Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість

Назва:
Дебіторська заборгованість
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,59 KB
Завантажень:
301
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Дебіторська заборгованість
У процесі діяльності підприємство не завжди здійснює розрахунки з іншими підприємствами або фізичними особами одночасно з передачею май-на, виконанням робіт, наданням послуг тощо. У зв'язку із цим у нього виникає дебіторська забор-гованість.
Дебіторська заборгованість визначається як сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату. Дебіторами можуть бути як юридичні, так і фізичні особи, які заборгували підприємству грошові кошти, їх еквіваленти або інші активи. За даними бухгалтерського обліку можна визначити суму заборгованості на будь-яку дату, але звичай-но така сума визначається на дату балансу. Оскі-льки відповідно до вимог національних стандартів бухгалтерського обліку підприємства подають та-кож проміжну (квартальну) звітність, то суму дебі-торської заборгованості підприємства слід визна-чати щоквартально.
Порядок бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості та її відображення у фінансовій звітності регулюються П(С)БО 10 "Дебіторська за-боргованість". Дія П(С)БО 10 не поширюється тільки на бюджетні установи, всі інші юридичні особи зобов'язані керуватися його вимогами.
Дебіторська заборгованість відображається у формі № 1 "Баланс" у складі активів. Активи підприємства - це ресурси, що контролюються підприємством, від використання яких очікується отримання економічних вигод у майбутньому. Зви-чайно економічна вигода від дебіторської заборго-ваності виражається в тому, що підприємство в результаті її погашення розраховує рано чи пізно отримати грошові кошти або їх еквіваленти. Відпо-відно дебіторську заборгованість можна визнати активом тільки тоді, коли існує ймовірність її по-гашення боржником. Якщо такої ймовірності не-має, суму дебіторської заборгованості слід списа-ти.
Якщо заборгованість неможливо достовірно оцінити, тобто визначити її суму, вона не може бути визнана активом і не повинна відображатися в балансі.
Класифікація
Згідно з П(С)БО 10 дебіторська заборгованість поділяється на довгострокову і короткострокову.
Довгостроковою дебіторською заборгованістю визнається заборгованість, яка не виникає в ході нормального операційного циклу і буде погашена після 12 місяців з дати балансу.
У П{С)БО 2 "Баланс" дається визначення опе-раційного циклу - це проміжок часу між придбан-ням запасів для здійснення діяльності й отриман-ням коштів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг. Визначення нормально-го операційного циклу у стандартах немає, однак, використовуючи наведене вище визначення опера-ційного циклу, можна зробити висновок, що це операційний цикл у звичайних умовах діяльності. Звичайно операційний цикл не перевищує 12 місяців, але за деякими видами діяльності він може продовжуватися більше одного року. Незважаючи на це, заборгованість, що виникла в ході такого операційного циклу, все одно визнається не дов-гостроковою, а поточною.
Отже, довгострокова заборгованість - це в ос-новному заборгованість, не пов'язана з операцій-ною діяльністю.
Поточна дебіторська заборгованість (коротко-строкова) - це заборгованість, що виникає в ході нормального операційного циклу або буде пога-шена протягом 12 місяців з дати балансу.
Таким чином, якщо заборгованість, що виникла, не пов'язана з операційним циклом (наприклад, заборгованість орендарів за операціями фінансо-вої оренди, працівників за наданими їм позиками], але передбачається, що вона буде погашена в термін менше 12 місяців, то така заборгованість визнається поточною.
Датою балансу звичайно є останній день звітно-го періоду.
З наведених вище визначень довгострокової і поточної дебіторської заборгованості слід зробити висновок: оскільки віднесення заборгованості до поточної або довгострокової прив'язане до дати балансу, на вказану дату слід переглядати довго-строкову заборгованість за окремими дебіторами за термінами її погашення. Якщо виявиться, що до терміну погашення заборгованості |залишилося менше 12 місяців, колишню довгострокову забор-гованість слід відобразити на дату балансу як поточну.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему: Дебіторська заборгованість

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок