Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Використання чистого прибутку

Загрузка...

Використання чистого прибутку

Назва:
Використання чистого прибутку
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
2,27 KB
Завантажень:
28
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Використання чистого прибутку
Використання чистого прибутку підприємство може здійсню-вати через попереднє формування цільових грошових фондів або спрямовуючи кошти безпосередньо на фінансування витрат. Мож-ливий також розподіл чистого прибутку частково для формування цільових фондів, а частково на безпосереднє фінансування витрат.
На рис.1 зображено структурно-логічну схему використання чистого прибутку підприємства.
Рис.1 Структурно-логічна схема використання чистого прибутку підприємства.
Як уже було сказано, за рахунок прибутку підприємство формує ряд цільових фондів, кошти з яких спрямовуються на фінансування певних витрат, задоволення відповідних потреб. Використання чис-того прибутку на виплату дивідендів здійснюється безпосередньо.
Принципове значення в розподілі чистого прибутку має досягнен-ня оптимального співвідношення між фондом нагромадження і фон-дом споживання. Ці фонди умовні, безпосередньо на підприємстві вони не утворюються, а їхню величину можна встановити на підставі розрахунків використання прибутку на фінансування певних витрат чи заходів. За адміністративної системи управління економікою здій-снювалось державне регулювання співвідношення фондів нагрома-дження і споживання.
Нині використання чистого прибутку (напрямок і пропорції) визначаються самостійно кожним суб'єктом господарювання. Від-повідно до Закону «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28 грудня 1994 року, в 1995, 1996, 1997 (перше півріччя) державне регулювання використання чистого прибутку здійснювалося до-сить активно і в основному суто економічними інструментами, зо-крема:*
зменшенням суми податку на прибуток (до 20%) у разі викорис-тання прибутку на фінансування реконструкції та модернізації актив-ної частини основних фондів;*
зменшенням оподатковуваного прибутку (до 10% від суми ба-лансового прибутку) за умови використання прибутку на збільшення власних оборотних коштів (поширювалось тільки на державні під-приємства);*
зменшенням оподаткованого прибутку на суму прибутку, спрямованого на покриття витрат для утримання об'єктів соціально-культурного призначення, а також витрат на благодійну діяльність.
Згідно із Законом України «Про оподаткування прибутку підпри-ємств» від 22 травня 1997 року державне регулювання використання чистого прибутку підприємств здійснюється також зменшенням оподаткованого прибутку на суму витрат із чистого прибутку для утримання й експлуатації об'єктів соціальної інфраструктури тоді, коли відповідні об'єкти соціальної інфраструктури були на балансі підприємства і утримувались ним на час уведення в дію Закону про оподаткування прибутку, а також витрат на благодійну діяльність (не більше 4% від суми оподаткованого прибутку).
У таблиці 1 наведено дані про використання прибутку в різних галузях економіки України в 1995-1996 роках. З цих даних можна зробити висновок, що в 1996 році частка прибутку, що була зали-шена в розпорядженні підприємств, збільшилась до 77,1%. Це є по-зитивною тенденцією.
Водночас відбулися негативні зміни в структурі використання прибутку. Так, у загальному обсязі прибутку, що був використаний у різних галузях економіки, сталося значне зниження частки прибу-тку, спрямованого на виробничий розвиток (з 27,5% до 21,7%); на утворення резервного (страхового) фонду (з 2,7% до 1,1%); на за-охочення (з 11,6% до 9,2%).
Таблиця 1
СТРУКТУРА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ В РІЗНИХ ГАЛУЗЯХЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В 1995 – 1996 р.р. Дів. Статистичний щорічник за 1995 рік. – К., 1996. – с.107; Статистичний щорічник України за 1996 рік. – К., 1997. – с.58.
Використано прибутку | Перераховано в бюджет | Залишено в розпорядженні підприєм ства | У тім числі використано:
на створення резервного (страхового) фонду | на виробничий розвиток | на соціальний розвиток | на заохочення | на інші цілі
1995 рік (усі галузі економіки)
100,0 | 26,1 | 73,9 | 2,7 | 27,5 | 15,0 | 11,6 | 17,1
1996 рік (усі галузі економіки)
100,0 | 22,9 | 77,1 | 1,1 | 21,7 | 15,1 | 9,2 | 30
1996 рік (промисловість)
100,0 | 19,5 | 80,5 | 0,9 | 23,3 | 18,5 | 8,6 | 29,2
1996рік (транспорт і зв’язок)
100,0 | 31,8 | 68,2–– | 22,6 | 6,9 | 7,5 | 31,2
Є відмінності також у струкктурі використання прибутку в окремих галузях економіки.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат на тему: Використання чистого прибутку

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок