Головна Головна -> Реферати українською -> Фінанси -> Фінансова наука: історія, становлення, предмет, метод. Розвиток в Україні

Фінансова наука: історія, становлення, предмет, метод. Розвиток в Україні

Назва:
Фінансова наука: історія, становлення, предмет, метод. Розвиток в Україні
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,42 KB
Завантажень:
290
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат
Фінансова наука: історія, становлення, предмет, метод. Розвиток в Україні


План
Історичний аспект становлення та розвитку фінансової науки
Предмет і метод фінансової науки
Розвиток фінансової науки в Українi.


Історичний аспект становлення та розвитку фінансової науки
Фінансова наука як соціальне явище досить молода. Вона виникла у середині XV століття, тобто тоді, коли досягли пов-ного розвитку товарно-грошові відносини й уможливилося створення фондів грошових засобів насамперед для задоволен-ня різноманітних потреб держави. Треба зазначити, що власне фінанси існували майже на тисячоліття раніше. Так, у старо-давньому Римі поряд із натуральними повинностями та конт-рибуцією стягувалися податки в грошовій формі, а також про-водилися грошові виплати найманцям в армії.
Не можна не звернути увагу на те, що великі вчені антич-ного світу - Арістотель, Платон, Ксенофонт, Цицерон, дослід-жуючи в своїх працях засади державного устрою тією чи іншою мірою торкалися фінансів. Так у ІV столітті до нашої ери Ксе-нофонт, розглядаючи в своїх працях джерела добробугу в дер-жавi, рекомендує правителям здавати в оренду державне майно, невільників, запроваджувати податки та мито, будувати готелі, магазини, склади, здавати їх в оренду для одержання доходів.
Після розпаду Римської імперії настає період культурного і наукового застою. Цього часу безпідставно шукати прояви фінансової наукової думки. Найосвіченішим класом тоді було духовенство, яке й виховало у. своєму середовищі досить відо-мих учених. Один із них - Фома Аквінський, У ХІІІ столітті він у своїх працях рекомендує правителям досить раціональні правила ведення державного господарства, грунтуючись на ре-ліпиних i моральних принципах, що дуже важливо, оскільки у подальшому мораль і фінанси мало перетиналися.
У працях учених цього часу зустрічаються поради правите-лям не розоряти народ непомірними податками, не продавати публічних посад, не псувати монети. Загалом пропагувалося негативне ставлення до податків. У часи середньовіччя лише в державах Флоренція та Венеція було помічено досить успіш-ну організацію фінансів у практичному сенсі.
Розквіт фінансової науки почався наприкінці ХV століття, коли в світі відбулися значні зміни в державному устрої, по-в'язані з появою великих абсолютних монархій, та коли з'яви-лись постійні великі армії, і завдання правлячих структур роз-ширились. Виникла потреба в значних коштах. Це було зумовлено необхідністю пошуку нових джерел доходів. Якраз цього часу помічено досить тісний зв'язок фінансової науки з фінансовою практикою.
Найзначніші наукові дослідження кінця ХVІ століття належать представникові франції Ж. Бодену. Опублікування його праці "Фінансові нерви держави" (1577 р.) пов'язують із по-чатком фінансової науки. У ХVII столiтті значний внесок у розвиток фінансової науки зробили англійські вчені Т. Мен, Дж. Локк, Т. Гоббс. Основні їхні праці присвячені проблемам оподаткування. Більшість цих учених була прихильниками ідеї непрямого ополаткування, пропагувала спрощення існуючої і побудову н о истеми податків на раціональних засадах.
Досить вагомий внесок у розвиток фінансової науки в ХVІІ - ХVІІІ століттях зробили німецькі вчені-фінансисти: Л. фон Секондорф, Ф. Юсті, 1. Зоннефельд. Вони належали
до представників німецької школи - камералістики. значну увагу приділяли системі управління фінансами, взаємозв'яз-ку фінансів із народним господарством та залежності рівня добробуту населення від платоспроможності щодо податків.
В 1746 році Ф. Юсті видає свою основну працю "Система фінансового господарства", в якій вперше системно були вик-ладені основні положення фінансової науки. З огляду на це деякі вчені - послідовники Ф. Юсті вважають його батьком фінансової науки. Його погляди на фінанси загалом і на фінансову науку зокрема мали значний вплив на розвиток фінансової науки в багатьох європейських країнах.
Наприкінці ХVШ століття спостерігається повне пожвав-лення розвитку фінансової науки. Цьому сприяли нові науко-вi вiдкриття в галузях філософії, політичної економії, права, державного управління.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: Фінансова наука: історія, становлення, предмет, метод. Розвиток в Україні

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок