Головна Головна -> Реферати українською -> Фінанси -> Проблеми управління державними фінансами при формуванні, розміщенні та виконанні державного замовлення на підготовку фахівців

Проблеми управління державними фінансами при формуванні, розміщенні та виконанні державного замовлення на підготовку фахівців

Назва:
Проблеми управління державними фінансами при формуванні, розміщенні та виконанні державного замовлення на підготовку фахівців
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,62 KB
Завантажень:
143
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему:
Проблеми управління державними фінансами при формуванні, розміщенні та виконанні державного замовлення на підготовку фахівців


Загальні правові й економічні засади формування, розміщення і виконання на дого-вірній (контрактній) основі замовлень держави на підготовку спеціалістів у закладах про-фесійно-технічної та вищої освіти визначено Законом України № 493/95-ВP “Про поставки продукції для державних потреб” від 22 грудня 1995 року. Цей процес регу-люється також рядом нормативно-правових актів.
Аналіз матеріалів контрольно-аналітичних та експертних заходів, проведених Рахун-ковою палатою України, показав, що закладами вищої та професійно-технічної освіти державне замовлення на підготовку спеціалістів здійснюється з порушенням правових норм, супроводжується низькою ор-ганізацією його виконання, а виділені на ці цілі кошти використовуються неефективно. Виходячи із цього, мета даної роботи – дослідити основні при-чини неефективного використання бюджетних коштів, направлених на ви-ко-нання державного замовлення, а із урахуванням результатів дослідження – зробити висновки щодо удосконалення механізму управління бюджетними коштами у цій сфері та нор-мативно-правових актів, що регулюють обсяги їх виділення та використання.
Державне замовлення в галузі освіти можна трактувати як засіб державного регулю-вання використання бюджетних коштів шляхом визначення на контрактній (договірній) основі складу та кількості спеціалістів, необхідних для державних потреб, розміщення державних контрактів на їх підготовку серед навчальних закладів України.
Засади формування, розміщення та виконання державного замовлення передбачають наступні дії. По-перше, визначення обсягу державного замовлення здійснюється відпо-відно до законів України, актів Президента України, Програми діяльності Кабінету Міні-стрів України. Особливі функції при формуванні державного замовлення покла-даються на Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України, яке встановлює критерії, за якими замовлення формується. По-друге, державне замовлення визначає виконавців цього замовлення на конкурсних засадах. По-третє, фак-том укла-дення державного замовлення між державним замовником і ви-ко-на-в-цем є державний кон-тракт про розміщення державного замовлення на пос-тав-ку продукції. По-четверте, кошти, що передбачаються у державному бюд-жеті головним розпорядникам на оплату державних замовлень, повинні ви-ко-ри-стовуватися на відплатній основі. По-п’яте, конт-роль за виконанням по-ставок продукції для державних потреб здійснюють як державні замовники, так і Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України.
Проведений аналіз контрольних заходів, здійснених Рахунковою палатою в окремих міністерствах щодо підготовки спеціалістів для державних потреб, доводить, що система управління, яка існує в сфері формування, розгляду, узгодження конкурсного відбору та контролю за виконанням державного замовлення на підготовку фахівців робочої професії та фахівців з вищою освітою неефективна і, в цілому, є формальною.
Так, законодавчо закріплені принципи державного замовлення не діють у системі Міністерства освіти та науки України, Міністерства агропромислового комплексу Укра-їни, Міністерства культури України, Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка та інших державних закладах освіти. Фактично, бюджетні кошти, передбачені в державному бюджеті на професійно-технічну та вищу освіту, використовуються на невідплатній основі – без укладання з державними замовниками договорів (контрактів), а лише шляхом фінансування закладів освіти на їх утримання, тобто вони фінансуються як бюджетні установи через кошториси доходів і видатків.
Міністерство аграрної політики України формувало в 2000 році державне замовлення на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр, аспірант, докторант) формально, не вивчивши реальні потре-би в підготовці спеціалістів для сільського господарства, без науково-економічного обґрунтування.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Проблеми управління державними фінансами при формуванні, розміщенні та виконанні державного замовлення на підготовку фахівців

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок