Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Аудит бухгалтерського балансу та інших форм фінансової звітності

Загрузка...

Аудит бухгалтерського балансу та інших форм фінансової звітності

Назва:
Аудит бухгалтерського балансу та інших форм фінансової звітності
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,56 KB
Завантажень:
203
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Аудит бухгалтерського балансу та інших форм фінансової звітності
13.1. АУДИТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО БАЛАНСУ
Річний звіт у першу чергу перевіряють за формою: наявність дати складання звіту, назви підприємства, кодів, підписів, дати здачі звіту тощо. У бухгалтерських звітах не повинно бути ніяких виправлень і підчищень. У випадку виправлення помилок роблять відповідні застереження із зазначенням дати виправлення. Якщо цих вимог не дотри-мано, аудитор рекомендує виправити помилки.
Далі з'ясовують, чи проведена інвентаризація у повному обсязі, чи правильно відображені інвентаризаційні різниці в обліку: установлюють реальність даних інвентаризації. виявляють факти формального відображення залишків, проводять вибіркові інвентаризації, установлюють реаль-ність залишків на бухгалтерських рахунках на основі від-повідних підтверджувальних документів.
Перевіряють, чи правильно зроблені калькуляційні роз-рахунки, чи закриті операційні рахунки в установленому порядку. Крім того, установлюють повноту записів операцій в облікові регістри за станом на 31 грудня. Особливо це стосується документів по реалізації продукції. Із цією ме-тою перевіряють договори, акти на приймання робіт, прий-мальні квитанції та ін.
Так само установлюють, чи віднесені у відповідному розмірі на витрати поточного року незавершене виробницт-во, орендна плата, інші витрати майбутніх періодів, корек-тиви відрахувань у резервні фонди. Після цього перевіря-ють складання форм звітності відповідно до інструкції про порядок заповнення форм річного звіту, ув'язку всіх форм і показників звітності.
Аудит фінансової звітності виконують відповідно до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, Вказівок щодо організації бухгалтерського обліку в Україні від 7.05.93 р. № 25 з урахуванням наступних змін і доповнень, внесених постановами Кабінету міністрів України, наказами Мінфіну України та інструкцією про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту підприємства.
Виправлення допущених помилок проводиться у звітах за той період, в якому вони були виявлені. Виправлення по-милок допущених і виявлених у поточному році здійснюєть-ся сторнуванням неправильних записів та заміною їх пра-вильними, але не пізніше грудня поточного року. Виправ-лення минулорічних помилок внаслідок перекручення витрат виробництва та обігу відображаються у поточному році як фінансовий результат минулого року у кореспон-денції з бухгалтерськими рахунками, по яких допущені вип-равлення (дебет рахунків 05—10, 12, кредит рахунка 80 або навпаки). У випадку віднесення на виробництво вит-рат, які належало віднести за рахунок прибутку, що зали-шається у розпорядженні підприємства або інших джерел, виправлення виконуються зменшенням відповідних джерел у кореспонденції з кредитом рахунка 80 (дебет рахунків 81, 86, 87, 88, 89, 96, 02, 13 і кредит рахунка 80).
Аудит бухгалтерського балансу доцільно виконувати в такій послідовності: перевіряють правильність перенесення залишків минулого року на початок року, маючи на увазі, що залишки на кінець року повинні відповідати залишкам на початок року. Якщо така відповідність відсутня, то пот-рібно з'ясувати причини відхилень (переоцінка, перегрупу-вання статей балансу в новому році та ін.). Про зміст змін і відхилень повинно бути пояснення у пояснювальній запис-ці до річного звіту. Далі зіставляють статті балансу з обо-ротним балансом, оборотний баланс — з Головною книгою, дані Головної книги — з відповідними журналами-ордерами, машинограмами. Тут же перевіряють точність визначення залишків на синтетичних і аналітичних рахунках (вибір-ково). По рахунках розрахунків повинно бути розгорнуте сальдо. Суми статей матеріальних активів, розрахунків по-винні бути підтверджені матеріалами інвентаризацій.
Особливо уважно вивчають кореспонденцію рахунків в Го-ловній книзі і журналах-ордерах, звертаючи увагу на нети-пові проводки.
Згідно із інструкцією про порядок заповнення форм річного звіту основні засоби і нематеріальні активи повинні бути відображені по залишковій вартості, правильність визначення якої перевіряють.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат на тему: Аудит бухгалтерського балансу та інших форм фінансової звітності

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок