Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Експрес-аналіз фінансового стану, його основні єтапи. Аналіз фінансового лівериджу

Експрес-аналіз фінансового стану, його основні єтапи. Аналіз фінансового лівериджу

Назва:
Експрес-аналіз фінансового стану, його основні єтапи. Аналіз фінансового лівериджу
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,24 KB
Завантажень:
214
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
К О Н Т Р О Л Ь Н А Р О Б О Т А
на тему: « Фінансовий аналіз »
З М І С Т
1. Експрес-аналіз фінансового стану, його основні єтапи
2. Аналіз фінансового лівериджу
3. Задача 8,18
Література
1. Експрес-аналіз фінансового стану, його основні єтап.
Фінансовий аналіз є одною із найважливіших функцій управ-ління. Він дає змогу визначити конкурентоспроможність суб'єкта господарювання в ринковій економіці.
Суб'єкт господарювання здійснює свою виробничо-торговель-ну діяльність на ринку самостійно, але в умовах конкуренції. Ринкові регулятори разом із конкуренцією створюють єдиний механізм господарювання, що примушує виробника враховувати інтереси і попит споживача. Господарюючі суб'єкти вступають між собою в конкурентні відносини. Той, хто програє, стає банк-рутом. Щоб цього не сталося, господарюючий суб'єкт повинен завжди постійно слідкувати за ситуацією на ринку, забезпечувати собі високу конкурентоспроможність.
Особливістю формування ринкової економіки, крім посилення впливу жорсткої конкурентної боротьби, є зміни технології виро-бництва, комп'ютеризація обробки економічної інформації, не-скінченні нововведення у податковому законодавстві, постійні зміни процентних ставок і курсів валют на тлі тривалої інфляції.
За цих умов перед керівництвом підприємств постає багато проблемних питань. Серед них:—
якою повинна бути стратегія підприємства для успішного його функціонування?—
якою повинна бути тактика підприємства для досягнення стратегічної мети?—
як підвищити ефективність управління матеріальними, тру-довими і особливо фінансовими ресурсами, щоб раціонально ор-ганізувати прибуткову діяльність підприємства?—
що треба робити для того, щоб у підприємства були стійке фінансове становище, висока платоспроможність і ліквідність?—
як досягти фінансової стабільності та фінансової стійкості підприємства?—
як зробити підприємство конкурентоспроможним в умовах ринку, панування конкуренції?
На ці та інші життєво важливі питання може дати відповідь об'єктивний фінансовий аналіз, який є одним з інструментів до-слідження ринку і забезпечення конкурентоспроможності під-приємства, за допомогою якого відбувається раціональний роз-поділ матеріальних, трудових, фінансових ресурсів.
Основним джерелом інформації для фінансового аналізу є бухгалтерська (фінансова) звітність підприємства за два останні календарні роки та останній звітний період [2,стр2].
Фінансовий аналіз підприємства складається з таких етапів :
- оцінка майнового стану підприємства та динаміка його зміни ;
- аналіз фінансових результатів діяльності підприємства ;
- аналіз ліквідності ;
- аналіз ділової активності ;
- аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) ;
- аналіз рентабельності.
Правильна оцінка фінансових результатів діяльності та фінан-сового стану підприємства (організації) за сучасних умов господарювання конче потрібна як для його (її) керівництва і власників, так і для інвесторів, партнерів, кредиторів, державних органів. Фінансовий стан підприємства (організації) цікавить і його (її) конкурентів, але вже в іншому аспекті — нега-тивному; вони заінтересовані в ослабленні позицій конкурентів на ринку.
Для оцінки фінансового стану підприємства (орга-нізації) необхідна відповідна інформаційна база. Такою можуть бути звіт про фінансові результати діяльності і баланс— підсумковий синтетичний документ про склад засобів діяльності підприємства (організації) та джерела їхнього формування в грошовій формі на певну дату (кінець кварталу, року). З 1 січня 2000 року в Україні введено в дію нову форму балансу підприємства, що відповідає міжнародним стандартам здіснення бухгалтерського обліку суб'єктами господарювання.
В активі балансу підприємства за новою формою виділені такі три розділи:
I Необоротні активи (* Нематеріальні активи * Незаверше будівництво * Основні засоби * Довгострокові фінансові інвестиції);
II Оборотні активи (* Виробничі запаси * Незвершене виробництво * Готова продукція * Дебіторська заборгованість * По-точні фінансові інвестиції * Грошові кошти та їхні еквіваленти);
III Витрати майбутніх періодів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Експрес-аналіз фінансового стану, його основні єтапи. Аналіз фінансового лівериджу

Схожі роботи:


BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок