Головна Головна -> Реферати українською -> Фінанси -> Фінансовий аналіз інвестиційного проекту

Фінансовий аналіз інвестиційного проекту

Назва:
Фінансовий аналіз інвестиційного проекту
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,26 KB
Завантажень:
114
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат на тему:
Фінансовий аналіз інвестиційного проекту


На відміну від часів адміністративно-командної економіки, коли рішення про створення підприємства чи про його подальший розвиток приймалися "зверху", у нових економічних умовах існуючий або потенційний власник має сам дбати про обґрунтованість рішень щодо інвестування.
Для обґрунтування рішень щодо капітальних інвестицій відповідний проект повинен отримати оцінку за двома критеріями: 1) фінансова спроможність (фінансова оцінка); 2) економічна ефективність інвестицій (економічна оцінка). Мета фінансової оцінки — проаналізувати стан ліквідності (платоспроможності) проекту протягом усіх періодів інвестиційного циклу. Висновки про доцільність інвестицій базуються на зіставленні обсягу інвестицій і прогнозних грошових потоків з урахуванням вартості залученого капіталу. У разі отримання від'ємного сальдо грошових потоків станом на будь-який період проект треба відхилити або відшукати додаткові джерела його фінансування. Іншими словами, за фінансовим критерієм проект прийнятний, якщо генерований інвестиціями сумарний грошовий потік покриває їх розмір з урахуванням зміни вартості грошей у часі.
Економічна оцінка доцільності інвестицій виконується із застосуванням простих статичних методів (термін окупності, норма прибутку) і методів дисконтування, що враховують фактор зміни вартості грошей у часі: NPV— Net Present Value (чиста нинішня вартість), IRR — Internal Rate of Return (внутрішня норма прибутку), PI — Profitability Index (індекс прибутковості), АСС — Annual Capital Charge (метод аннуїтету). Ці методи є хрестоматійними і широко висвітлюються в літературі.
Обидва зазначені критерії доповнюють один одного і мають узагальнюючу назву "комерційна оцінка інвестиційного проекту".
Ураховуючи предметну спрямованість цього навчального посібника, ми розглядаємо насамперед питання фінансової експертизи інвестицій.
На рис. 6 подано укрупнену схему алгоритму фінансової експертизи інвестиційного проекту. Усі розрахунки виконуються за спеціально створеною "Робочою книгою" у середовищі MS Excel, що складається з таких листів.
Лист 1. Визначення потрібної суми інвестицій, джерел та умов їх фінансування (за періодами часу): витрати підготовчого періоду; організаційні витрати; придбання чи оренда земельної ділянки; вартість нового будівництва (розширення, реконструкції, модернізації, придбання обладнання); придбання нематеріальних активів (ліцензії, торгової марки, програмних продуктів тощо); обсяг інвестицій в оборотні активи (виробничі запаси, запаси готової продукції, дебіторську заборгованість); інвестиції в науково-дослідні роботи; формування резервного фонду або фонду непередбачених витрат. Джерела фінансування: власні кошти; позикові кошти (банківський кредит, позики юридичних осіб, емісія корпоративних облігацій, лізинг). Будь-яке джерело залучення коштів має вартість - сплата дивідендів власникам і сплата відсотків за кредит позичальникам. Суттєва різниця у платі за власні та позикові кошти полягає в тому, що дивіденди сплачуються з чистого прибутку, тобто після сплати податку на прибуток, а сплачені відсотки за кредит є складовою валових витрат, а отже, зменшують абсолютну суму оподаткованого прибутку. Іншими словами, на ефективність проекту впливає рівень фінансового важеля (приклад розрахунку цього показника наведено у праці. На листі 1 складаються графіки виплати дивідендів і обслуговування кредиту (погашення боргу і сплати відсотків).
Лист 2. Прогноз амортизаційних відрахувань (за періодами часу). Розрахунки можна виконувати за будь-яким із шести методів, що пе-редбачені чинними в Україні стандартами бухгалтерського обліку. Ідеться про такі методи: прямолінійний; зменшення залишкової вар-тості; прискореного зменшення залишкової вартості; кумулятивний; виробничий; норми і методи, передбачені податковим законодавством.
Лист 3. Прогнозний звіт про виручку від реалізації продукції, про собівартість реалізованої продукції, про адміністративні витрати та витрати на збут (за періодами часу).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Фінансовий аналіз інвестиційного проекту

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок