Головна Головна -> Реферати українською -> Фінанси -> Фінансова безпека фондового і страхового ринку

Фінансова безпека фондового і страхового ринку

Назва:
Фінансова безпека фондового і страхового ринку
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,20 KB
Завантажень:
471
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему
Фінансова безпека фондового і страхового ринку


Фінансова безпека фондового ринку
Фондовий ринок (ринок цінних паперів) є складовою фінансового ринку держави. Його структуру можна подати наступним чином:
Рис. 1. Структура фондового ринку
Предметом торгівлі на фондовому ринку є цінні папери. Відповідно до ЗУ “Про цінні папери і фондову біржу” в Україні можуть випускатись: акції; облігації внутрішніх і зовнішніх державних позик; облігації місцевих позик; облігації підприємств; казначейські зобов’язання, ощадні та інвестиційні сертифікати; векселі; приватизаційні папери. Цінні папери приймають ак-тив-ну участь у платіжному обороті держави і мобілізації інвестиційних ресурсів.
Фондовий ринок є найактивнішою частиною фінансового ринку і регу-лю-ючим елементом економіки держави. Метою його функціонування є аку-му-ляція фінансових ресурсів і забезпечення можливості їх перерозподілу шля-хом здійснення учасниками ринку операцій з купівлі–продажу цінних па-пе-рів.
Розвиненість фондового ринку, який є серцевиною ринкових відносин і забезпечує переміщення капіталів між різними секторами народного гос-по-дар-ства, щонайбільше сприяє його реструктуризації і тим самим зрос-тан-ню економічної і фінансової безпеки країни. Повноцінний фондовий ри-нок стимулює заощадження населення і господарюючих суб’єктів, впливає на стабілізацію фінансово-кредитної сфери, а при правильній організації може бути важливим фактором відновлення економічного зростання.
За період незалежності в Україні спостерігаються значні зрушення в сфері розбудови цивілізованого ринку цінних паперів. Проте говорити про створення в нашій державі фондового ринку у загальновизнаному в світі значенні ще передчасно. Це зумовлено комплексом причин, серед яких:
відсутність логічно завершеної законодавчої бази;
невідповідність окремих елементів вітчизняного фондового ринку стандартам ISO;
низький рівень інтегрованості у європейський та світовий фінан-со-во-економічний простір;
низька ефективність практичної реалізації функцій ДКЦПФР;
невизначеність правового механізму котирування цінних паперів, тобто відсутність дієвої системи ціноутворення;
низький рівень розвитку вторинного ринку через відсутність єдиного національного центру торгівлі ЦП, що призводить до його тінізації і непрозорості, розростанню позабіржового сектору;
децентралізація і розпорошення фондового ринку України (сьогодні діє 4 біржі і ПФТС) тоді, як у країнах Європи існує єдина національна фондова біржа;
неефективність процедури лістингу, що призводить до допуску до торгів на біржах неліквідних ЦП.
Зазначені причини призвели сьогодні до деструктуризації фондового ринку України і зміщення акцентів в сторону зміцнення позабіржового ринку (в Україні – Позабіржова фондова торговельна система), що “сприяє” непро-зо-рості ринку; перекручуванню брокерами цін на фінансові інструменти; відсут-ності достовірного обліку і контролю з боку держави і, відповідно, втрат бюджету; стримуванню інвестиційної активності іноземних контра-ге-нтів в Україні.
Аналізуючи діяльності Української фондової біржі за останній період можна стверджувати про негативні тенденції в її роботі (див. рисунок 2).
Низька ємність вітчизняного фондового ринку і особливо його вто-рин-ного сегменту підтверджується структурою і обсягом торгів на Українській фондовій біржі, де за увесь 2003 рік було укладено угод з купівлі-продажу ЦП “аж” на 40,83 млн. грн.
Вид цінного паперу | Обсяг торгів в 2003 році, млн. грн.
Акції | 21,02
Облігації підприємств | 5,04
Похідні інструменти | 14,77
Векселі | -
Всього | 40,83
Рис 3. Структура торгів на УФБ
Формування вітчизняного фондового ринку сьогодні перебуває під впливом низки факторів. Серед них: рівень інфляції, величина платоспро-мож-ного попиту інвесторів, рівень прибутковості інструментів фондового ринку, надійність захисту інвесторів і тримачів ЦП, рівень інвест-привабливості економіки, ефективність державного регулювання та ін.
Вітчизняні економісти зазначають, що Україна йде шляхом розвитку фондового ринку Росії, де також спостерігається значний обсяг поза-бір-жо-во-го ринку.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Фінансова безпека фондового і страхового ринку

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок