Головна Головна -> Реферати українською -> Фінанси -> Грошово-кредитна політика – теоретичні засади та практичні аспекти її функціонування в Україні

Грошово-кредитна політика – теоретичні засади та практичні аспекти її функціонування в Україні

Назва:
Грошово-кредитна політика – теоретичні засади та практичні аспекти її функціонування в Україні
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,89 KB
Завантажень:
13
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему:
Грошово-кредитна політика – теоретичні засади та практичні аспекти її функціонування в Україні


Становлення України як незалежної держави стало початком роз-будови її власної економічної та фінансово-кредитної системи. 20 березня 1991 р. Верховною Радою України було прийнято Закон “Про банки та банківську діяльність”, що сприяло реоргані-зації Української республі-канської контори Державного банку СРСР в Національний банк України. Вся його діяльність направлена на зміцнення державності України. Націо-нальний банк України проводить єдину державну політику у сфері гро-шового обігу, кредитування та забезпечення стабільності національної гро-шової одиниці.
Процес формування та розвиток сучасної банківської системи Укра-їни, відповідно до конкретних завдань, що ставились у кожному періоді, можна поділити на кілька етапів:
1 етап: 1991–1992 рр. – процес реорганізації банківської системи;
2 етап: 1992–1993 рр. – виникнення акціонерних комерційних банків;
3 етап: 1994–1996 рр. – якісне зростання та оздоровлення бан-ківської системи;
4 етап: 1996–1998 рр. – стабілізація та впровадження національної грошової одиниці – гривні.
За роки незалежності в Україні було сформовано якісно нову бан-ківську систему: –
створено основи дворівневої банківської системи, валютний ринок та ринок цінних паперів;–
введено національну грошову одиницю – гривню;–
створено національну платіжну систему із запровадженням нових передових тех-нологій електронних платежів, міжбанківських розрахунків;–
введено в дію Банкнотно-монетний двір та фабрику банкнотного паперу для друку-вання банкнот, карбування монет та випуску цінних паперів.
Діяльність НБУ, його монетарна політика позитивно позначилися на подоланні гіперінфляції та стабілізації грошово-кредитного ринку. Проте триваюча економічна, фінансова та платіжна криза, гальмування процесу ринкових перетворень економіки змен-шення обсягів інвестицій у вироб-ничу сферу, серйозні недоліки в діяльності комерцій-них банків при здійс-ненні кредитно-розрахункових операцій, порушення багатьма з них еконо-мічних нормативів визначають необхідність поглиблення банківської ре-форми. Новий Закон “Про банки та банківську діяльність” посилить ефек-тивність та цілеспрямо-ваність грошово-кредитної політики НБУ. У зв’язку з цим НБУ було розроблено про-граму, до якої ввійшли такі основні прин-ципи реформування банківської системи України:–
забезпечення розбудови банківської системи, здатної діяти в умо-вах ринкових відносин;–
вдосконалення контролю за діяльністю комерційних банків;–
підтримання стабільності національних грошей;–
для всієї банківської системи розробити нормативи щодо страху-вання вкладень населення;–
покращання грошово-кредитного регулювання;–
вирішення проблеми неплатежів.
Сьогодні в Україні сформована дворівнева банківська система (схема 1).
Схема 1. Банківська система в Україні
Сучасна кредитна система в своїй діяльності виконує наступні функ-ції: трансформа-цій-ну; створення платіжних засобів та регулювання гро-шової маси; забезпечення стабіль-ності кредитного та грошового ринку.
Трансформаційна функція визначається в посередницькій діяльності банків. Акумулю-ючи вільні грошові кошти, вони передають їх у тимчасове користування на певних умовах іншим суб’єктам ринку.
Функція створення платіжних засобів і регулювання грошової маси полягає в тому, що кредитна система може оперативно впливати на про-позицію грошей в обігу, збільшу-ючи або зменшуючи її відповідно до попиту.
Функція стабільності кредитного та грошового ринку пов’язана з ви-соким ризиком банків-сь-кої діяльності, що несе підвищену загрозу деста-білізації грошового та кредитно-го ринку і може спонукати загально-економічні кризові явища.
Для досягнення мети своєї діяльності НБУ відповідно до Програми діяльності Уряду та Бюджетної резолюції, схваленої ВРУ, розробляє ос-новні напрями державної грошово-кредитної політики.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Грошово-кредитна політика – теоретичні засади та практичні аспекти її функціонування в Україні

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок