Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Фінансова система держави

Загрузка...

Фінансова система держави

Назва:
Фінансова система держави
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,79 KB
Завантажень:
286
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ФІНАНСОВА СИСТЕМА
1. Теоретичні основи побудови фінансової системи
Фінансова система держави є відображенням форм і мето-дів конкретного використання фінансів в економіці і відповід-ною до задіяної моделі економіки та значною мірою визна-чається нею. Так, у державі тоталітарного типу фінансова система є спрощеною і дещо примітивною. Не всі її ланки дос-татньо розвинені.
У державах із ринковою економікою фінансові системи досягають своєї завершеності, однак у розрізі деяких держав можуть суттєво відрізнятися. У державах із перехідною еконо-мікою фінансові системи характеризуються тим, що окремі їхні ланки перебувають на стадії формування. Це торкається насамперед фінансового ринку, державного боргу, страхових і резервних фондів тощо.
Фінансові системи деяких держав можуть відрізнятися за своєю структурою, але у всіх у них є загальна ознака — це різ-номанітні фонди фінансових ресурсів, які різняться за метода-ми мобілізації та напрямками використання, однак тісно по-в'язані між собою, мають прямий і зворотний вплив на економічні й соціальні процеси в державі, а також на форму-вання й використання фондів фінансових ресурсів у розрізі окремих ланок.
Можна стверджувати, що кожна ланка фінансової системи є самостійним її елементом, проте ця самостійність відносна всередині єдиного цілісного. Фінансова система — це сукупність різноманітних видів фондів фінансових ресурсів, сконцентрованих у розпорядженні держави, нефінансового сектора економіки (гос-подарських суб'єктів), окремих фінансових інститутів і населення (домогосподарств) для виконання покладених на них функцій, а також для задоволення економічних та соціальних потреб.
Фінансові системи мають певні характерні риси:—
кожна ланка фінансових систем має властиві їй методи мобілізації коштів для створення фондів фінансових ресурсів та свої напрямки й методи їхнього використання;—
кожна ланка фінансової системи є відносно самостій-ною, має власну специфічну сферу застосування;—
між ланками фінансової системи існують тісний взаємо-зв'язок і взаємна обумовленість, кожна ланка може успішно функціонувати лише при досконалості й ефективності систе-ми в цілому;—
фінансова система держави досягає найбільшої ефектив-ності лише тоді, коли відлагоджена та законодавче закріплена діяльність кожної її ланки;—
залежно від факторів, що впливають на організацію фінансів, насамперед на формування й використання фондів фінансових ресурсів, кожна ланка фінансових систем може поділятися на менші підрозділи.
Поділ фінансової системи на окремі ланки — явище об'єк-тивне, зумовлене потребами економічного розвитку. Структу-ра фінансової системи — динамічна і не може розглядатися в статичному вигляді. У процесі економічного розвитку вона може доповнюватися або деякі її ланки можуть відмирати.
Проте на сьогодні очевидно, що фінансова наука постійно поглиблює своє розуміння фінансової системи, її структури, функцій тощо. Якщо в середині XX століття більшість науков-ців поняття фінансової системи ототожнювали з поняттям державних фінансів, тобто різних видів бюджетів, то нині до складу фінансової системи стали включати фінанси підприєм-ницьких структур, державний кредит, страхові й позабюджет-ні фонди тощо.
Для теорії й практики правильне визначення фінансової системи загалом і окремих її ланок зокрема має важливе зна-чення, оскільки сприяє побудові ефективної фінансової полі-тики, націленої на економічне зростання та поліпшення доб-робуту населення.
У періодичній літературі фінансова система іноді ототож-нюється-з фінансовим апаратом. Фінансовий апарат — це час-тина фінансової системи, її, так би мовити, інфраструктура, яка здійснює управління системою.
У літературних джерелах, насамперед у періодиці, трапля-ються сурогатні визначення на кшталт — фінансово-кредитна система, валютно-фінансова, грошово-фінансова тощо. Усе це результат поверхового розуміння складних явищ і процесів економічного життя. В економіці кожної держави самостійно існують фінансова, кредитна, грошова або валютна системи.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: Фінансова система держави

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок