Головна Головна -> Реферати українською -> Фінанси -> Характеристика фінансових відносин суб’єктів господарювання різних форм власності

Характеристика фінансових відносин суб’єктів господарювання різних форм власності

Назва:
Характеристика фінансових відносин суб’єктів господарювання різних форм власності
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,38 KB
Завантажень:
233
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
РЕФЕРАТ
на тему:
Характеристика фінансових відносин суб’єктів господарювання різних форм власності


Види фінансових відносин характеризують зміст грошових відносин між суб'єктами. Часто вони набувають форм платежів, відра-хувань до фондів, розподілу доходів, різноманітних податків, пільг тощо.
Для того щоб зрозуміти зміст і складність фінансових відно-син, треба розглянути суб'єкти і види їх.
Суб’єктами фінансових відносин є держава, підприємство, його структурні підрозділи, державні органи різних рівнів управління, громадські організації, члени суспільства.
Фінансова система в кожній країні має свої особливості. Вони визначаються економічними відносинами, що панують у країні, зміни в яких негайно відбиваються на фінансах.
В основу організації фінансів підприємств покладено комерцій-ний розрахунок. За ринкової економіки господарський механізм са-морозвитку базується на таких основних принципах: саморегулю-вання, самоокупність та самофінансування. Цим принципам відпо-відає комерційний розрахунок, тобто метод ведення господарюван-ня, що полягає в постійному порівнюванні (у грошовому вираженні) витрат та результатів діяльності. Його метою є одержання макси-мального прибутку за мінімальних витрат капіталу та мінімально можливого ризику. Питання про те, що виробляти, як виробляти, для кого виробляти, за ринкових умов для підприємств визначається основним орієнтиром — прибутком.
Комерційний розрахунок справляє значний вплив на організа-цію фінансів підприємств. Він передбачає, що фінансові відносини підприємств регламентуються державою в основному економічними методами — з допомогою важелів відповідної податкової', амортизаційної, валютної, протекціоністської політики. Збитки (в тім числі втрачена вигода), що їх зазнало підприємство внаслідок виконання вказівок державних органів та посадових осіб, які супе-речать чинному законодавству, повинні бути відшкодовані відпо-відними органами.
Система суб'єктів і видів фінансових відносин в Україні досить складна (табл. 1).
Суб'єкт фінансових відносин | Вид фінансових відносин
Між державою і підприємством |
Платежі до державного бюджету
Відрахування до різних фондів державного, регіонального та галузевого рівня
Фінансова підтримка державних підприємств і організацій з державного бюджету
Між підприємствами | Платіжні зобов'язання постачальників і покупців
Штрафні санкції та неустойки за порушення договірної дисципліни
Фінансова винагорода за виконання особливих вимог замовника
Між підприємством і його струк-турними підрозділами, між під-приємством і його працівниками | Обслуговування господарських зв'язків Матеріальна винагорода працівникам
Між державними органами різних рівнів управління | Розподіл диференціальної ренти
Фінансування природничо-охоронних заходів тощо
Фінансування регіонів, територіально-вироб-ничих комплексів
Між державою і кооперативни-ми, приватними підприємствами та організаціями | Система оподаткування, економічні пільги
Між державою і організаціями та установами | Бюджетне фінансування, система оподатку-вання
Між державою і населенням | Пенсії, допомоги, стипендії, виплати з суспільних фондів споживання
Між державою і населенням | Податки з населення, лотереї, вклади до Ощадного банку, споживчий кредит тощо
Суб'єкт господарювання має справжню фінансову незалежність, тобто право самостійно вирішувати, що і як виробити, кому реалізу-вати продукцію, як розподілити виручку від реалізації продукції, як розпорядитися прибутком, які фінансові ресурси формувати та як їх використовувати. Повна самостійність підприємств не означає, од-нак, відсутності будь-яких правил їхньої поведінки. Ці правила роз-роблено та законодавче закріплено у відповідних нормативних ак-тах. Ясна річ, що підприємства можуть приймати рішення самостій-но тільки в рамках чинних законів.
Суб'єкти фінансових відносин несуть реальну економічну відпові-дальність за результати діяльності та своєчасне виконання своїх зо-бов'язань перед постачальниками, споживачами, державою, банками. За своїми зобов'язаннями підприємство відповідає власним майном і доходами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Характеристика фінансових відносин суб’єктів господарювання різних форм власності

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок