Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Система підтримки управлінських рішень у фермерській діяльності

Система підтримки управлінських рішень у фермерській діяльності

Назва:
Система підтримки управлінських рішень у фермерській діяльності
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,38 KB
Завантажень:
9
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
Система підтримки управлінських рішень у фермерській діяльності


Функціонування будь-якого господарства, в тому числі і фермерсь-кого, пов’язане із постійним прийняттям рішень, які впливають на подальшу його діяльність. Потреба прий-нят-тя певних рішень виникає від початку створення господарства аж до припинення його діяльності. Тому управління фермерським господарством можна розглядати як послі-довність етапів процесу прийняття рішень на всьому життєвому циклі господарства (рис. 1).
Вирішення проблем фермера потребує використання значної кіль-кості інформації, спеціальних наукових методів, які дозволяють мо-делювати ситуації та прогнозувати наслідки рішення, що може бути забезпечено в межах комп’ютерної системи.
Авторами запропонована комп’ютерна система підтримки рішень фермера, що вклю-чає задачі прогнозування стандартних і непередбачених ситуацій, пошуку ефективних шляхів виходу за допомогою інформаційної та аналітичної підтримки (рис. 1).
Рис. 1. Етапи прийняття рішень в управлінні фермерським господарством
Інформаційна підтримка являє собою процес створення бази даних, яка містить інфор-ма-цію про стан конкретного господарства та всебічну характеристику його діяльно-сті, а також про зов-нішнє середовище, необхідну фермеру для підвищення ефективності госпо-да-рювання та вирішення своїх проблем.
Внутрішня інформація включає базу даних про господарство та інформацію, що вико-ристовується для моделювання поведінки госпо-дарства. У базі даних така інформація згрупована за наступними на-прямами:–
можливості господарства: основні та оборотні засоби, грошові та трудові ресурси, досвід фермера;–
діяльність господарства: вид, спеціалізація, використовувані технології;–
необхідні ресурси для підтримки діяльності: матеріальні, технічні, трудові, грошові;–
результати діяльності (минулі, поточні, заплановані): господарські операції, підсумки робіт, звіти, статистика.
Інформація, що використовується для моделювання поведінки господарства, включає:–
базові технології та технічні комплекси;–
попит та ціни на продукцію;–
нормативи та стандарти (економічні, виробничі, технологічні);–
дані про діяльність інших господарств.
Зовнішня інформація може бути згрупована за наступними напрямами:–
землеробство і природокористування (обробіток ґрунту, оцінка природних ресурсів та шляхи їх кращого використання);–
рослинництво (технологія вирощування сільськогосподарських культур, насінни-цтво, селекція);–
тваринництво (племінна справа, фізіологія, годівля);–
первинна обробка і переробка сільськогосподарської сировини;–
планово-економічна діяльність, бухгалтерський облік, фінанси;–
нормативно-правове поле (закони, постанови, підзаконні акти, нормативи, стандарти);–
моніторинг продовольчого ринку та ринків ресурсного забезпе-чення (ціни та їх геог-рафія; попит та пропозиція на місцевих, регіональних, загальнодержавних, міжна-родних ринках; прогнозні показники);-–
інфраструктура (заготівельна та збутова діяльність; виробництво та продаж основ-них засобів виробництва, засобів захисту рослин і тварин, добрив; ремонтні роботи; будів-ництво; ветеринарне обслуговування);–
досягнення НТП;–
метеорологічні умови.
Таку інформацію фермерське господарство може отримати в першу чергу в консуль-таційних центрах та центрах інформації, органах державної влади, науково-дослідних установах, обласних державних сільськогоспо-дарських дослідних станціях, інформаційних центрах, навчальних закла-дах, в інших виробників сільськогосподарської продукції, в структурах продовольчого ринку та матеріально-технічного постачання, фінансового ринку та інших центрах інформації.
Система передбачає два режими доступу до зовнішньої інформації.
Перший режим потребує вибірки із зовнішньої інформації лише тих даних, що цікав-лять фермера, тобто вибір за запитом фермера. Це може бути здійснено спеціальними інфор-маційними і консультаційними пунктами (ІКП).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Система підтримки управлінських рішень у фермерській діяльності

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок