Головна Головна -> Реферати українською -> Фінанси -> Фінансування санації за рахунок акціонерного (пайового) капіталу

Фінансування санації за рахунок акціонерного (пайового) капіталу

Назва:
Фінансування санації за рахунок акціонерного (пайового) капіталу
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,07 KB
Завантажень:
419
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему:
Фінансування санації
за рахунок акціонерного (пайового) капіталу


Акціо-нерне товариство має право викупити в акціонера оплачені ним ак-ції для їх наступного перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання. Указані акції мають бути реалізовані або анульовані у строк не більше одного року. Те саме стосується і товариства з обмеженою відповідальністю щодо придбання ним паїв учасників товариства.
За санації через викуп емітентом корпоративних прав у їх держа-телів, без огляду на складний фінансовий стан, підприємство повинно мати в своєму розпорядженні достатньо ліквідних засобів, необхідних для виплати відшкодування власникам акцій (паїв). Іншою важливою умовою такого методу санації є те, що для акціонерного товариства, наприклад, викуп акцій є доцільним лише за курсом, нижчим від но-мінальної вартості. В іншому разі санаційний прибуток, який може бути спрямований на покриття балансових збитків, не створюється, а отже, зменшувати статутний фонд немає сенсу.
Приклад.
Споруду, яка входить до складу основних фондів невиробничою призначення акціонерного товариства, реалізовано за 10000 у.о. Виру-чку від реалізації цього об'єкта товариство використало для придбання власних акцій номінальною вартістю 16000 у.о. (курс 31,25 у.о. за одну акцію номінальною вартістю 50 у.о.). Власні акції підприємства відо-бражаються в активі балансу за ціною їх придбання. В результаті такої операції здійснюється перенесения суми з однієї активної статті балан-су на іншу. Безпосередньо після цього придбані акції анулюються (вар-тість активів зменшується на 10000 у.о.) з одночасним зменшенням статут-ного капіталу на номінальну вартість анульованих акцій (16000 у.о.) Виникає санаційний прибуток у розмірі різниці між номінальною вар-тістю анульованих акцій і курсом їх придбання. Цей прибуток спрямо-вується безпосередньо на покриття балансових збитків. Баланс підпри-ємства в процесі проведения санації буде змінюватися так:
а) Баланс підприємства перед проведенням санації
А | П
Основні засоби
Оборотні засоби | 35000
9000 |
Статутний фонд
Непокриті збитки
Довгострокові пасиви
Короткострокові пасиви | 60000
6000
30000
10000
Баланс | 94000 | Баланс | 94000
б) Баланс підприємства після придбання власних акцій
А | П
Основні засоби
Власні акції
Оборотні засоби | 25000 10000 59000 |
Статутний фонд
Непокриті збитки
Довгострокові пасиви
Короткострокові пасиви | 60000
6000
30000
10000
Баланс | 94000 | Баланс | 94000
в) Баланс підприємства після анулювання придбаних акцій
А | П
1. Основні засоби 2. Оборотні засоби | 25000 59000 | 1. Статутний фонд 2. Довгострокові пасиви 3. Короткострокові пасиви | 44000
30000
10000
Баланс | 84000 | Баланс | 84000
За використання такого методу санації підприємство може по-крити засвідчені в балансі збитки, однак його платоспроможність та ліквідність дещо погіршуються, оскільки для придбання власних корпоративних прав витрачаються ліквідні засоби.
Найбільш заінтересованими в санації неспроможного підприємс-тва особами є його власники (акціонери, пайовики тощо). Вони, як правило, несуть значний тягар фінансування санаційних заходів. Фінансування санації власниками може здійснюватися:
а) збільшенням (зменшенням) статутного фонду;
б) наданням позик;
в) наданням цільових внесків на безповоротній основі. У результаті санації балансу підприємство не мобілізує додатко-вих коштів, однак створює необхідні передумови (урівноважування номінальної вартості акцій (паїв) з їх ринковою ціною) для залучен-ня зовнішніх фінансових джерел у майбутньому. На практиці в са-наційних цілях досить часто слідом за зменшенням статутного капі-талу здійснюється його збільшення. Ця операція має назву «двосту-пінчастої санації».
Основні цілі збіль-шення статутного капіталу підприємства:*
мобілізація фінансових ресурсів для проведення санаційних заходів виробничо-технічного характеру, для модернізації існуючих потужностей, переобладнання чи розширення виробництва;*
збільшення частки капіталу, в межах якої власники підприєм-ства відповідають за його зобов'язаннями перед кредиторами, тобто підвищення кредитоспроможності суб'єкта господарювання та його фінансової стійкості;*
поліпшення ліквідності та платоспроможності підприємства, оскільки збільшення капіталу пов'язане, як правило, із залученням додаткових грошових ресурсів;*
акумуляція фінансового капіталу для придбання корпоративних прав інших підприємств, у тім числі з метою посилення впливу на та-кі підприємства, їх поглинання чи придбання їхніх потужностей.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Фінансування санації за рахунок акціонерного (пайового) капіталу

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок