Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Завдання споживчого попиту в товарах широкого вжитку і його мотивація

Завдання споживчого попиту в товарах широкого вжитку і його мотивація

Назва:
Завдання споживчого попиту в товарах широкого вжитку і його мотивація
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,92 KB
Завантажень:
304
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему:
Завдання споживчого попиту в товарах широкого вжитку і його мотивація


З метою задоволення різного роду потреб (власних, сімейних, колективних) кожна людина здій-снює економічну, духовну та інші види життєдіяльності, бере участь у суспільному ви-ро-б-ництві, організовує навчання, побут, відпочинок (власні, дітей, сім’ї) тощо. При цьому вона реа-лізовує себе, використовуючи здібності, знання, уміння, творчу здатність, риси характеру, вклю-чаючись у процес виробництва продукції чи її реалізації, ризикує, бореться, віддає свої си-ли і енергію суспільству і разом з тим очікує від нього віддачі у задоволенні своїх потреб. У ко-жної людини складається система взаємовідносин щодо задоволення потреб з колективом, у складі якого вона працює на підприємстві, з керівництвом підприємства, а також з місцевими ор-ганами самоврядування, державними органами та іншими організаційно-правовими стру-к-турами, що її оточують, з якими пов’язана організаційно, економічно тощо. У свою чергу ото-чуючі структури ставлять певні вимоги перед кожною людиною стосовно виконання нею су-спільно орієнтованих обов’язків задоволення її потреб. Такі взаємозв’язки і взаємовпливи – поле регулювання процесів задоволення потреб людини і суспільства.
Дослідженню цих проблем та потреб присвячені праці відомих економістів, зокрема В.Є. Ко---зака, Ф. Котлера, К. Маркса, В.С. Марцина та ін. [1–4]. Разом з тим, у їхніх роботах не відображені при-чинно-наслідкові зв’язки між вторинними потребами і мотиваторами до праці.
Метою написання статті є розробка положень мотивації до праці як засобу задоволення вто-ринних потреб людини у життєвих ресурсах.
Розглядаючи визначення, що стосуються потреб, поділимо їх на дві групи:–
первині – внутрішні збуджуючі фактори (потреба в задоволенні інформацією);– 
вторинні – засоби, якими задовольняються первинні потреби (у даному випадку – джерела ін--формації). Організму людини потрібне тепло, тому вона купує відповідний одяг, для пе-ре-су-вання – транспортні засоби. Нижче ми розглядаємо вторинні потреби, задоволення яких за-лежить від виробництва.
Вторинна потреба – це важлива соціальна, історично зумовлена наукова категорія. Вона оз-начає такі цінності, як життєвий засіб, життєві умови, роботи, дії, необхідні людині для під-тримки життєдіяльності організму, забезпечення результативної праці, навчання, від-по-чин-ку, поліпшення здоров’я тощо, тобто які задовольняють первинні потреби.
Економічна мотивація саме і пов’язана з задоволенням вторинних потреб людини, зі здій-сне-нням заходів щодо її зацікавленості у ефективній виробничій діяльності, отриманні від неї мо-тиваторів.
Зазначимо, що теорії управління персоналом поєднують різні концепції, теорії мотивації до праці. Вони базуються, наприклад, на формулі “стимул – вклад” (теорія Симона), на поло-жен-нях теорії трудової мотивації (Атнінсон і Рейнор), що кожна особа прагне до успіху (мотив пра-гнення до успіху) і намагається уникнути невдач (мотив запобігання невдач), теорії Маслоу то--що. Але такі теорії розглядають людину як суб’єкта підприємства, як фактор виробництва, її працю щодо вигід підприємства. Крім того, такі визначення, як “прагнення до успіху“, “стимул – вклад“ – надто абстрактні й невиразні.
На нашу думку, і на макро-, і на мікроекономічному рівнях людину, зайняту у суспільному ви-робництві, слід розглядати як власника, що прагне збільшити фінансово-матеріальні ресурси осо--бисті та сім’ї, а то й родини, з метою підвищення її добробуту, укріплення здоров’я її чле-нів тощо, а також отримання більше інших благ, створити свій капітал у різних формах. А та--кі надбання (фактори), як кар’єра, авторитет, престиж, соціальний статус, інші успіхи, під-по-ря--дковані основному – отримати більше фінансово-матеріальних ресурсів, а також фі-на-н--с-о-ву незалежність, мати більше вільного часу тощо.
Кожна людина прагне надбати (заробити) стільки обмінних засобів, скільки необхідно для за-доволення потреб, накопичень, а також покриття боргів, якщо вони є, тощо.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему: Завдання споживчого попиту в товарах широкого вжитку і його мотивація

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок