Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Зміст фінансового плану та порядок його складання

Загрузка...

Зміст фінансового плану та порядок його складання

Назва:
Зміст фінансового плану та порядок його складання
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,62 KB
Завантажень:
184
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Зміст фінансового плану та порядок його складання
За ринкової економіки для вирішення виробничих та комерцій-них завдань, які потребують вкладання коштів, необхідною є роз-робка внутрішньофірмового документа — бізнес-плану.
Бізнес-план має:*
давати конкретні уявлення про те, як функціонуватиме підпри-ємство, яке місце воно займатиме на ринку;*
містити всі виробничі характеристики майбутнього підприємс-тва, детально описувати схему його функціонування;*
розкривати принципи та методи керівництва підприємством;*
обов'язково містити програму управління фінансами, що без неї неможливо розпочати будь-яку справу та забезпечити ефек-тивність її виконання;*
показати перспективи розвитку підприємства інвесторам та кредиторам.
Процесом складання бізнес-плану керують такі стимулюючі мо-тиви:
1) подати інформацію про підприємство та про наміри власників;
2) викласти стратегію та тактику підприємства та показати, як вза-ємодіють різноманітні підрозділи підприємства, будучи одним цілим;
3) висвітлити фінансові цілі та розробити детальні кошториси, з до-помогою яких можна проконтролювати фактичні витрати та доходи;
4) переконати третю сторону надати необхідні кошти або сприя-ти підприємству в іншій формі.
Узагальнення ще не дуже великого досвіду складання бізнес-планів вітчизняними підприємствами дає змогу виділити такі галузі їх застосування:—
вибір економічно вигідних напрямків та способів досягнення позитивних фінансових результатів підприємствами за нових умов господарювання, загальної неплатоспроможності суб'єктів;—
підготовка підприємствами інвестиційних проектів для залу-чення інвестицій та банківських кредитів;—
складання проектів емісії акцій, облігацій та інших цінних па-перів підприємств;—
залучення іноземних інвесторів для розвитку підприємств;—
обгрунтування пропозицій щодо приватизації підприємств державної та комунальної власності.
За умов економічної кризи перехідного періоду бізнес-план під-приємства має передовсім вирішувати завдання поліпшення його фінансового стану. У цьому зв'язку розгляд саме фінансового аспе-кту бізнес-плану є найактуальнішим.
Фінансовий план — це найважливіший елемент бізнес-плану, який складається як для обгрунтування конкретних інвестиційних проектів, так і для управління поточною та стратегічною фінан-совою діяльністю. Цей розділ бізнес-плану включає такі складові:—
прогноз обсягів реалізації;—
баланс грошових надходжень та витрат;—
таблицю доходів та витрат;—
прогнозований баланс активів та пасивів підприємства;—
розрахунок точки беззбитковості.
Нині, коли підприємствам надано самостійність у плануванні, вони можуть не складати фінансового плану або складати його в будь-якій довільній формі, що її вони вважають для себе найбільш прийнятною. Найпоширенішою формою фінансового плану є ба-ланс доходів та видатків. У табл. 1 запропоновано одну з можли-вих форм балансу доходів та витрат.
Складання фінансового плану може відбуватися в три етапи:
1. Аналіз очікуваного виконання фінансового плану поточного року.
2. Розгляд та вивчення виробничих, маркетингових показників, на підставі яких розраховуватимуться планові фінансові показники.
3. Розробка проекту фінансового плану.
Мета складання фінансового плану полягає у взаємоузгодженні доходів та витрат. За перевищення доходів над витратами сума пе-ревищення може направлятися в резервний фонд.
Таблиця 1
БАЛАНС ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ (ФІНАНСОВИЙ ПЛАН) ПІДПРИЄМСТВА
№ п/п | Статті балансу | Код | Сума
І. Доходи і надходження коштів
1 | Виручка віл реалізації продукції, товарів, робіт, послуг — усього. У тім числі:
а) податок па додану вартість
б) акцизний збір
в) амортизаційні відрахування
г) збори в цільові державні фонди
д) інші обов'язкові платежі
е) кошти па сплату відсотків за кредити
ж) прибуток від реалізації |
01
02 03 04 05 06 07
2 | Прибуток від іншої реалізації | 08
3 | Прибутки від позареалізаційних операцій | 09
4 | Довгострокові кредити | 10
5 | Довгострокові позики | 11
6 | Доходи від первинного випуску акцій | 12
7 | Цільове фінансування і надходження з бюджету | 13
8 | Цільове фінансування і надходження з позабюджетних фондів | 14
9 | Безповоротна фінансова допомога | 15
10 | Інші надходження | 16
Усього доходів і надходжень | 17
ІІ.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему: Зміст фінансового плану та порядок його складання

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок