Головна Головна -> Реферати українською -> Фінанси -> АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Назва:
АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,14 KB
Завантажень:
89
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
УДК 336.02
Коваленко О.Ю.
АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Проаналізовано рівень фінансової безпеки в Україні, який охарактеризовано як ризикований, що підтверджено оцінкою порогових значень показників-індикаторів стану фінансової безпеки. Виявлено, що найбільш небезпечними показниками для економіки України у 2009 р. є: відношення загального обсягу зовнішнього боргу до ВВП (47,57 %); частка іноземного капіталу в загальному обсязі банківського капіталу (34,5 %); обсяг кредитування банками реального сектору економіки 18,4 % до ВВП. Запропоновано використання методів класичної теорії ймовірності при аналізі офіційних показників рівня фінансової безпеки України, таких як рівень інфляції, відношення загального обсягу державного боргу до ВВП та ін., що дає можливість визначити з множини показників трьох рівнів небезпеки (критичний - кризовий - катастрофічний) певну загрозу з метою її попередження.
Ключові слова: фінансова безпека, індикатори стану фінансової безпеки, порогові значення індикаторів стану фінансової безпеки, аналіз, оцінка, загрози, класична теорія ймовірності.
Проанализирован уровень финансовой безопасности в Украине, который охарактеризован как рискованный, что подтверждено оценкой пороговых значений показателей-индикаторов состояния финансовой безопасности. Выявлено, что наиболее небезопасными показателями для экономики Украины в 2009 г. являются: отношение общего объема внешнего долга к ВВП (47,57 %); доля иностранного капитала в общем объеме банковского капитала (34,5 %); объем кредитования банками реального сектору экономики 18,4 % к ВВП. Предложено использование методов классической теории вероятности для анализа официальных показателей уровня финансовой безопасности Украины, таких как уровень инфляции, отношение общего объема государственного долга к ВВП и др., что дает возможность определить из множества показателей трех уровней опасности (критический - кризисный - катастрофический) определенную угрозу с целью ее предупреждения.
Ключевые слова: финансовая безопасность, индикаторы состояния финансовой безопасности, пороговые значения индикаторов состояния финансовой безопасности, анализ, оценка, угрозы, классическая теория вероятности.
Financial strength security in Ukraine, which is described as risky, that is confirmed by estimation of threshold values of indexes-indicators of the state of financial safety, is analyzed. It is exposed, that the most unsafe indexes for the economy of Ukraine in 2009 are the following: attitude of external debt general volume toward GDP (47,57 %); stake of foreign capital in the general volume of the bank capital (34,5 %); volume of bank credit to real sector 18,4 % of GDP. Proposed use of classical methods of probability theory to analyze the official measure of Ukraine's financial security such as inflation, the ratio of total public debt to GDP, etc., which makes it possible to identify a certain threat in order to prevent it, among set of indicators of three levels of threat (Critical - crisis - disastrous).
Key words: financial safety, indicators of the state of financial safety, threshold values of indicators of the state of financial safety, analysis, estimation, threats, classic probability theory.У системі економічної безпеки України важливу роль відіграє її фінансова складова, від рівня якої залежить реалізація національних інтересів та стабільний економічний розвиток. Забезпечення фінансової безпеки набуває особливої актуальності у період фінансово-економічної кризи, оскільки розлад фінансів держави призводить до втрати внутрішньої та зовнішньої платоспроможності, нестабільності національної грошової одиниці, зниженню доходів населення та активів суб'єктів господарювання.
Ці та інші негативні наслідки кризових явищ в економіці мають місце на сучасному етапі інтеграції України у світове господарство. Відповідно і масштаби цих наслідків можуть бути глобальними: втрата фінансової самостійності у вирішенні соціально-економічних питань та власної фінансової інфраструктури, обмеження доступу держави до зарубіжних ринків.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок