Головна Головна -> Реферати українською -> Фінанси -> Досвід іпотечного кредитування у розвинених країнах та можливості його застосування в Україні

Досвід іпотечного кредитування у розвинених країнах та можливості його застосування в Україні

Назва:
Досвід іпотечного кредитування у розвинених країнах та можливості його застосування в Україні
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,69 KB
Завантажень:
162
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему:
Досвід іпотечного кредитування у розвинених країнах та можливості його застосування в Україні


З 1 січня 2004 року Україна отримала новий виток розвитку іпотечних відносин. Набрали чи-нності закони України “Про іпотеку”, “Про іпотечне кредитування, операції з ко-н-со-лі-до-ва-ним іпотечним боргом та іпотечні сертифікати”, а також два нових кодекси, які частково ре-гулюють ці відносини: Цивільний та Господарський. Гравці іпотечного ринку отримали чі-тко визначені поняття учасників іпотечних відносин, об’єкта цих відносин, певні правила гри, яких вони повинні дотримуватися. Проте, за їхніми словами, цього ще не досить. Ці нор-мативно-правові акти заклали основу, але необхідно ще багато зусиль для того, щоб спря-мува-ти “русло” іпотеки у правильному напрямку. Слід обрати чітку стратегію та прийняти ще ба-гато підзаконних актів, що конкретно регулюватимуть вузькі і специфічні відносини. Саме їх потрібно виділити із основного загалу і спрямувати свої зусилля на удосконалення процедур.
Україні для побудови діючої іпотечної системи необхідно добре вивчити досвід у реалізації іпо-течних відносин найбільш економічно розвинених країн (США, Канада, Німеччина тощо). Зо-крема, досить цікаво та корисно переглянути, як у цій сфері ідуть справи у країнах ко-ли-ш-нь-ого соціалістичного табору. Врахувавши всі позитиви та недоліки уже існуючих систем, іс-торичні помилки попередників, Україна зможе за досить короткий період побудувати діючу на-ціональну систему іпотечних відносин.
Так, ключовою ланкою американської системи іпотечного кредитування є державна стру-к-тура – федеральна національна іпотечна асоціація (Federal National Mortgage Association, FNMA), що називається “Фенні Мей”. Вона є найбільшою спеціалізованою організацією в кра-їні і займається викупом стандартизованих кредитів, виданих різними кредитними і не-кре-дитними організаціями, випускає цінні папери, забезпечені пулами викуплених кредитів.
Американський ринок заставних цінних паперів є інтегрованим у національну економіку, що дозволяє йому реагувати на зміни, що відбуваються на національному ринку капіталів. Ри-нок іпотечних цінних паперів США сприймається експертами як значна частина за-га-ль-но-аме-риканського ринку капіталу.
Успіх іпотечної системи Сполучених Штатів Америки обумовлений не тільки значною де-ржавною підтримкою, яка була надана при її створенні, але і своєрідною структурою жи-тло-вого фонду, а також особливостями англо-американської системи права, що по-своєму трак-тує поняття власності і правові відносини, що виникають при її передачі. При англо-аме-риканській системі права судовий прецедент є джерелом права, що дозволяє гнучко й опе-ративно вирішувати проблеми, які виникають у сфері нерухомості й іпотечного кре-ди-ту-вання.
Основними гравцями іпотечного ринку є іпотечні компанії, що реально впливають на стан розвитку ситуації. Іпотечні компанії створюються для надання послуг з видачі й об-слу-го-ву-вання іпотечних кредитів. Як іпотечні компанії, можуть виступати іпотечні банки, що надають весь спектр послуг з банківського іпотечного кредитування, а також некредитні комерційні ор-ганізації, що надають посередницькі послуги з обслуговування кредитів.
Позикозберігаючі асоціації або тріфти – найстарші установи іпотечного кредитування в Америці. Їхня історія тягнеться ще з XIX століття і за принципом діяльності вони схожі на бу-дівельно-ощ-адні каси, що дотепер успішно функціонують у країнах Європи. У тріфтах кре-дитування під заставу нерухомості здійснюється із коштів, накопичених із внесків їхніх учас-ників. Для то-го щоб розширити базу фінансування, тріфти засновують власні банки жи-тлового креди-тування і з їх допомогою беруть участь у рефінансуванні кредитів, що ви-да-ю-ться. Регулює ді-яльність тріфтів на федеральному рівні Федеральна житлова адміністрація і Федеральне бю-ро житлового кредиту. Страхування депозитів учасників асоціацій здійснюється це-н-тра-лі-зо-вано силами Федеральної корпорації страхування тріфтів (Federal Sаvіng’s & Loans Ass.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Досвід іпотечного кредитування у розвинених країнах та можливості його застосування в Україні

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок