Головна Головна -> Реферати українською -> Фінанси -> Міжнародні фінансові інституції. Регіональні фінансово-кредитні установи

Міжнародні фінансові інституції. Регіональні фінансово-кредитні установи

Назва:
Міжнародні фінансові інституції. Регіональні фінансово-кредитні установи
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,26 KB
Завантажень:
187
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат на тему
Міжнародні фінансові інституції. Регіональні фінансово-кредитні установи


Регіональні фінансово-кредитні установи
Регіональні фінансово-кредитні організації в межах Західної Європи, Латинської Америки, Африки, Південно-Східної Азії та в регіоні колишнього СРСР (нині СНД) створюються поступово, відпо-відно до певних етапів розвитку світогосподарських зв'язків та інтен-сивності інтеграційних процесів.
Вище (п. 8.3) вже йшлося про заснований 1958 p. Європейський інвестиційний банк (ЄІБ). Він функціонує як фінансове автономна і юридичне самостійна організація в рамках ЄС. Його створено з метою:*
сприяння збалансованому і стабільному розвиткові спільного ринку в інтересах Співтовариства;*
надання позик і гарантій на некомерційній основі для поліп-шення фінансування в усіх секторах економіки:—
проектів розвитку найменш розвинутих регіонів;—
проектів модернізації і конверсії підприємств або підтримки нових видів діяльності, зумовлених прогресом у розвитку спільного ринку;—
проектів, які викликають спільний інтерес декількох країн — членів ЄС за рахунок різних джерел, що наявні у держав.
Членами ЄІБ є 14 держав Європи — членів ЄС, за винятком Франції. Банк надає кредити як державним, так і приватним струк-турам у секторах комунікацій, економічної й енергетичної інфра-структур, промисловості, послуг і сільського господарства.
ЄІБ фінансує тільки частину вартості проектів, доповнюючи власні кошти позичальника та інші джерела фінансування. Його позики, як правило, не перевищують 50 % загальної суми вкладених у проект
коштів.
Фінансування інвестиційних програм здійснюється у поєднанні
з операціями структурних фондів ЄС, до яких належать діючі під керівництвом Європейської комісії Європейський фонд розвитку, Європейський соціальний фонд та Європейський фонд сільськогос-подарської орієнтації і гарантій, а також з іншими подібними фінан-совими інститутами.
Позики Європейського інвестиційного банку можуть бути реалі-зовані у поєднанні з безкомпенсаційною допомогою з боку ЄС чи окремих держав, які входять до Союзу. Великомасштабні проекти фінансуються за рахунок окремих позик, угоди про які укладаються безпосередньо з організаторами проекту або через їх фінансових по-середників. Так було, наприклад, при здійсненні фінансування про-екту спорудження тунелю під Ла-Маншем.
Банк надає довгострокові позики, строк яких залежить від типу об'єктів і коливається від 7 до 12 років для промислових об'єктів та до 20 і більше років для проектів з розвитку інфраструктури.
Позики, як правило, сплачуються згідно з паритетом або в одній валюті, або в декількох різних валютах. Це валюти держав — членів Банку, євро та деякі вільно конвертовані валюти.
ЄІБ може фінансувати проекти за межами ЄС:*
у державах, які підписали Ямайську конвенцію;*
у країнах, які підписали угоду про співробітництво або ство-рили асоціації з ЄС (Середземноморський регіон. Центральна і Східна
Європа, Азія і Латинська Америка);*
у країнах — членах Європейської асоціації вільної торгівлі.
У цьому разі кредити надаються:*
для фінансування певних типів проектів, які мають особливе значення для ЄС, наприклад у сфері телекомунікацій та енергопоста-чання;*
як граничні суми кредиту для фінансування проектів у одній
чи групі країн згідно з угодами, конвенціями і рішеннями про фінан-сове співробітництво.
У 1991 p. розпочав свою діяльність новий регіональний міжна-родний банк — Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), засновниками якого стали 40 країн світу. Місцеперебування його — Лондон. Банк створений спеціально для сприяння економіч-ним реформам у країнах Східної Європи та державах — колишніх республіках СРСР. Нині він активно допомагає постсоціалістичним країнам у реформуванні економіки та створенні конкурентоспро-можної промисловості, розвитку взаємовигідних зв'язків між західно- та східноєвропейськими країнами, фірмами.
Сьогодні членами ЄБРР є 57 держав світу.
Основними функціями банку є підтримка проведення країнами-членами структурних і галузевих економічних реформ, включаючи демонополізацію, децентралізацію і приватизацію, з метою більш повної інтеграції їхніх господарських структур у світову економіку шляхом сприяння:*
організації, модернізації та розширенню виробничої, конку-рентоспроможної і приватновласницької діяльності, перш за все малих і середніх підприємств;*
мобілізації національного й іноземного капіталу і впрова-дженню ефективного управління;*
інвестиціям у виробництво з метою створення конкурентно-го середовища, підвищення продуктивності праці, якості життя та поліпшення умов праці;*
наданню технічної допомоги в підготовці, фінансуванні й реа-лізації проектів;*
стимулюванню і розвитку ринків капіталу;*
реалізації значних і економічно обґрунтованих проектів, у яких задіяно більше однієї країни;*
екологічно стабільному розвиткові.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: Міжнародні фінансові інституції. Регіональні фінансово-кредитні установи

Схожі роботи:


BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок