Головна Головна -> Реферати українською -> Фінанси -> Сутність податків і їх функції

Сутність податків і їх функції

Назва:
Сутність податків і їх функції
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,29 KB
Завантажень:
249
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Податки є важливою ланкою фінансових відносин у суспільстві і як форма фінансових відносин виникають одночасно з появою дер­жави. З розвитком товарно-грошових відносин оподаткування здій­снюється в основному в грошовій формі. Податки — це обов'язкові платежі, що їх встановлює держава для юридичних і фізичних осіб з метою формування централізованих фінансових ресурсів, які забез­печують фінансування державних витрат.

Обов'язкові платежі перераховуються в бюджет держави, а та­кож в інші цільові державні фонди. Вони можуть здійснюватися в кількох формах: податки, плата за ресурси, цільові відрахування.

Суспільне призначення податків виявляється в тих функціях, які вони виконують. У спеціальній літературі різні автори називають різ­ні функції податків. Найбільш поширеним є погляд, що податки ви­конують дві основні функції — фіскальну та регулюючу.

Фіскальна функція податків полягає в мобілізації коштів у роз­порядження держави та формуванні централізованих фінансових ресурсів для виконання державних функцій. Вона реалізується через розподіл частини валового національного продукту.

Фіскальна функція є дуже важливою для характеристики по­датків, їх суспільного призначення. Для здійснення цієї функції важливе значення має постійність і стабільність надходження коштів.

З підвищенням ролі держави зростає значення регулюючої фун­кції податків. Ця функція реалізується через вплив податків на різ­ні сторони діяльності суб'єктів господарювання (рис. 5.1). Викорис­тання податків у цій функції є достатньо складним процесом і залежить від правильного вирішення таких питань:

1. Визначення об'єкта оподаткування. Згідно з чинним зако­нодавством оподатковуються валовий дохід, прибуток, вартість май­на, сума заробітної плати, вартість товарної продукції, обсяг реалі­зації та ін.

2. Визначення джерел сплати податків. Такими джерелами можуть бути: прибуток (при стягненні податків за землю, на транс­портні засоби, на прибуток, на нерухоме майно); собівартість (від­рахування на соціальні потреби в цільові державні фонди, сплата місцевих податків і зборів); частина виручки від реалізації продукції (сплата акцизного збору, податку на додану вартість, мита).

3. Установлення розміру ставок податків і методики їх роз­рахунку. Ставки податків є дуже складною проблемою оподатку­вання. Вони істотно впливають на прояв регулюючої функції по­датків. Податкові ставки можуть бути універсальними і дифе­ренційованими. Вони можуть встановлюватися в грошовому ви­раженні на одиницю оподаткування, а також у відсотках до об'єкта оподаткування. Відсоткові ставки оподаткування можуть бути: пропорційними (не залежать від розміру об'єкта оподатку­вання), прогресивними (зростають зі збільшенням об'єкта оподат­кування), регресивними (знижуються зі збільшенням об'єкта опо­даткування).

4. Установлення термінів сплати податків. Для різних податків іюни різні і залежать від об'єкта оподаткування, розміру податків і джерел сплати. Для уникнення негативного впливу податків на фінан­сово-господарську діяльність важливе значення має запобігання ім­мобілізації оборотного капіталу підприємства для сплати податків.

5. Надання податкових пиьг. Пільги істотно впливають на прояв регулюючої функції податків і можуть надаватися окремим платникам податків, а також визначатися для окремих об'єктів оподаткування.

6. Застосування штрафних санкцій за порушення податково­го законодавства суб'єктами господарювання. Штрафні санкції застосовуються за таких порушень: неподання або несвоєчасне по­дання необхідних документів, форм звітності до податкової адмініс­трації; несплата в установлений термін податків та інших обов'язкових платежів державі; приховування об'єктів від оподат­кування, умисне заниження суми податку. При цьому регулююча функція податку залежатиме від розміру фінансових санкцій та джерела їх сплати.

У процесі реалізації регулюючої функції податків виявляється її вплив на такі показники фінансово-господарської діяльності підпри­ємств: собівартість продукції, прибуток від реалізації, балансовий прибуток, обсяг реалізації, виручка від реалізації, чистий прибуток, швидкість обертання оборотних коштів, платоспроможність, фінан­сова стійкість, іммобілізація оборотних коштів, обсяг отриманих кредитів.

Система оподаткування підприємств та її становлення в Україні

Система оподаткування — це продукт діяльності держави, її важливий атрибут. Кожна держава формує свою систему оподат­кування з урахуванням досвіду інших країн, власних національних особливостей, стану економіки, розвитку ринкових відносин, не­обхідності вирішення конкретних економічних і соціальних за­вдань.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Сутність податків і їх функції

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок