Головна Головна -> Реферати українською -> Фінанси -> ЗМІСТ І ЗНАЧЕННЯ ОПЕРАТИВНОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

ЗМІСТ І ЗНАЧЕННЯ ОПЕРАТИВНОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Назва:
ЗМІСТ І ЗНАЧЕННЯ ОПЕРАТИВНОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,25 KB
Завантажень:
66
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Оперативне фінансове планування необхідне підприємству з метою контролю за фактичним надходженням виручки на поточ­ний рахунок та витрачанням готівкових грошових коштів у проце­сі господарської діяльності, виконання поточного фінансового плану. Це пов'язано з тим, що фінансове забезпечення підприєм­ницької та інвестиційної діяльності відбувається за рахунок влас­них та залучених засобів, що потребує повсякденного ефективного контролю за формуванням і використанням фінансових ресурсів.

Фінансовий план (баланс доходів та видатків) показує обсяг фінансових ресурсів, необхідних для поточної діяльності. Він є орієнтиром для фінансової роботи підприємств у плановому році. Виконання фінансового плану здійснюється безпосередньо в про­цесі фінансово-господарської діяльності, забезпечуючи стабільну платоспроможність підприємства через оперативне фінансове планування. З цією метою доцільно складати баланс грошових надходжень (табл. 1). Баланс надходжень коштів показує, коли в підприємства виникають тимчасово вільні кошти, а коли воно має додаткову потребу в них. Це дає фінансовому менеджеру мо­жливість тимчасово вільні фінансові кошти вкласти на депозитні рахунки комерційних банків або інвестувати в цінні папери для одержання доходів, а в періоди, коли виникає додаткова потреба, — забезпечити залучення коштів.

Таблиця 1

БАЛАНС НАДХОДЖЕННЯ КОШТІВ (ОПЕРАТИВНИЙ ФІНАНСОВИЙ II. ІЛН) НА 199_р.

Місяць

Надходження

Витрати

Чисті грошові надходження (сальдо) (1)-(2)

Залишок на по­чаток місяця

Залишок на кі­нець місяця (3)+(4)

Резерв

Надлишок або дефіцит (5)+(6)

1

2

3

4

5

6

7

План

Факти­чно

План

Факти­чно

План

Факти­чно

План

Факти­чно

План

Факти­чно

План

Факти­чно

План

Факти­чно

Січень

Лютий

Березень

і т.д.

Оперативне фінансове планування полягає в складанні та вико­ристанні платіжного календаря. Його складають на квартал із роз­бивкою по місяцях або на місяць із розбивкою по декадах. У пла­тіжному календарі відображається весь грошовий оборот підпри­ємства, основна частина якого проходить через розрахунковий, ва­лютний, позиковий та інші рахунки підприємства в банку. У платіж­ному календарі відбито рух грошових коштів відповідно до їх над­ходження та використання (табл. 2).

Таблиця 2

ПЛАТІЖНИЙ КАЛЕНДАР ЗА ___ 199___ року

№ п/п

Статті

План

Факт

Відхил.

Надходження

1

Виручка від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг від основної діяльності

2

Виручка від реалізації основних фондів, нематеріаль­них активів, непотрібних і зайвих залишків сировини і матеріалів

3

Штрафи, пені та інші надходження від застосування економічних санкцій

4

Надходження від реалізації цінних паперів і валюти

5

Дивіденди, відсотки, прибутки від цінних паперів та депозитів

6

Надходження від погашення дебіторської заборговано­сті

7

Кредити отримані

8

Аванси від покупців і замовників

9

Надходження орендної плати

10

Отримана безповоротна фінансова допомога

11

Цільові надходження

12

Кошти, що надходять для формування статутного фонду

13

Інші надходження

Усього надходжень

Видатки

1

Платежі, пов'язані із задоволенням негайних потреб

2

Заробітна плата і прирівняні до неї платежі

3

Платежі в бюджет усього

У тім числі:

акцизний збір

податок на додану вартість

податок на прибуток

податок на землю

податок із власників транспортних засобів

інші податки і збори

4

Внески в Пенсійний фонд

5

Внески на обов'язкове соціальне страхування і страху­вання на випадок безробіття

6

Інші відрахування в позабюджетні фонди

7

Оплата за товарно-матеріальні цінності

8

Оплата рахунків за отримані послуги підрядчиків за виконання капітальних робіт

9

Погашення кредиторської заборгованості

10

Погашення термінових позичок банку

11

Погашення прострочених позичок банку

12

Погашення довгострокових позичок банку

13

Сплата відсотків за кредит

14

Авансові платежі

15

Орендна плата

16

Платежі за векселями

17

Виплата дивідендів

18

Інші видатки

Усього видатки

Перевищення надходжень над видатками

Перевищення видатків над надходженнями

Залишок коштів на початок року

Залишок коштів на кінець року

У платіжному календарі фіксуються всі види грошових платежів та надходжень підприємств незалежно від їх джерел та напрямків використання, тобто показаний увесь грошовий оборот за певний

проміжок планового періоду.

Платіжний календар дає можливість фінансовим службам під­приємства забезпечити оперативне фінансування, виконання розрахункових та платіжних зобов'язань, фіксувати поточні зміни платоспроможності підприємства. Він уможливлює спостережен­ня за станом оборотних коштів та вказує на необхідність викорис­тання позикових та залучених коштів у плановому періоді.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: ЗМІСТ І ЗНАЧЕННЯ ОПЕРАТИВНОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок