Головна Головна -> Реферати українською -> Фінанси -> Управління фінансами неприбуткових організацій

Управління фінансами неприбуткових організацій

Назва:
Управління фінансами неприбуткових організацій
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,56 KB
Завантажень:
363
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат на тему:
Управління фінансами неприбуткових організацій


При реалізації проголошеної стратегії побудови економіки ринкового типу в Україні виникло ряд проблем, пов’язаних зі стабілізацією фінансової системи. Особливе місце у цій групі проблем займає питання фінансового забезпечення соціальної сфери. Дві основні форми соціального захисту, як-то державна (безоплатна) допомога та соціальне страху-вання (оплатна форма соціального захисту), доповнює ще й третя, яка останнім часом швидкими темпами займає вільні ніші на ринку соціальних послуг, – недержавна (безо-платна) допомога. Її носіями виступають неприбуткові організації, здатні в умовах недо-статньо ефективного задоволення державою та комерційними установами індиві-дуаль-них та суспільних потреб взяти на себе ці функції.
Посилення демократичних засад суспільства, закріплення умов вільної конкуренції на ринках збуту, поглиблення диференціації між регіонами щодо фінансових ресурсів, еволюція функцій сучасної держави у напрямі зменшення централізованого забезпечення створили сталі передумови фінансової децентралізації на всіх рівнях. Фінансова децент-ралізація пов’язана з розмежуванням функцій і компетенцій щодо надання суспільних послуг, ефективним розподілом фінансових ресурсів між суб’єктами економічних відно-син для забезпечення цих послуг. Саме тому актуалізується потреба у виробленні ефектив-ної системи управління ресурсами неприбуткових організацій, які в умовах явної недофі-нансованості соціальної інфраструктури створюють додаткові можливості для залучення позабюджетних коштів. Аргументуючи твердження щодо неефективності бюджетного механізму розподілу коштів, директор Представництва Міжнародного центру некомер-ційного права А. Ткачук наводить той факт, що дефіцит видатків держави на соціальні цілі у 2000 році становив 430 млн грн. Того ж року фінансування малозахищених катего-рій громадян і громадських організацій було на рівні 45 % від запланованого [1, С. 33]. Сьогодні ситуація майже не змінилася.
Проблема джерел фінансування неприбуткових організацій в Україні та управління цими ресурсами розробляється вітчизняними та зарубіжними вченими вже тривалий час та набула чималого досвіду. Серед українських дослідників, які займалися вивченням питання фінансування неприбуткових організацій, необхідно виділити спеціальні праці таких вчених, як О.Винникова, А. Ткачук, О. Сидоренко, О. Грущенко, О. Пархомчук, М.Шевченко, В. Головенько, Ю. Галустян. Ґрунтовний аналіз фінансування третього сектора України проводиться в межах таких наукових і дослідних центрів, як Міжнарод-ний фонд „Відродження”, Інститут конкурентного суспільства, Міжнародний центр некомерційного права, СГК „Генеза”, Творчий центр Каунтерпарт, комітети Верховної Ради України, Ресурсний центр „Гурт”, Фундація Регіональних Ініціатив, Асоціація „Ковчег”, Інформаційний Центр ”Єднання”, Молодіжний центр ”Форум” тощо. Проте проблема пошуку альтернативних відносно стабільних джерел фінансування статутної діяльності некомерційних установ та організацій, ефективного управління цими ресурса-ми з огляду на зростання питомої ваги неприбуткових організацій на ринку соціальних послуг потребує додаткових розробок.
Об’єктивна необхідність удосконалення механізму управління фінансовими ресурсами неприбуткових організацій з метою нарощування їх інвестиційної привабливості, розши-рення та закріплення фінансової бази некомерційного сектора, стабілізації його стано-вища на внутрішньому та світовому ринках, побудови ефективної взаємодії неприбутко-вого сектора з державою та комерційними структурами зумовила проведення даного дослідження.
Завдання дослідження полягає в огляді впливу законодавчих змін на формування фінан-сових можливостей НПО (неприбуткових організацій), систематизації іноземного до-свіду функціонування фінансів некомерційних структур, виробленні практичних реко-мен-дацій для українських неприбуткових організацій щодо організації їх фанд-рейзингу.
Загальний огляд фінансової бази неприбуткових організацій вимагає звернення до визначення статусу неприбуткових організацій.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: Управління фінансами неприбуткових організацій

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок