Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Капітал і виробничі фонди

Загрузка...

Капітал і виробничі фонди

Назва:
Капітал і виробничі фонди
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
26,04 KB
Завантажень:
114
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
Капітал і виробничі фонди
Ключові * капітал; * основний і оборотний капітал; * виробничі поняття фонди; * основні фонди; * фізичне та економічне і терміни: спрацювання; * техніко-економічне старіння;*
амортизація; * фондовіддача; * коефіцієнт змінності роботи устаткування; * оборотні фонди;*
виробничі запаси; * незавершене виробництво.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КАПІТАЛУ І ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ
„—;—_,..,., капітал у буквальному розумінні оз-І УТ|сап^талуИДИ і начає головну суму коштів, необхід-I————————! них для започаткувати та здійснен-ня виробництва (діяльності). Влас-ник капіталу, купуючи на ринку товари — робочу силу й засоби виробництва, — поєднує їх у процесі праці й після реалізації створеної продукції (наданих послуг) одержує більшу вартість, ніж була ним авансована.
Авансований капітал (від франц. ауапсег—виплачу-вати неперед)—це грошова сума, яка вкладається влас-ником у певне підприємство (підприємницьку діяль-ність) з метою одержання зиску (прибутку). Він витра-чається на придбання засобів виробництва і наймання робочої сили. Ці дві різноспрямовані частини авансо-ваних грошових коштів у економічній теорії заведено називати відповідно постійним і змінним капіталом.
У свою чергу, постійний капітал з урахуванням цілеспрямованого використання й характеру кругоо-бороту розділяється на основний та оборотний.
Основний капітал — це частина постійного капі-талу, яка складається з вартості засобів праці (буді-вель, споруд, машин, устаткування) та обертається протягом кількох періодів виробництва. Вона перено-сить свою вартість на готовий продукт частинами.
Вартість основного капіталу відшкодовується ви-робнику по мірі реалізації готових товарів (продукції, послуг).
Оборотний капітал — це та частина постійного капіталу, яка витрачається на придбання на ринку предметів праці (сировини, матеріалів, комплектую-чих виробів) та оплату праці робочої сили.
За джерелами формування капітал підприємства ділиться на власний і позиковий. Власний капітал
Частина II
оюється переважно за рахунок нерозподіленого прибутку, тоб-СТВ(алового прибутку за вирахуванням сплачених податків, відсотків Т° коедит і дивідендів. Він звичайно включає статутний, пайовий 33 пезервний фонди. Позиковий (залучений) капітал формується на Тмчасовій основі у вигляді довгострокової або (та) короткостро-ТОБОЇ позики, яка здійснюється у формі банківського кредиту.
виробничі фонди І Виготовлення продукції (виконання робіт, надан-підприємства ] ня послуг) здійснюється в процесі взаємодії праці __ ~~—* людини та певних засобів виробництва. Останні за своїм матеріально-речовим складом становлять виробничі фон-ди підприємства, усю су-купність ЯКИХ ПОДІЛЯЮТЬ на < Г Засоби виробництва основні та оборотні (рис. 5.1).
Проте засоби виробницт-ва як сукупність засобів і предметів праці не можна ототожнювати з виробничими фондами, що зумовлено дво-ма обставинами. По-перше, елементи засобів виробницт-ва стають виробничими фон-дами лише з моменту їхнього безпосереднього використан-ня у виробничому процесі. По-друге, виробничі фонди на відміну від засобів виробництва є виключно вартісною економічною категорією. Це означає, що до виробничих фондів відносять не всі елементи засобів виробництва взагалі, а ті з них, які мають вартість.
Складовим частинам виробничих фондів властиві певні харак-терні ознаки, за якими можна розрізняти основні та оборотні фон-ди й обґрунтовано тлумачити сутність та значення цих економіч-них категорій для відтворювальних процесів.
Основні фонди — це засоби праці, які мають вартість і функ-ціонують у виробництві тривалий часу своїй незмінній споживній формі, а їхня вартість переноситься конкретною працею на вартість продукції, що виробляється, (на платні послуги) части-нами в міру спрацювання.
Оборотні фонди — частина виробничих фондів у вигляді певної сукупності предметів праці, елементи яких цілком споживаються в кожному виробничому циклі, змінюють або повністю втрачають натуральну форму і переносять всю свою вартість на вартість про-дукції, що виробляється (на вартість платних послуг).
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
Реферат на тему: Капітал і виробничі фонди

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок