Головна Головна -> Реферати українською -> Фінанси -> Фінансово-податкові проблеми впровадження в Україні механізмів кіотського протоколу та створення національного ринку парникових газів

Фінансово-податкові проблеми впровадження в Україні механізмів кіотського протоколу та створення національного ринку парникових газів

Назва:
Фінансово-податкові проблеми впровадження в Україні механізмів кіотського протоколу та створення національного ринку парникових газів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,00 KB
Завантажень:
58
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат на тему:
Фінансово-податкові проблеми впровадження в Україні механізмів кіотського протоколу та створення національного ринку парникових газів


Україна є одні-єю з країн-Сторін Додатка І до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (далі – РКЗК ООН) та однією з Сторін Додатка В до Кіотського протоколу [8, 10]. Ратифікація Верховною Ра-дою 4 лю-того 2004 р. Кіотського протоколу дає право нашій державі створити національний ри-нок па-рникових газів (далі – ПГ) і стати повноцінним учасником формування світового ринку ПГ – но-вого сектора світового ринку на базі еколого-економічної діяльності, направленої на по-передження зміни клімату та зменшення його негативних наслідків шляхом застосування фі-нан-сово-податкових інструментів екополітики.
Нині необхідно розробити та прийняти пакет документів, направлених на створення умов, ор-ганізаційних структур і механізмів виконання рішень РКЗК ООН і Кіотського протоколу. Од-ним із основних серед них буде Закон України “Про національний ринок парникових газів”. Він має затвердити Національну програму створення та розвитку національного ринку ПГ.
Проблеми забезпечення виконання Україною рі-шень РКЗК ООН і Кіотського протоколу розглядались на Міжнародній конференції “Інвестиції та зміна клімату: можливості для України” (10–11 липня 2002 р., м. Київ) і Національній кон-фе-ренції з питань зміни клімату (27–28 лютого 2003 р., м. Київ) [6, 7]. На цих конференціях не було ро-зглянуто фінансово-податкових заходів щодо забезпечення виконання Україною РКЗК ООН і Кі-отського протоколу. Отже, комплексні проблеми впровадження ринкових механізмів Кі-о-т-сь-кого протоколу та створення ринку ПГ в Україні, що є, насамперед, фінансово-податковими про-блемами удосконалення управління економікою та іншими сферами життєдіяльності сус-піль-ства в умовах зміни клімату, нині в нашій державі все ще усвідомлюються як суто екологічні та технічні проблеми.
Разом з тим в Україні проведено дослідження щодо вирішення проблем удосконалення по-даткової і фінансової систем шляхом розширеного впровадження економічних інструментів еко-політики [9, 11, 12 та ін.]. Ці розробки мають важливе значення для обґрунтування фінансово-податкових засад організації національного ринку ПГ.
На конференції ООН з навколишнього середовища і сталого роз-витку (Ріо-де-Жанейро, 1992) було прийнято РКЗК ООН, яка визначає загальні принципи спів-робітництва у справі запобігання катастрофічних змін клімату. Враховуючи те, що більша час-тина викидів ПГ антропогенного походження спричиняється найбільш розвиненими краї-нами, відповідальність за їх скорочення було покладено безпосередньо на ці країни. Вони (38 країн) подані в Додатку 1 до РКЗК ООН. До Додатка 1 увійшла і Україна. За обсягами викидів ПГ у світі в 1990 р. вона посідала 10 місце (867,1 млн т СО2-еквівалента) [15, с. 8].
Для організації виконання рішень РКЗК ООН були організовані сесії Конференції Сторін. На 3-й Сесії (1997 р., Кіото, Японія) був схвалений Кіотський протокол, в якому юридично за-кріплено обмеження викидів ПГ для країн – Сторін Додатка 1 до РКЗК ООН (Додаток В до Кі-отського протоколу). Затверджено 6 видів ПГ та сектори і категорії джерел, за якими про-во-ди-тиметься облік (Додаток А до Кіотського протоколу).
Кіотський протокол зобов’язує 38 промислово розвинених країн у 2008–2012 рр. скоротити свої викиди ПГ антропогенного походження на 5,2від рівня 1990 р. (ст. 3 Кіотського про-то-ко-лу). Зокрема, для ЄС – це мінус 8 %, Японії – мінус 6, Росії і України – на рівні базового 1990 р. (Додаток В до Кіотського протоколу). При цьому запропоновані такі ринкові механізми для спри-яння досягненню цих скорочень:– 
торгівля викидами між Сторонами, що входять у Додаток В до Кіотського протоколу (ст. 17 Кіотського протоколу);– 
спільне впровадження проектів Сторонами Додатка В для цілей виконання своїх зо-бо-в’я-за-нь згідно зі ст. 3 РКЗК ООН (ст. 6 Кіотського протоколу);– 
механізм чистого розвитку – аналогічна співпраця між Сторонами, що входять до Додатка В, і тими, що не входять до Додатка В Кіотського протоколу (ст.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: Фінансово-податкові проблеми впровадження в Україні механізмів кіотського протоколу та створення національного ринку парникових газів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок