляд як інструменту забезпечення економічної безпеки. Разом з тим, значення податкової скла-до-вої в сучасному світі настільки велике, що зміст завдань, які стоять перед податковою політикою, без розгляду їх з позицій взаємозв’язку та взаємовпливу з економічною без-пекою здатне призвести до втрати послідовності та ефективності податкової стратегії.
Сьогодні існують всі підстави говорити про багаторівневу систему податкової без-пеки на рівні держави, окремих регіонів, підприємств, а також окремої особи. Це означає, що з податковою системою пов’язані інтереси не тільки суспільства і держави, але й усіх громадян, груп населення, підприємств і організацій. Надання державою членам суспіль-ст-ва суспільних благ і послуг, пов’язаних зі створенням нових робочих місць, підтримкою загальної зайнятості, соціальним забезпеченням і соціальним захистом, освітою і охоро-ною здоров’я, охороною природного середовища і безпекою, а також їх кількість і якість практично повністю залежать від масштабів податкового потенціалу країни, ефективнос-ті і справедливості податкової системи. І хоча податковий потенціал визначається загаль-ним економічним потенціалом, проте не можна скидати з рахунку вплив податків на стан економіки. Податки і податкова політика повинні сприяти забезпеченню розвитку еконо-міки, фінансової системи і фінансових відносин у країні і регіонах для того, щоб були сформовані необхідні фінансові умови та ресурси для соціально-економічного розвитку держави і її регіонів, успішного протистояння внутрішнім і зовнішнім загрозам.
Таким чином, податки і податкова система об’єктивно включені в систему економічної безпеки, і це реалізується із декількох позицій. По-перше, як ресурсний фактор, що перебу-ває в руках держави. По-друге, як інструмент впливу на економічні і соціальні процеси. Втретє, як фактор зворотної залежності функціонування держави від платників податків, адже порушення податкової безпеки зможе стати реальною загрозою ефективному дер-жав-ному устрою.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему: Податкова складова економічної безпеки України

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок