Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Особливості міжнародної торгівлі патентами

Особливості міжнародної торгівлі патентами

Назва:
Особливості міжнародної торгівлі патентами
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,56 KB
Завантажень:
275
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Особливості міжнародної торгівлі патентами


Зміст


Особливості міжнародної торгівлі патентами
Міжнародні науково-технічні відносини найбільш концентрова-но реалізуються у формуванні світового ринку технологій, «ноу-хау», патентів і ліцензій, інжинірингових та інформаційних послуг. Відповідно до визначальних тенденцій світового економічного розвитку в сучасних умовах різко посилюється значення науково-технічних компонентів господарського зростання як факторів динамізації та якісного вдосконалення виробництва. Так, обсяг на-укової діяльності подвоюється приблизно кожні 10—15 років, а кількість науковців, за даними ЮНЕСКО, за останні 50 років зростала майже в 4 рази швидше, ніж загальна чисельність насе-лення, подвоюючись у розвинутих країнах через 7—10 років. Подвоєння кількості заявок на наукові відкриття і винаходи відбувається в середньому кожні 2,5 — 3 роки. Згідно з прогнозами, у XXI столітті науково-дослідною роботою буде займатися близько 20 % працездатного населення. На цій основі посилюватимуться процеси інтелектуалізації виробництва і праці, зрос-татиме ефективність використання всіх ресурсів. Провідні позиції на міжнародному технологічному обміні міцно утримують США, частка яких у продажу патентів і ліцензій — майже 2/3 світового обсягу. Слідом ідуть Японія, Велика Британія, Нідерланди, Бельгія, Люк-сембург і Швеція. Останнім часом значну активність у цій сфері виявляють також Австралія, Нова Зеландія, Бразилія, Мексика, Марокко та інші країни.
Торгівля патентами і ліцензіями охоплює переважно електротехнічну й електронну промисловість, загальне машино-, приладобудування, автомобільну, авіаракетну промисловість, хімію й нафтохімію, біотехнологію, ресурсозберігаючі технології. Відносно новим напря-мом диверсифікації міжнародної ліцензійної торгівлі є галузі об-числювальної техніки та засоби автоматизації, включаючи комплек-сно автоматизовані виробництва з використанням єдиних транс-портних систем та систем управління на базі ЕОМ.
За 20 років (див. Рис. 1) питома вага товарів, що втілюють у собі високі технології, збільшилась у міжнародній торгівлі вдвоє, се-редні технології — майже в 1,5 раза за одночасного скорочення первинних продуктів та товарів із низькою технологією. Усе це сприяє піднесенню загального рівня світового технологічного розвитку, розширює можливості використання технологічних ресур-сів менш розвинутими в економічному відношенні країнами. Ши-рока міжнародна кооперація в галузі науки й техніки, обмін тех-нологією, патентами та ліцензіями формують постійно діючу між-народну науково-технологічну систему.
Рис.1 Товарна структура міжнародної торгівлі за рівнем технологічної інтенсивності
Об'єкти світового ринку технологій (СРТ) у неуречевленому вигляді представлені результа-тами інтелектуальної, тобто невиробничої, діяльності і є нема-теріальними носіями технологій продуктів, процесів та управ-ління.
Класифікувати їх через внутрішню цілісність можливо лише умовно на:
позаринкові: інформаційні масиви друкованої спеціальної пе-ріодики, довідників, підручників, науково-технічних видань; знання, досвід і навички, що набуваються в ході досліджень і передаються при навчанні, стажуванні, перепідготовці кадрів, а також На дискусійних форумах, виставках, при обміні й міграції вчених і спеціалістів, при здійсненні програм міжнародного технічного сприяння тощо;
потенційно ринкові: патенти, «ноу-хау», науково-технічна документація, копірайт, управлінський консалтинг тощо. Ймовір-ність ринкового використання цих об'єктів СРТ дуже невелика. За статистикою, з усього числа новацій, що патентуються у світі, використовується не більше 3—5 %, відсів ідей на стадії їх утілення в продукт чи процес сягає 99 із 100, а з кожних 100 нових товарів ринок частково чи цілком відкидає до 90! Але навіть за такої жорсткої селекції новацій технологічний прогрес суспільства динамізується — настільки невичерпним є потен-ціал інтелекту;
ринкові: патентні й безпатентні ліцензії, інжиніринг, лізинг, копірайт, франчайзинг, наукоємні послуги у сферах вироб-ництва, обігу та управління, підготовка персоналу тощо.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Особливості міжнародної торгівлі патентами

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок